Statens vegvesen

Planlagt helstenging av E39 Bårdshaug bru i Orkanger starter 8. desember

Del

Det er snart klart for den første planlagte helstengingen av E39 Bårdshaug bru i Orkanger i forbindelse med de om omfattende vedlikeholdsarbeidene som pågår.

Bilde av brua sett fra sida.
E39 Bårdshaug bru. Foto: Statens vegvesen.

Som tidligere informert blir den første stengingen i desember, mens den andre planlegges i månedsskiftet februar/mars 2024.

Skal montere interimsbru

– Brua blir helt stengt for trafikk fra og med fredag 8. desember klokken 21:00 og gjenåpnes i løpet av søndag 17. desember, sier fungerende seksjonsleder Håkon Ødegård Alstad.

Årsaken til at brua må helstenges en drøy uke nå i desember og senere i månedsskiftet februar/mars er at det må etableres og senere demonteres en interimsbru ved vestre landkar hvor det skal utbedres skader. Det kan bli behov for enkelte nattestenginger for fugearbeid og lignende i tillegg til disse helstengingsperiodene, men dette vil det bli informert om på forhånd.

 – Ved den første helstengingen nå vil vi bruke helga til å tine bakken før de begynner selve gravingen på morgenen mandag 11. desember, men fra og med da vil det arbeides i doble skift for å jobbe mest mulig effektivt, understreker Håkon Ødegård Alstad.

I henhold til plan blir det på grunn av helstengingen av E39 Bårdshaug bru toveis trafikk på omkjøringsveien. Skilting vil være på plass når trafikken legges om.

Manuell dirigering på dagtid og lysregulering om natta

– Ved den smale Gammelosbrua blir det manuell dirigering mellom klokka 07:00 og 19:00 hver dag i stengingsperioden. Fra klokka 19:00 til 07:00 blir det lysregulering. Vi kommer til å ha en tett oppfølging av trafikken i perioden med helstengt bru, sier Håkon Ødegård Alstad.

Etter at helstengingen avsluttes 17. desember returneres det til ordinær trafikkavvikling for anleggsperioden, hvor Gammelosveien vil være omkjøringsvei for trafikken fra Trondheim og som skal vestover i retning Ørlandet og øyregionen. Trafikken fra vest, altså fra Ørlandet og kystregionen og mot Trondheim, vil da bruke Bårdshaug bru som tidligere.

– Tilbakemeldingene er at trafikkomleggingen siden anleggsstart 31. oktober har gått bra, men det er selvsagt en stor merbelastning for lokalmiljø og næringslivet. Det finnes ingen ideell omkjøringsløsning for disse arbeidene. Vi oppfordrer til at bilister, næringstransporter og myke trafikanter er spesielt oppmerksomme nå som trafikken begge veier vil gå på omkjøringsveien. I og med det er manuell dirigering og lysregulering blir det noe ventetid, sier Håkon Ødegård Alstad.

Arbeidene så langt er i rute. Frist for ferdigstilling av arbeidene er kontraktsfestet innen 1. oktober 2024. Utførende entreprenør er BMO Entreprenør AS.

Dette skal gjøres

  • Både østre- og vestre brufuge skal skiftes, de nedlagte gangfeltene skal fjernes og det skal bygges nye kantdragere med rekkverk på begge sider og det skal bygges ny bakvegg, vinger, justering av lager i akse 7 samt erosjonssikring.
  • I tillegg kommer nye avløp og lyktestolper, mekanisk reparasjon av underkant av bruplate, landkar og søyler. Infrastruktur er flyttet fra brua over til den parallelle gangbrua.
  • Det skal skiftes fastlager og reetableres søyletopp i akse 5. Til slutt skal landkar og søyler overflatebehandles i alle akser og det skal reasfalteres ved kantdragerne, samt ny veioppmerking,
  • I tillegg skal det gjøres vedlikeholdsarbeid av Løypestrengen undergang. Her skal eksisterende betongkant, rekkverk og kantdrager fjernes, tørrmur skiftes, kulvertmur fjernes og det skal graves ut byggegrop for cirka 25 meter nye rekkverksfundament og nytt kjøresterkt rekkverk. Brurekkverket skal kobles på nytt vegrekkverk.
    Arbeidene for Løypestrengen planlegges gjennomført i juni 2024. Det vil bli etablert gangtunnel slik at myke trafikanter ikke påvirkes av arbeidene

Mer informasjon om prosjektet

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Illustrasjonen viser det ordinære trafikkmønsteret under anleggsarbeidene, mens brua er helstengt vil trafikken i begge kjøreretninger gå på omkjøringsveien (merket med grønt).
Illustrasjonen viser det ordinære trafikkmønsteret under anleggsarbeidene, mens brua er helstengt vil trafikken i begge kjøreretninger gå på omkjøringsveien (merket med grønt).
Last ned bilde
Illustrasjonen viser noen av arbeidsoperasjonene som skal gjøres for E39 Bårdshaug bru.
Illustrasjonen viser noen av arbeidsoperasjonene som skal gjøres for E39 Bårdshaug bru.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye