Arbeidstilsynet

Fra 1. januar blir det tydeligere hvem som skal regnes som arbeidstakere

Del

Arbeidstakerbegrepet i arbeidsmiljøloven blir nå presisert for å gjøre det enklere å skille mellom arbeidstakere og oppdragstakere. Definisjonen er viktig fordi arbeidstakerbegrepet er «inngangsporten» for å bli beskyttet av arbeidsmiljøloven og de tilhørende forskriftene.

Bildet viser ei kvinne som sitter foran pc-en. Hodet til kvinnen vises ikke.
TYDELIGGJØRES: Fra nyttår får arbeidsmiljøloven en ny og mer omfattende definisjon av begrepet arbeidstaker. FOTO: Arbeidstilsynet.

Formålet med lovendringen er å styrke arbeidstakernes rettigheter i et arbeidsliv i endring. Lovendringen skal blant annet sikre at de som reelt sett er arbeidstakere får det arbeidsrettslige vernet de har krav på.

Arbeidsmiljøloven gjelder for arbeidstakere

De siste årene har det vokst frem en rekke nye arbeidsplasser og tilknytningsformer i arbeidslivet. Et eksempel er plattformarbeid hvor arbeidet er organisert gjennom digitale arbeidsplattformer.

For mange kan det det være uklart om de faktisk er arbeidstakere eller ikke. Presiseringen i arbeidsmiljøloven skal gjøre det enklere å finne riktig klassifisering.

– Mange som burde klassifiseres som arbeidstakere, er i dag klassifisert som oppdragstakere. Ettersom arbeidsmiljøloven gjelder der det er et arbeidsgiver- og arbeidstakerforhold, vil man som oppdragstaker gå glipp av rettigheter og vern som arbeidsmiljøloven sikrer arbeidstakere, sier seksjonsleder Tonje Faanes i seksjon for regelverk i Arbeidstilsynet.

Lovteksten beskriver hvem som er arbeidstakere

Fra 1. januar vil en arbeidstaker defineres som «enhver som utfører arbeid for og underordnet en annen». I vurderingen skal det blant annet legges vekt på:

  • om vedkommende løpende stiller sin personlige arbeidskraft til disposisjon
  • om vedkommende er underlagt arbeidsgivers styring, ledelse og kontroll

Om arbeidsforholdet er slik, taler det for at personen skal klassifiseres som arbeidstaker. Vurderingen vil likevel bero på en helhetsvurdering, og det er flere momenter enn de som nevnes i lovteksten som kan ha betydning.

Se lovvedtak som beskriver endringen fra 1. januar 2024 (lovdata.no)

Skjerpet beviskrav for oppdragsgivere

Med lovendringen skal en person regnes som arbeidstaker, ikke oppdragstaker, med mindre oppdragsgiver gjør det «overveiende sannsynlig at det foreligger et selvstendig oppdragsforhold».

– Ved tvilstilfeller skal man derfor konkludere med arbeidstakerstatus. Dersom oppdragsgiver ikke kan bevise at en person er oppdragstaker, vil vedkommende bli klassifisert som arbeidstaker med de rettighetene det medfører, sier Tonje Faanes i Arbeidstilsynet.  

Les mer

Omtale av endringene på regjeringen.no

Arbeidsmiljølovens §1-8 om arbeidstakerbegrepet som gjelder ut året.

Kontakter

Bilder

Bildet viser ei kvinne som sitter foran pc-en. Hodet til kvinnen vises ikke.
TYDELIGGJØRES: Fra nyttår får arbeidsmiljøloven en ny og mer omfattende definisjon av begrepet arbeidstaker. FOTO: Arbeidstilsynet.
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og sosialdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye