GlobeNewswire by notified

Delårsrapport for 1. januar - 30. september 2023 for FirstFarms A/S

Del


FirstFarms leverer tilfredstillende i udfordrende marked

FirstFarms skaber fornuftige resultater på trods af høj inflation på omkostninger og stort pres på salgspriser. Omsætningsfremgang på 19% og fastholdelse af udmeldte forventninger til året.

Bestyrelsen og direktionen i FirstFarms A/S har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar - 30. september 2023.

FirstFarms har i regnskabsperioden realiseret:

  • Omsætning:              345 mDKK (2022: 291 mDKK)
  • EBITDA:                      79 mDKK (2022: 121 mDKK)
  • EBIT:                            42 mDKK (2022: 89 mDKK)
  • Resultat før skat:         28 mDKK (2022: 77 mDKK)

Produktion og resultatskabelse er tilfredsstillende med baggrund i de udfordrende forudsætninger FirstFarms har opereret under i årets første tre kvartaler. Resultatet er skabt som følge af en stabil, effektiv, cirkulær drift samt den risikospredning, der er et positivt og væsentligt særkende for koncernen.

FirstFarms A/S fastholder derfor de udmeldte forventninger for 2023. Dog med et EBITDA i den nedre del af intervallet på 90-120 mDKK og et EBIT tilsvarende i den nedre del af intervallet på 45-75 mDKK.

Adm. direktør Anders H. Nørgaard siger:
”Vi er glade for at kunne fastholde forventningerne til årets resultat om end vi befinder os i nedre del af intervallet. Vores effektivitet og produktion er stabil og når en driftsgren svigter som en følge af lave salgspriser eller som en følge af regionale vejrforhold kompenserer vi dygtigt på andre driftsgrene.
2023 har som forudsagt været et vanskeligt år at operere i og sat op mod de seneste rekordår, kan 2023 også fremstå som et dårligt år - sådan oplever vi det ikke. Tværtimod er vi glade for og stolte over, at vi kan skabe de resultater vi gør under så vanskelige forhold.”

Priserne har stabiliseret sig

Det generelle omkostningsniveau har været højere i perioden sammenlignet med samme periode sidste år, og som forventet begyndte de ellers høje priser på grise og afgrøder at falde i første halvår. Prisfaldet har dog været større end forventet, men har nu stabiliseret sig. For grisene på et acceptabelt niveau. For afgrøderne på et for lavt niveau. Afgrøderne fra 2023 er dog solgt til højere priser end de nuværende markedspriser. Mælkepriserne ligger på et fornuftigt højt niveau.

Foruden den stabile drift giver værditilvækst på landbrugsjord og bygninger et værn mod inflationen. Der er netto over 200 mDKK ikke-bogførte reserver på jorden, som kan tillægges værdien af FirstFarms.

Vækst i griseproduktionen
Koncernens to nye griseproduktioner i Ungarn er i fuld produktion med kapacitet til 2.000 søer samt smågrise. De første smågrise bliver leveret i Q4, 2023. Indkøringsomkostningerne for 2023 beløber sig til 10 mDKK, hvilket påvirker årets resultat negativt.

Mælkepris holder niveau

I de tre første kvartaler har mælkeproduktionen været på niveau med samme periode 2022. Mælkeprisen har stabiliseret sig på et fornuftigt højt niveau (3,16 DKK/kg) og har år til dato været 3,56 DKK/kg i gennemsnit mod 3,23 DKK/kg i 2022. Samlet har dette resulteret i en omsætning på mælkeproduktionen på 91 mDKK i 2023 mod 83 mDKK 2022.

Prisfald på afgrøder slår ikke fuldt igennem
Input omkostningerne til afgrødeproduktionen er steget, og prisen på afgrøder faldet mere end forventet i forhold til 2022, der bød på historisk høje afgrødepriser. Det er dog lykkedes at sælge afgrøder til priser, der ligger over den nuværende markedspris, og de nuværende markedspriser slår derfor ikke fuldt igennem på resultatet.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S

For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon 75 86 87 87.

Om FirstFarms:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab. Vi driver FirstFarms med ansvar for de omkringliggende samfund, og vi leverer højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt. Vi handler på nye muligheder, der skaber værdi for vores investorer og for omverdenen. Vi arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

International Petroleum Corporation Announces Results of Normal Course Issuer Bid26.2.2024 11:00:00 CET | Press release

International Petroleum Corporation (IPC or the Corporation) (TSX, Nasdaq Stockholm: IPCO) is pleased to announce that IPC repurchased a total of 285,600 IPC common shares (ISIN: CA46016U1084) during the period of February 19 to 23, 2024 under IPC’s normal course issuer bid / share repurchase program (NCIB). IPC’s NCIB, announced on December 1, 2023, is being implemented in accordance with the Market Abuse Regulation (EU) No 596/2014 (MAR) and Commission Delegated Regulation (EU) No 2016/1052 (Safe Harbour Regulation) and the applicable rules and policies of the Toronto Stock Exchange (TSX) and Nasdaq Stockholm and applicable Canadian and Swedish securities laws. During the period of February 19 to 23, 2024, IPC repurchased a total of 250,000 IPC common shares on Nasdaq Stockholm. All of these share repurchases were carried out by Pareto Securities AB on behalf of IPC. For more information regarding transactions under the NCIB in Sweden, including aggregated volume, weighted average pr

Investeringsforeningen Great Dane – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 202426.2.2024 10:54:25 CET | pressemeddelelse

Investeringsforeningen Great Dane indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes mandag den 11. marts 2024, kl. 9.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00. Med venlig hilsen Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard Direktør Vedhæftet fil GD_Indkaldelse til GF 11.03.2024 Clean

Investeringsforeningen Great Dane – Prospekt26.2.2024 10:51:11 CET | pressemeddelelse

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Great Dane offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret med nøgletal for 2023. Herudover er der foretaget generelle præciseringer, heriblandt i afsnittet for henholdsvis administration og depot. Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.greatdaneinvest.dk. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600. Med venlig hilsen Niels Erik Eberhard Direktør Vedhæftet fil GD_Prospekt februar 2024_clean Inkl. SFDR

Investeringsforeningen Great Dane – Årsrapport 202326.2.2024 10:49:56 CET | pressemeddelelse

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen Great Dane. Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.greatdaneinvest.dk. Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 11. marts 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00. Med venlig hilsen Niels Erik Eberhard Direktør Vedhæftet fil Great Dane - Årsrapport 2023 inkl. SFDR

Sparinvest SICAV suspenderer handel med alle afdelinger26.2.2024 10:33:01 CET | pressemeddelelse

København, Feb. 26, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Under henvisning til Nasdaq Copenhagens regler for udstedere af investeringsbeviser skal Sparinvest S.A. hermed på vegne af de berørte afdelinger i Sparinvest SICAV offentliggøre, at indberetning af indre værdier til Nasdaq Copenhagen er udeblevet p.g.a. tekniske problemer. Handel med de berørte afdelinger ønskes derfor midlertidigt suspenderet. Der er tale om følgende afdelinger: Fund NameISINOrder Book CodeEquitas EUR RLU0362354549SSIEEURREthical Global Value EUR RLU0362355355SSIEGVEURREuropean Value EUR RLU0264920413SSIEUVEURRGlobal Value EUR RLU0138501191SSIGVEURRSustainable Corporate Bonds IG EUR RLU0264925727SSIGLIGEURRLong Danish Bonds DKK RLU0138507396SSILDBDKKRBalance EUR RLU0650088072SSIBAEURRBalance DKK RLU0673458609SSIBDKKRProcedo EUR RLU0139792278SSIPEURRProcedo DKK RLU0686499277SSIPDKKRSecurus EUR RLU0139791205SSISEURRSecurus DKK RLU0686498972SSISDKKRGlobal Convertible Bonds EUR RLU1438960566SSIGCBEURRValue Bonds - Global Ethic

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye