Statens vegvesen

Søker utbygger til Storslett bru på E6 i Troms

Del

Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å bygge ny bru på E6 over Reisaelva i Nordreisa kommune.

Slik blir den nye brua på E6 over Reisaelva. Illustrasjon: Statens vegvesen.
Slik blir den nye brua på E6 over Reisaelva. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Den nye brua skal bygges på Storslett, som er kommunesenteret i Nordreisa kommune i Nord-Troms. Brua består av to adskilte konstruksjoner, og skal erstatte dagens to bruer som ble bygget i 1955. De gamle bruene er i dårlig stand. De er for smale til at to vogntog kan møtes og har både vekt- og høydebegrensninger.

E6 gjennom Nordreisa er hovedveien mellom Finnmark og resten av Norge. Eneste omkjøringsvei er via Finland. Storslett bru har en gjennomsnittlig trafikk på 5000 biler i døgnet.

Den nye brua skal bygges i dagens veglinje. Ei bredere bru med økt bæreevne og god tilrettelegging for gående og syklende skal gi bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle trafikanter.

Ny bru skal bygges på land

Statens vegvesen tar i bruk en byggemetode som kun har vært brukt på 3-4 bruer i Norge tidligere. Hovedspennet på den nye brua over Reisaelva skal bygges på land, og Statens vegvesen har leid en fotballbane like ved til byggearbeidet.

– Vi bygger den nye hovedbrua på fotballbanen. Når den er ferdig frakter vi den bort og skyver den på plass over elva. Der blir den plassert på midlertidige fundamenter nedenfor den gamle brua, og vegen legges om over denne. Deretter blir gammelbrua dratt av og fraktet til fotballbanen der den demonteres og hugges opp. Nye brukar blir bygget når de eksisterende er fjernet. Så kan den nye brua flyttes over på de nye brukarene. Vi vil trenge ei helg uten trafikk når den siste operasjonen skal gjøres, sier byggeleder Ole Kleven i Statens vegvesen.  

Blir ikke midlertidig bru

Planleggingen av brua har tatt lang tid. En av grunnene er at Statens vegvesen hadde tenkt å bygge ei midlertidig bru nedstrøms, mens de gamle bruene ble revet. Dette har de gått bort fra da de valgte den nye byggemåten.

– Hovedspennet på midlertidig bru hadde blitt 70 meter langt. Det hadde både blitt vanskelig å bygge og svært kostbart å leie ei midlertidig bru, sier Kleven.

Fristen for å levere anbud er 15. februar 2024. Planen er at entreprenøren som får oppdraget skal starte opp i løpet av våren 2024, og at ny bru over Reisaelva kan åpne for trafikk høsten 2026.

E6 Storslett bru | Statens vegvesen

Doffin: Kunngjøring E6 Storslett bru

Nynorsk: Søkjer utbyggjar til Storslett bru på E6 i Troms

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye