GlobeNewswire by notified

Ändringar i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Dela

Aktia Bank Abp
Börsmeddelande
28.11.2023 kl. 14.00

Ändringar i antalet egna aktier i Aktia Bank Abp:s besittning

Aktia Bank Abp har idag med stöd av ett beslut av bolagets styrelse överlåtit totalt 808 Aktia-aktier i bolagets besittning till fyra personer som betalning av uppskjutna ersättningar enligt bolagets belöningssystem.

Överlåtelsen av aktier är baserad på bemyndiganden av den ordinarie bolagsstämman 5.4.2023. Efter ovan nämnda överlåtelser har bolaget sammanlagt 159 538 aktier i sin besittning.

Aktia Bank Abp

Mera information:

Mia Smeds, kommunikationsdirektör, tfn 044 546 0379, mia.smeds(at)aktia.fi

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 860 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.9.2023 till 13,3 miljarder euro och balansomslutningen till 11,9 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com.

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Aktia Bank Plc updates dividend policy28.2.2024 16:15:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release February 28th 2024 at 5.15 p.m. Aktia Bank Plc updates dividend policy Aktia’s goal is to provide a competitive dividend yield to its shareholders. The amount of dividends to be paid depends on the group's financial performance and its growth and investment needs. In addition, Aktia wants to ensure sufficient capital adequacy also during changing market conditions. Aktia intends to pay out a dividend of approximately 60 per cent of the profit for the reporting period to its shareholders. Aktia’s goal is to achieve profitable growth in all business areas. The capital structure must support both this growth and the ensuring of a good level of capital adequacy. In 2021 and 2022, Aktia paid out 60 per cent of earnings as dividends to shareholders. The Board of Directors proposes to the Annual General Meeting that the payment of dividends for 2023 be EUR 0.70 per share, which corresponds to 60 per cent of the profit for the 2023 reporting period. Previo

Aktia Bank Abp uppdaterar sin utdelningspolitik28.2.2024 16:15:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 28.2.2024 kl. 17.15 Aktia Bank Abp uppdaterar sin utdelningspolitik Aktias mål är att erbjuda en konkurrenskraftig dividendavkastning åt sina ägare. Den utbetalda dividendens belopp är beroende av koncernens resultatutveckling samt tillväxt- och investeringsbehov. Därtill vill Aktia säkerställa en tillräcklig kapitaltäckning även i omväxlande marknadsförhållanden. Aktia strävar efter att dela ut cirka 60 procent av räkenskapsperiodens vinst till aktieägarna. Aktia har som sin målsättning att växa lönsamt inom samtliga affärsområden. Kapitalstrukturen bör stöda så väl denna tillväxt som en bibehållen god nivå på kapitaltäckningen. För åren 2021 och 2022 har Aktia delat ut 60 procent av resultatet som dividend till sina aktieägare. För år 2023 föreslår styrelsen åt bolagsstämman en utdelning om 0,70 euro per aktie, vilket motsvarar 60 procent av räkenskapsårets resultat. Tidigare utdelningspolitik: Aktias målsättning är en dividendutbetalning om 60-80 procen

Sanoma participates in joint claim of European media companies against Google in relation to anticompetitive practices in ad tech28.2.2024 16:05:00 CET | Press release

Sanoma Corporation, Press Release, 28 February 2024 at 17:05 EET Sanoma participates in joint claim of European media companies against Google in relation to anticompetitive practices in ad tech Sanoma Media Finland, together with more than 30 European media groups, have initiated a damages claim against Google in relation to its anticompetitive practices in “ad tech”, the various technologies behind online advertising. According to the claim by the media companies, Google has abused its dominant position in ad tech by favouring its own tools over those of its rivals. With healthy competition on the market, the media companies would have paid lower fees for ad tech services and received significantly higher revenues from advertising. Google has faced similar legal proceedings in the UK and U.S. In 2021, the French competition authority found comparable practices by Google as an abuse of its dominant market position. Google was issued a penalty of EUR 220 million. The claim was filed in

Aktias styrelses förslag till ordinarie bolagsstämma 202428.2.2024 16:00:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 28.2.2024 kl. 17.00 Aktias styrelses förslag till ordinarie bolagsstämma 2024 Aktia Bank Abp:s ("Aktia" eller "bolag") styrelse har beslutat att ordinarie bolagsstämma hålls 3.4.2024 kl.16.00 i Lilla Finlandia på Karamzins strand 4, Helsingfors. Bolaget publicerar kallelsen till ordinarie bolagsstämma separat vid ett senare tillfälle. Kallelsen kommer att innehålla mera detaljerad information om hur man anmäler sig och deltar på ordinarie bolagsstämman. Utöver de förslag som styrelsen föreslår nedan har aktieägarnas nomineringskommittés förslag till ordinarie bolagsstämman 2024 angående antal och val av styrelseledamöter samt ersättning till styrelsen publicerats i ett separat börsmeddelande 31.1.2024. Fastställande av bokslutet och koncernbokslutet Styrelsen föreslår att stämman fattar beslut om att fastställa bokslutet. Bolagets revisor har förordat fastställande av bokslutet. Beslut om disposition av den vinst som balansräkningen utvisar och utdelning S

Board of Directors' proposals to Aktia Bank Plc’s Annual General Meeting 202428.2.2024 16:00:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release 28 February 2024 at 5.00 p.m. Board of Directors' proposals to Aktia Bank Plc’s Annual General Meeting 2024 The Board of Directors of Aktia Bank Plc (hereinafter "Aktia" or "company") has decided that the Annual General Meeting will be held on 3 April 2024 at 4.00 p.m. at Pikku-Finlandia, Karamzininranta 4 in Helsinki. The company will publish the invitation to the Annual General Meeting separately later. The invitation will contain more detailed information on registration and attendance at the General Meeting. In addition to the proposals set forth by the Board of Directors below, the proposals of the Shareholders' Nomination Board for the Annual General Meeting 2024 concerning the number of members and election of the Board of Directors and the remuneration of the Board of Directors have been published in a separate Stock Exchange Release on 31 January 2024. Adoption of the financial statements and the consolidated financial statements The Board

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye