Statens vegvesen

I rute med etablering av permanent løsning for Statsrådvegen bru i Eidsvoll

Del

Statsrådvegen bru var en av de 14 fagverksbruene i tre som ble stengt etter kollapsen til Tretten bru. Nå er snart en alternativ og permanent løsning klar for trafikk.

Prosjektleder Anders Sveen på den innsprengte fjellhylla langs E6.
Prosjektleder Anders Sveen på den innsprengte fjellhylla langs E6. Han har ledet arbeidet sammen med byggeleder Asgeir Skymoen. Foto: Statens vegvesen

Brua går over E6 hvor den knyter sammen en kommunal skogsvei ved Råholt i Eidsvoll kommune.

Kan ikke forsterkes for biltrafikk

Spesialinspeksjonene og kontrollberegningene som Statens vegvesen gjorde sammen med Aas-Jakobsen AS i fjor høst viste at brua hadde prosjekterings-/dimensjoneringsfeil.

Omfattende arbeid i etterkant har vist at brua ikke lar seg forsterke til en forsvarlig bæreevne for biltrafikk.

Koster en brøkdel av ny bru

– Vi har derfor etter å ha inngått avtaler med grunneieren i området, valgt å forlenge en skogsbilveg som går parallelt med E6. Da kan vi benytte en eksisterende kulvertkryssing under E6 ved Grevlingmyra. Dette blir den nye E6-kryssingen, som er viktig og nødvendig, ikke minst for tømmertransporten i et område med mye og aktiv skogsdrift. Økonomisk så vil denne løsningen koste en brøkdel av å etablere ei ny overgangsbru over E6, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

Krevende sprengningsarbeider

– Arbeidet med å forlenge skogsbilvegen langs E6 har omfattet krevende sprengning og etablering av ny veg på ei innsprengt fjellhylle langs eksisterende E6-skjæring. Dette gjør vi for å lage minst mulig inngrep i terreng og natur. Det har vært krevende sprengingsarbeid i et terreng med mye slepper i fjellet. Behovet for kontrollerte salver for å unngå å skade eksisterende E6 har vært svært viktig, understreker Eiterjord.

Takker naboer og entreprenør

Sprengningsarbeidet har også tatt strenge hensyn til dagens firfelts E6 med mye trafikk, forteller Eiterjord. 

– Vi takker naboer i området som har vært tålmodige mens vi har sendt E6-trafikken på omkjøringsveg mens sprengingssalvene ble utført. Samtidig vil vi gi honnør til entreprenør Anlegg Øst Entreprenør AS for godt arbeid så langt med dette oppdraget. All sprengning og trafikkomlegging er utført på nattestid for å forstyrre trafikken på E6 minst mulig.

Sprengningsarbeidet er nå ferdig utført uten uhell.

Mål om å bli ferdig før utgangen av måneden

 – Nå gjenstår komplettering av vegen før trafikk kan settes på mot slutten av desember. I prosjektet inngår også opprusting av deler av eksisterende skogsbilveg inkludert etablering av nye tømmeropplastingslommer. Til dette arbeidet er utsprengt stein fra fjellskjæringene benyttet, noe som er gunstig både økonomisk og ikke minst for å redusere klimagassutslipp ved massetransport, sier Eiterjord.

Brua blir turvegbru

Statsrådvegen bru ble åpnet i 2011 og har en lengde på 44 meter. Den vil fortsatt kunne brukes som turvegbru for gående og syklende uten biltrafikk. 

– For slik bruk er brua helt trygg, presiserer Eiterjord.

Du kan sjekke 175.no eller appen Vegvesen trafikk for å holde deg oppdatert om når den nye vegen åpner.

Status for arbeidet med oppfølgingen av Tretten bru finner du her:

31.10.23: Status for arbeidet med oppfølgingen av Tretten bru | Statens vegvesen

Du finner denne pressemeldingen på nynorsk her:

I rute med etablering av permanent løysing for Statsrådvegen bru i Eidsvoll | Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Bilde av Statsrådvegen bru sett fra E6.
Statsrådvegen bru vil fortsatt kunne brukes som turvegbru for gående og syklende uten biltrafikk.
Last ned bilde
Bilde av masser av utsprengt stein fra fjellskjæringene som brukes til å etablere nye tømmeropplastingslommer.
I arbeidet med å etablere nye tømmeropplastingslommer er det brukt utsprengt stein fra fjellskjæringene.
Last ned bilde
Bilde av seksjonssjef Gunnar Eiterjord.
Seksjonssjef Gunnar Eiterjord.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye