WWF Verdens naturfond

COP28: – Vi har somlet lenge nok

Del

Klimaforhandlingene som braker løs torsdag må resultere i konkrete tiltak som begrenser den globale oppvarmingen til 1,5 grader. WWF mener at verdens ledere har somlet bort flere tiår ved å utsette klimatiltak som monner, og krever nå vedtak om at all fossil energi fases ut.

To personer står i vannet fortvillet over vannmassene.
Klimaendringene rammer stadig flere. Landsbyen Cacau Pirêra i Amazonas ble oversvømt i 2021. I år ble hele regionen rammet av tørke. Foto: Marcio James / WWF-Brazil

– Klimatoppmøtet i Dubai må bli troverdighetens COP. Vedtakene som gjøres de neste to ukene må gjenspeile hvor mye det haster å nå målene i Parisavtalen, og hvor stor innsats som er nødvendig for å gjøre nettopp det. Verdens ledere må benytte forhandlingene til å gjenopprette tilliten og fornye håpet om at verden sammen kan takle den akutte klimakrisen, sier generalsekretær i WWF Verdens naturfond, Karoline Andaur.    

Kursendring er nødvendig  

COP28 ligger an til å bli det viktigste klimatoppmøtet siden Parisavtalen ble inngått i 2015 mye grunnet «Global Stocktake» – en evaluering av den globale innsatsen som er gjort for å nå klimamålene de siste åtte årene. Som en del av denne evalueringen kom det i september en rapport som konkluderte med at vi er langt unna 1,5-gradersmålet. På COP28 blir det derfor viktig å enes om en konkret handlingsplan for hvordan kursen skal endres og målene i Parisavtalen nås. 

– Alle land må både justere sine nasjonale klimamål slik at de er i tråd med 1,5-gradersmålet, og for alvor iverksette tiltak for utslippsreduksjoner, sier Andaur og legger til:  

– Vi kan fortsatt unngå en fremtid med stadig eskalerende klimaendringer, men tiden er i ferd med å renne ut. Vi har ikke råd til enda en COP med lave ambisjoner. Det er nå det gjelder, det er i Dubai det må skje. Jo raskere vi handler, desto raskere kan vi høste fordelene av en tryggere og mer stabil fremtid. 

Fossil energi må fases ut 

Å få slutt på produksjon og bruk av all fossil energi og sikre omstilling til 100 prosent fornybar energi er den løsningen som vil ha størst effekt for å nå målene i Parisavtalen og forhindre de verste konsekvensene av klimaendringene. På klimatoppmøtet i Egypt i fjor viste mer enn 80 land, inkludert Norge, støtte til forslaget om å fase ut all fossil energi. Det er dette initiativet man må bygge videre på. 

– Verdens land må bruke klimatoppmøtet i Dubai til å enes om utfasing av all fossil energi, inkludert olje og gass, samt sette globale mål for energieffektivisering og økt utbygging av fornybar energi, slik at vi kommer i mål med energiomstillingen i god tid før 2050, sier Inga Fritzen Buan, seniorrådgiver for internasjonal klimapolitikk i WWF Verdens naturfond.  

Rike land har ansvar for å dra lasset og nå nullutslipp allerede tidlig på 2040-tallet. WWF mener derfor at Norge ikke trenger å vente på slutterklæringen fra Dubai.  

– Vi har allerede somlet bort flere tiår ved å utsette klimatiltak som monner. Nå er det på tide å innse at vi ikke kan kvotekjøpe eller karbonlagre oss vekk fra å gjøre betydelige endringer i norsk petroleumspolitikk. Med all den kunnskapen vi nå har, er alt annet enn full stans i leting etter og utbygging av nye olje- og gassfelt å sette oljenæringen høyere enn vår felles framtid, sier Fritzen Buan. 

Finansiering er nøkkelen 

For å få gjennomslag på klimatoppmøtet er vi avhengige av at industrialiserte land øker klimafinansieringen betydelig, til mer enn 100 milliarder dollar per år. Som del av dette, er det også avgjørende å doble andelen som går til klimatilpasning innen 2025 i tråd med utviklingslandenes behov. I tillegg blir det viktig at det nye fondet for tap og skade operasjonaliseres.  

– Opprettelsen av fondet var en stor suksess på klimatoppmøtet i Sharm el-Sheikh i fjor, men nå må landene jobbe videre med å gjøre fondet fullt operativt, og bli enige om hvordan det skal fylles med penger og hvem som skal kunne bruke dem, sier Fritzen Buan. 

Kontakter

Bilder

Et portrettbilde av Karoline Andaur
Generalsekretær i WWF Verdens naturfond Karoline Andaur
Last ned bilde

Lenker

Om oss

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner med eksperter som jobber i mer enn hundre land. Vi jobber for å bremse klimaendringene, stanse tapet av arter og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye