Enova

Ny utlysing i EUs innovasjonsfond

Del

Torsdag 23.november åpnet en ny utlysning i EUs innovasjonsfond. Nå blir det også mulig å søke for selskap innenfor maritim transport og luftfart. Det betyr nye muligheter for norske selskap som vil ha bred europeisk støtte til sine teknologiprosjekt. Ved forrige tildeling i juni i år, gikk innovasjonsfondet inn med hele 5,7 milliarder kroner i fem norske prosjekt.

- Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap. Det sterke resultatet i sommer viser at norsk industri og næringsliv er helt i front på flere teknologiområder, sier Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for innovasjonsfondet i Norge og er i tett dialog med de selskapene som søker støtte. 

-.Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap, sier seniorrådgiver Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for norsk deltakelse i EUs innovasjonsfond,
-.Vi gleder oss til å ta imot nye søkere fra norske selskap, sier seniorrådgiver Ingunn Syrstad Bøgeberg i Enova. Hun er nasjonalt kontaktpunkt for norsk deltakelse i EUs innovasjonsfond, Enova

Hvorfor skal norske selskap søke støtte gjennom EUs innovasjonsfond?

-Fondet kan tildele store støttebeløp til enkeltprosjekter og kan bidra med både investeringsstøtte og driftsstøtte. Støtten gis normalt i 10 år og dekker inntil 60 % av merkostnadene forbundet med de innovative elementene.

-Årets budsjett er større enn noensinne, hele 4,8 milliarder euro skal deles ut til innovative grønne industriprosjekt i Europa. Resultatene fra fjorårets utlysning beviser at Norge er helt i forkant i den grønne industriutvikling, 5 prosjekt fikk tildelt til sammen 487 millioner euro (5,5 mrd NOK). Det tilsvarer 13,5 % av fjorårets budsjett.

Hvordan vet man at man har et prosjekt som kan være en god kandidat?

-En god kandidat vet hvordan de ligger an i markedet, om de har en innovativ ide og om de har et etterspurt produkt. Har du en innovativ ide på industriell skal som kan gi store klimagassutslipp, da kan det godt hende at du sitter på et vinnerprosjekt. Og hvis de tar kontakt med oss i Enova vil de få en grundig vurdering av om prosjektet egner seg for utlysningen i innovasjonsfondet.

 

Men vil det være verdt det, når man tenker på den tid og de ressurser man må bruke på søknadsprosessen? 

-Absolutt! Støtte fra innovasjonsfondet vil bidra til å styrke prosjektet ditt vesentlig. Det er et veldig potent virkemiddel det er snakk om, som kan støtte prosjekter med mye større beløp enn det norske virkemiddelapparatet har mulighet til.

-Alle de fem prosjektene som fikk tildeling i fjorårets utlysning, mottok støtte fra Enova i søknadsprosessen. Jeg vil derfor anbefale å ta kontakt med oss for å øke sjansene for å få til en vinnersøknad.

-Om prosjektet ikke når opp i konkurransen første gang, er det likevel mulig å prøve på nytt senere. Det kan hende det er flere som har lyktes med det 😉

-En god evaluering og finansiering fra EUs innovasjonsfond gir også økt synlighet internasjonalt og kan gi økt investorinteresse.

 

Hva vil være Enovas rolle i dette løpet?

-Enova kan være en rådgiver i søknadsprosessen og vi har flere verktøy vi kan bruke i arbeidet for å vurdere om prosjektet passer i Innovasjonsfondet. Vi har et bredt tilbud til norske søkere for å videreutvikle/raffinere søknaden. Aktuelle søkere kan motta inntil 500 000 kroner fra Enova i såkalt prosjektetableringsstøtte (PES) som skal dekke inntil 50% av kostnadene forbundet med å lage og sende en søknad til EUs innovasjonsfond.

-Norske søkere kan også be om en vurdering av sin prosjektskisse og tilbudet er egnet til å avklare om prosjektet kan passe for innovasjonsfondet og hvilke justeringer som kan gjøres for å øke sjansen for å lykkes.

-I tillegg har vi en serie med gratis webinar som skal gi norske selskap enda større muligheter for å lykkes. Et av webinarene skal vi faktisk holde sammen med eksperter fra EU-kommisjonen. Da får norske søkere mulighet til å få unik innsikt direkte fra de som jobber i innovasjonsfondet.

 

Hvordan skal de norske selskapene som tenker på å søke forholde seg?

-Det viktigste steget på veien mot å lykkes med en prosjektsøknad er å ta kontakt med oss i Enova. Vi kjenner fondet godt og vet hva som skal til for å lykkes. Har du allerede en kontakt i Enova kan du gjerne spørre dem, eller ta direkte kontakt med meg. Jeg vil gjerne høre fra norske søkere med innovative ideer som de tror har potensiale for store utslippskutt.

Nytt i år er at innovasjonsfondet åpner for maritim transport og luftfart – hvordan vil norsk næringsliv kunne hevde seg på disse områdene?

-Det passer den maritime sektoren helt ypperlig! Vi er sterke på vannet og er helt i front på utviklingen av maritim teknologi.

-Vi merker allerede stor interesse og aktivitet blant norske aktører – dette vekker stort engasjement og mange ser mulighetene i fondet. Finansiering fra fondet kan være med å sette fart på hele det norske markedet og verdikjeder.

-Vi håper norske søkere klarer å utnytte dette momentet og sender inn gode søknader når utlysningen stenger 9. april 2024, avslutter Ingunn Syrstad Bøgeberg.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Seniorrådgiver i Enova Ingunn Syrstad Bøgeberg er nasjonalt kontaktpunkt for EUs innovasjonsfond i Norge.
Seniorrådgiver i Enova Ingunn Syrstad Bøgeberg er nasjonalt kontaktpunkt for EUs innovasjonsfond i Norge.
Last ned bilde
Her er noen av Enovas medarbeidere som arbeider med norske søknader til EUs innovasjonsfond. Fra venstre seniorrådgiver Anton Sjøkvist, analytiker Martin Berre, seniorrådgiver Ingunn Syrstad Bøgeberg, markedssjef Arve Solheim og seniorrådgiver Sigmund Størset.
Her er noen av Enovas medarbeidere som arbeider med norske søknader til EUs innovasjonsfond. Fra venstre seniorrådgiver Anton Sjøkvist, analytiker Martin Berre, seniorrådgiver Ingunn Syrstad Bøgeberg, markedssjef Arve Solheim og seniorrådgiver Sigmund Størset.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Livskraftig forandring

Enova arbeider for Norges omstilling til lavutslippssamfunnet. Omstillingen krever at vi kutter utslipp av klimagasser, bidrar til teknologiutvikling og innovasjon og skaper nye verdier. Derfor jobber Enova for at ny energi- og klimateknologi blir utviklet og tatt i bruk i markedet.

Enova SF er lokalisert i Trondheim og har 95 medarbeidere. Selskapet eies av Klima- og miljødepartementet, og finansieres via Klima- og energifondet og et lite kostnadspåslag på strømregningen.

Følg pressemeldinger fra Enova

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Enova på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Enova

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye