Landbruksdirektoratet

Rekordår for reinslakt i 2023

Del

2023 har det høyeste antall reinslakt siden høsten 2016, viser ferske tall.

Reinsdyr som spiser lav.
Reinsdyr som spiser lav. Foto: Thomas Kjerpeseth Foto: Thomas Kjerpeseth

I årets sesong er det slaktet 43 464 rein fra september til november. Det er 6 235 flere dyr enn på samme tid i fjor, noe som tilsvarer en økning på 17 prosent, og det er dermed det høyeste slaktetallet siden høsten 2016.  

− Slaktesesongen varer fram til april 2024. Det må derfor gjøres en nærmere vurdering av tallene før en kan si noe om prognoser for årets sesong samlet, sier Widar Skogan som er direktør for Avdeling reindrift hos Landbruksdirektoratet. 

Mye slakt 

Det leveres mye rein til slakt i år, spesielt i Finnmark. Andelen slaktet kalv er høyere enn på samme tid i fjor, og det er derfor naturlig å se noe av nedgangen i gjennomsnittsvekt i sammenheng med det. Andelen slaktet kalv ligger på 84 prosent av det totale slakteuttaket. 

Dersom vi ser på andelen slaktet kalv isolert, ser vi også at antall slaktet simlekalv har økt med 41 prosent. En økning i andelen slaktet simlekalv gir en naturlig nedgang i gjennomsnittsvekt, da simlekalven ofte er lettere enn oksekalven.

En høyere andel simlekalv til slakting kan bety sunn drift og høy produksjon i distriktene dette gjelder. At færre simler går til påsett kan vitne om at de voksne simlene i distriktene produserer bra med kalv, og at reineierne derfor kan sende flere av simlekalvene til slakt. 

Litt lavere vekt 

Samtidig ser vi av tallene at gjennomsnittsvekten for voksne dyr også er litt lavere enn i fjor. Gjennomsnittsvekten er redusert med 1,9 kilo, og er i år 33,5 kilo mot 35,4 kilo samme tid i fjor. Dette kan skyldes at flere distrikter slakter tidligere på høsten i år enn de gjorde i fjor. Høsten 2022 var en stor del av slaktingen 3 til 4 uker bak normalt skjema på grunn av lite snø og frost.

− Varmere vær førte til at elver og vann ikke hadde frosset til, og det var ikke forhold for å samle reinen før sent på høsten. At det slaktes tidligere i år kan være en av årsakene til at vi ser en nedgang i gjennomsnittsvekt også for voksne dyr. Sammenligner en vektene med tall fra tidligere år så er vektene ikke markert lavere i årets slaktesesong sier Skogan. 

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Landbruksdirektoratet gir faglige råd, iverksetter landbrukspolitikken og legger til rette for landbruket og matindustrien.

Følg pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Landbruksdirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Landbruksdirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye