NAF

Vil koste 14,2 milliarder å sikre Norges mest rasfarlige veier

Del

NAF har regnet ut hva det vil koste å sikre de 10 mest rasfarlige strekningene på riks- og fylkesveiene. Samlet er kostnaden 14,2 milliarder, fordelt med 8,7 på riksveier og 5,5 på fylkesveier. - Det haster å sette i gang skredsikring av flere strekninger, sier Ingunn Handagard, pressesjef i NAF.

Mange av de mest rasfarlige veiene ligger i Vestland fylke, viser NAFs oversikt. Bilde fra E16
Mange av de mest rasfarlige veiene ligger i Vestland fylke, viser NAFs oversikt. Bilde fra E16 NAF

Totalt vil det koste rundt 95 milliarder å sikre alle skredpunkt med høy og middels faregrad på veiene. NAF har hentet ut tallene fra Statens vegvesens oversikt over skredpunkt som er levert til Samferdselsdepartementet i forbindelse med ny Nasjonal transportplan. 

- Mange av de mest skredfarlige strekningene er i Vestland fylke, spesielt på riksveiene. Dette er veier der faren for ras er høy, og hvor en hendelse kan få store konsekvenser, sier Handagard.

200 strekninger med høy fare

Også i Nordland, Troms, Finnmark og Møre og Romsdal er behovene for skredsikring store. Skredpunkt på veinettet blir gradert etter såkalt skredfaktor, som er en beregning av sannsynligheten for at det går ras og hvilke konsekvenser et ras kan få, ut ifra trafikkmengde, mulighet for omkjøring med mer.

- Dette er bare toppen av isfjellet. På riksveiene er det 78 steder med høy skredfaktor, og på fylkesveiene er tallet 123. I tillegg kommer en rekke steder med middels eller lav faregrad, der det fortsatt er behov for tiltak, sier Handagard.

Mer midler til skredsikring

På mange av de farligste trekningene trengs det tunell eller ny trasé for å sikre veien. Dette er store og kostnadskrevende tiltak. NAF mener satsningen på skredsikring må økes betydelig, slik at man kommer i gang med planlegging på flere av disse strekningene.

- I tillegg til de store investeringene som trengs på noen av de mest rasfarlige strekningene, er det mye som kan gjøres med mindre tiltak. Varsling, sikring av terrenget og andre utbedringer kan gjennomføres relativt raskt, om midlene kommer på plass, sier Handagard.

Bakgrunn

De ti skrekningene med høyest skredfaktor, på riks- og fylkeveier. Tall hentet fra Statens vegvesen. 

Riksvei - Etter skredfaktor (høy)

Fylke

Vegnr/Skredpunkt

Faktor

Tiltak

Anslått kostnad

Vestland

Rv.13 Kvassdalen

5,84

Terreng

270

Vestland

Rv 13 Osgjelet

5,55

Tunnel

330

Vestland

Rv 5 Skredvikja

5,29

Tunnel

2970

Vestland

E16 Vaksdal

5,25

Drift skred anlegg

0,5

Vestland

Rv 13 Byrkjenes

5,18

Ny veg i dagen

240

Vestland

Rv 15 Grasdalen

5,09

Tunnel

4100

Nordland

E 10 Presteneset 1

5,07

Fjordkryss, fylling sjø/bru 

621

Nordland

E10 Kvanndalen

5,06

Se Presteneset

-

Vestland

Rv 13 Øvre Lonevatn

5,01

Overbygg

160

Vestland

Rv 13 Ygningsdalshamrane

4,97

-

Totalt anslått kostnad for riksvei:

8 691,50

Fylkesvei - oppdatert etter skredfaktor (høy)

Fylke

Vegnr/Skredpunkt

  Faktor

Tiltak

Anslått kostnad

Vestland

Fv 5744 Navelsakerstranda

6,74

Tunnel

676

Møre Romsdal 

 Fv 5829 Otterdalsstranda

6,74

Tunnel

558

Vestland

Fv 613 Gaularfjellet

6,52

Vinterstenging

0

Vestland

Fv 5723 Merkingsgjølet 

6,32

Aut. varsling

5

Nordland

Fv 7594 Myrlandsfjellet  

6,09

Tunnel

554

Vestland

Fv 5625 Skjerdalsberget

5,84

Tunnel

420

Finnmark

Fv 8830 Store Lerresfjord

5,75

Tunnel m/portal

398

Vestland

Fv 5724 Heimefonna

5,72

Vaarslingsanlegg

5

Vestland

Fv 49 Snauhaugtunnelen 

5,42

Tunnel

2919

Vestland

Fv 49 Tokagjeltunnelen

5,36

Tunnel(se over)

0

Totalt anslått kostnad for fylkesvei:

5 535

Nøkkelord

Kontakter

Om oss

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 68 lokalavdelinger, 450 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg pressemeldinger fra NAF

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye