Mattilsynet

Mattilsynet i ny drakt for å jobbe mer effektivt og brukervennlig, og møte lovkrav

Del

Med det nye utrykket vårt kan vi kommunisere og veilede mer effektivt, dekke bredden i samfunnsoppdraget bedre, og vise at vi ønsker å hjelpe.  

Mattilsynet har et stort og bredt samfunnsoppdrag. Ny visuell identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er og at vi ønsker å være en hjelper.
Mattilsynet har et stort og bredt samfunnsoppdrag. Ny visuell identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er og at vi ønsker å være en hjelper.

Mattilsynets visuelle identitet er fra 2004, og dekker ikke dagens krav til digitale flater og universell utforming.  

- Målet vårt er et tydelig og helhetlig uttrykk som støtter opp under utviklingen av Mattilsynet. Et viktig poeng har vært å dekke lovkravene til universell utforming. Vi utvikler dette løpende, og holder kostnadene lave, ved å skifte ut elementer over tid og ved å bruke egne ansatte, sier Andrea Kilen, direktør for brukerdialog og kommunikasjon i Mattilsynet.

Ny visuell identitet er universelt utformet og gjør arbeidet mer effektivt 

Det nye uttrykket sikrer at alle kan bruke de digitale flatene våre, fordi vi følger kravene til universell utforming. Viktige grep her er ny logo, nye farger og en godt lesbar og tilgjengelig skrifttype. 
 
Den nye identiteten gir oss en verktøykasse vi kan plukke fra når vi utvikler nye digitale produkter og tjenester, slik at vi kan løse mest mulig selv, på en effektiv måte. Samtidig sørger vi for at virksomheter og innbyggere møter et helhetlig uttrykk, enten de besøker nettsidene våre, treffer oss på tilsyn eller leser Smilefjesrapporten på et spisested. 

Ny identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er og hva vi gjør 

Vår nye visuelle identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er. Mattilsynet har et stort og bredt samfunnsoppdrag. Vi ønsker å være en vennlig hjelper og opptre helhetlig og tydelig som ett lag, sammen med omgivelsene våre. Vi skal trygge framtiden for mennesker, dyr og natur, og vi jobber med hele verdikjeden – fra jord og fjord til bord.

Derfor har vi nå en tydelig sirkelform i logosymbolet vårt. Vi skal kommunisere tydelig og enkelt, derfor har vi laget en ny logo uten for mange detaljer. Den har god lesbarhet, og er enkel å bruke i alle digitale og fysiske flater. Det nye symbolet kan gi assosiasjoner til for eksempel jorda vår, et blad, en fisk, bølger og soloppgangen.  

Bruk av egne ansatte og gradvis utrulling holder kostnadene nede 

Det har vært viktig for Mattilsynet at arbeidet med ny visuell identitet skal ha lave kostnader. Dette har vi blant annet oppnådd ved å gjøre det meste av jobben med egne ansatte. Videre sparer vi penger på å rulle ut endringen gradvis. Vi begynner med hjemmesiden vår og noen digitale maler. De fysiske flatene, som skilt og arbeidstøy, tar vi over tid. Disse bytter vi først ut når det er behov for det. Vi kommer derfor til å leve med ny og gammel identitet side om side en god stund. 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Mattilsynet har et stort og bredt samfunnsoppdrag. Ny visuell identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er og at vi ønsker å være en hjelper.
Mattilsynet har et stort og bredt samfunnsoppdrag. Ny visuell identitet skal gjøre det enklere å forstå hvem vi er og at vi ønsker å være en hjelper.
Last ned bilde
Andrea Kilen, direktør for brukerdialog og kommunikasjon i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Andrea Kilen, direktør for brukerdialog og kommunikasjon i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde

Om oss

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye