GlobeNewswire by notified

SSCP Lager BidCo AB (publ) emitterar framgångsrikt nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 850 miljoner SEK, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående o

Dela

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pressmeddelande

21 november 2023

SSCP Lager BidCo AB (publ) emitterar framgångsrikt nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 850 miljoner SEK, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer

SSCP Lager BidCo AB (publ) (“SSCP Lager BidCo” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer med rörlig till ett initialt belopp om 850 000 000 SEK (de ”Nya Obligationerna”) och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av SSCP Lager BidCo:s utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta 2019/2024, med förfall 2024 och ISIN SE0013358686 (de ”Utestående Obligationerna”). Orderboken var kraftigt övertecknad.

Återköpserbjudandet löpte ut den 21 november 2023 enligt vad som tidigare kommunicerats. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare av Utestående Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 472,5 miljoner SEK. Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det tidigare kommunicerade priset om 100,734 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta, och accepterar alla giltigt inlämnade Utestående Obligationer för återköp. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara omkring den 5 december 2023. Återköpserbjudandet lämnades på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat 9 november 2023 (Återköpsdokumentet”). SSCP Lager BidCo:s återköp av giltigt inlämnade Utestående Obligationer enligt Återköpserbjudandet är villkorat av att Bolaget erhåller emissionslikviden från de Nya Obligationerna.

De Nya Obligationerna emitterades under ett totalt ramverk om 1 300 000 000 SEK, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 625 räntepunkter och kommer förfalla i december 2026. SSCP Lager BidCo avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.  

SSCP Lager BidCo meddelar vidare att Bolaget utnyttjar sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Den Förtida Inlösen är villkorad av en framgångsrik settlement av de Nya Obligationerna. De Utestående Obligationer som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet kommer att lösas in till ett pris motsvarande 100,734 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 8 december 2023 är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med den Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

En underrättelse om Förtida Inlösen skickas idag den 21 november 2023 till direktregistrerade ägare av de Utestående Obligationerna per den 20 november 2023 enligt skuldboken som förs av Euroclear Sweden.

Återköpsdokumentet och underrättelsen om Förtida Inlösen finns tillgängliga på SSCP Lager BidCo:s hemsida via följande länk: https://logent.se/investor-relations/

Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till joint bookrunners och dealer managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Aidanpää Baronnet, CEO, telefon: +46 70 785 87 25, linda.aidanpaa@logent.se

Johan Wallmander, tillförordnad CFO, telefon: +46 70 351 77 24, johan.wallmander@logent.se

Denna information är sådan som SSCP Lager BidCo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 15:50 CET.

Om Logent-koncernen
Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom Lagerhantering, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemannings- och konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,4 mdr SEK och sysselsätter ca 3 800 personer.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Innofactor Plc: Share Repurchase 7.12.20237.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 7.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 7.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 7.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,500SharesAverage price/ share 1.1494EURTotal cost 5,172.30EURInnofactor Plc now holds a total of 575 629 sharesincluding the shares repurchased on 7.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment Innofactor_7.12_trades

Coloplast A/S - Skift af revisor7.12.2023 17:29:40 CET | pressemeddelelse

I dag, den 7. december 2023, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som Coloplast A/S’ revisor i overensstemmelse med forslaget fra bestyrelsen. For yderligere information, kontakt venligst Investorer og analytikere Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Tlf. 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 E-mail: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3266 E-mail: dkkhu@coloplast.com Presse og medier Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tlf. 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Adresse Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR Nr. 69749917 Hjemmeside www.coloplast.com Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende. Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe

Coloplast A/S - Change of auditor7.12.2023 17:29:40 CET | Press release

Today, 7 December 2023, Coloplast A/S held its Annual General Meeting, at which EY Godkendt Revisionspartnerselskab was elected as Coloplast A/S’ auditors in line with the proposal from the Board of Directors. For further information, please contact Investors and analysts Anders Lonning-Skovgaard Executive Vice President, CFO Tel. +45 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 2458 Email: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 3266 Email: dkkhu@coloplast.com Press and media Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tel. +45 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Address Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebaek Denmark Company reg. (CVR) no. 69749917 Website www.coloplast.com This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the English version shall prevail. Coloplast was founded on passion, ambition, and comm

Coloplast A/S - Articles of Association7.12.2023 17:26:55 CET | Press release

Articles of association for Coloplast A/S as adopted at the Annual General Meeting of Coloplast A/S held today, 7 December 2023 are enclosed. For further information, please contact Investors and analysts Anders Lonning-Skovgaard Executive Vice President, CFO Tel. +45 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 2458 Email: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 3266 Email: dkkhu@coloplast.com Press and media Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tel. +45 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Address Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebaek Denmark Company reg. (CVR) no. 69749917 Website www.coloplast.com This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the English version shall prevail. Coloplast was founded on passion, ambition, and commitment. We were born from a nurse’s wish to help her sister and the

Coloplast A/S - Vedtægter7.12.2023 17:26:55 CET | pressemeddelelse

Vedlagt er vedtægter for Coloplast A/S som vedtaget på Coloplast A/S’ ordinære generalforsamling afholdt i dag den 7. december 2023. For yderligere information, kontakt venligst Investorer og analytikere Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Tlf. 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 E-mail: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3266 E-mail: dkkhu@coloplast.com Presse og medier Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tlf. 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Adresse Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR Nr. 69749917 Hjemmeside www.coloplast.com Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende. Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mis