GlobeNewswire by notified

SSCP Lager BidCo AB (publ) emitterar framgångsrikt nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 850 miljoner SEK, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående o

Dela

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pressmeddelande

21 november 2023

SSCP Lager BidCo AB (publ) emitterar framgångsrikt nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta om 850 miljoner SEK, offentliggör resultatet av återköpserbjudandet och lämnar villkorat meddelande om förtida inlösen av utestående obligationer

SSCP Lager BidCo AB (publ) (“SSCP Lager BidCo” eller “Bolaget”) har framgångsrikt emitterat nya seniora säkerställda obligationer med rörlig till ett initialt belopp om 850 000 000 SEK (de ”Nya Obligationerna”) och offentliggör resultatet av återköpserbjudandet (”Återköpserbjudandet”) till innehavarna av SSCP Lager BidCo:s utestående seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta 2019/2024, med förfall 2024 och ISIN SE0013358686 (de ”Utestående Obligationerna”). Orderboken var kraftigt övertecknad.

Återköpserbjudandet löpte ut den 21 november 2023 enligt vad som tidigare kommunicerats. Återköpserbjudandet har accepterats av innehavare av Utestående Obligationer motsvarande ett totalt nominellt belopp om 472,5 miljoner SEK. Bolaget kommer att fullfölja Återköpserbjudandet till det tidigare kommunicerade priset om 100,734 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta, och accepterar alla giltigt inlämnade Utestående Obligationer för återköp. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas vara omkring den 5 december 2023. Återköpserbjudandet lämnades på de villkor som anges i ett återköpsdokument daterat 9 november 2023 (Återköpsdokumentet”). SSCP Lager BidCo:s återköp av giltigt inlämnade Utestående Obligationer enligt Återköpserbjudandet är villkorat av att Bolaget erhåller emissionslikviden från de Nya Obligationerna.

De Nya Obligationerna emitterades under ett totalt ramverk om 1 300 000 000 SEK, löper med en rörlig ränta om 3m Stibor + 625 räntepunkter och kommer förfalla i december 2026. SSCP Lager BidCo avser att ansöka om upptagande till handel av de Nya Obligationerna på Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.  

SSCP Lager BidCo meddelar vidare att Bolaget utnyttjar sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna (”Förtida Inlösen”). Den Förtida Inlösen är villkorad av en framgångsrik settlement av de Nya Obligationerna. De Utestående Obligationer som inte har lämnats in i Återköpserbjudandet kommer att lösas in till ett pris motsvarande 100,734 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Inlösenbeloppet”). Inlösenbeloppet kommer att betalas till varje person som på arbetsdagens slut den 8 december 2023 är registrerad som innehavare av Utestående Obligationer i skuldboken som upprätthålls av Euroclear Sweden. I samband med den Förtida Inlösen kommer de Utestående Obligationerna att avnoteras från Nasdaq Stockholms företagsobligationslista.

En underrättelse om Förtida Inlösen skickas idag den 21 november 2023 till direktregistrerade ägare av de Utestående Obligationerna per den 20 november 2023 enligt skuldboken som förs av Euroclear Sweden.

Återköpsdokumentet och underrättelsen om Förtida Inlösen finns tillgängliga på SSCP Lager BidCo:s hemsida via följande länk: https://logent.se/investor-relations/

Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till joint bookrunners och dealer managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Aidanpää Baronnet, CEO, telefon: +46 70 785 87 25, linda.aidanpaa@logent.se

Johan Wallmander, tillförordnad CFO, telefon: +46 70 351 77 24, johan.wallmander@logent.se

Denna information är sådan som SSCP Lager BidCo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21 november 2023 kl. 15:50 CET.

Om Logent-koncernen
Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom Lagerhantering, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemannings- och konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,4 mdr SEK och sysselsätter ca 3 800 personer.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Christian Poulsen has been appointed CEO of Copenhagen Airports A/S (CPH)5.12.2023 12:43:20 CET | Press release

The Board of Directors of Copenhagen Airports A/S has appointed the airport's acting CEO, Christian Poulsen, as chief executive officer (CEO) from 1 January 2024. Christian Poulsen has been acting CEO since 30 September 2023, where Thomas Woldbye left the company to become CEO of Heathrow Airport in London. Christian Poulsen has held various leading positions at Copenhagen Airport for more than 14 years, including the position as Chief Operating Officer (COO) in the past four years. Chairman of the Board Lars Nørby Johansen says: "Christian Poulsen has the qualities that are important for the position as CEO of the airport. He possesses a unique combination of having an in-depth knowledge of the airport and its many stakeholders, while also being a very competent leader who can ensure that the airport continues its positive development." Christian Poulsen says: "I am very proud and humble to have been given the opportunity to become CEO of Copenhagen Airports. I look forward to using m

Christian Poulsen er udnævnt som CEO for Københavns Lufthavne A/S (CPH)5.12.2023 12:43:20 CET | pressemeddelelse

Bestyrelsen for Københavns Lufthavne A/S har udnævnt lufthavnens konstituerede CEO, Christian Poulsen, som administrerende direktør (CEO) fra 1. januar 2024. Christian Poulsen har været konstitueret CEO siden 30. september 2023, hvor Thomas Woldbye forlod selskabet for at blive CEO for Heathrow Airport i London. Christian Poulsen har i mere end 14 år haft forskellige ledende stillinger i Københavns Lufthavn, herunder stillingen som driftsdirektør (COO) i de seneste fire år. Bestyrelsesformand Lars Nørby Johansen udtaler: "Christian Poulsen har de kvaliteter, der er vigtige for stillingen som CEO for lufthavnen. Han har en unik kombination af at have et indgående kendskab til lufthavnen og lufthavnens mange stakeholders, samtidig med at han er en meget kompetent leder, som kan sikre, at lufthavnen fortsætter sin positive udvikling." Christian Poulsen udtaler: "Jeg er meget stolt og ydmyg over at få muligheden for at indtræde som CEO for Københavns Lufthavne. Jeg ser frem til at bruge mi

STX Group Launches Working Capital Solution to Accelerate Renewable Energy Transition5.12.2023 12:30:00 CET | Press release

New SPV introduces innovative way to provide funding to environmental commodities markets Amsterdam, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- AMSTERDAM (December 5, 2023) - STX Group, a leading environmental markets and climate solutions firm, today announces the launch of a working capital solution, specifically designed for environmental certificates. The launch comes as a response to the increased requirements for companies to hold environmental certificates to meet their ESG targets. Traditional financing methods often fall short in providing the necessary funding. STX Group has established an independent Special Purpose Vehicle (SPV) offering companies the necessary working capital funding for their environmental certificates. The new service provides STX Group’s customers and counterparties with financial flexibility to manage the energy transition. The newly launched SPV solution differs from traditional financing through the wide range of liquid and less liquid certificates that can b

SPEE3D Appoints New Chairman to its Board of Directors5.12.2023 12:00:00 CET | Press release

Adam Lewis will bring engineering and manufacturing expertise to drive growth Melbourne, Australia, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- SPEE3D, a leading metal additive manufacturing company, today announced the appointment of Adam Lewis as the Chairman of its Board of Directors. He is preceded by Grant Anderson, who will be retiring. Adam has built a distinguished career and will bring that expertise to SPEE3D as the company looks to provide its patented cold spray additive manufacturing technology to customers worldwide. Adam was previously at McKinsey & Company for 20 years rising to Senior Partner of Australia and New Zealand. He served a wide range of clients worldwide with a focus on strategy and industrial and manufacturing engineering. “We are delighted to have Adam Lewis lead our Board of Directors,” said Byron Kennedy, CEO of SPEE3D. “With his extensive background in industrial manufacturing, Adam adds a valuable perspective that will enhance our capabilities and contribute tre

Change negotiations in Aktia Bank have ended5.12.2023 12:00:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Press release 05 December 2023 at 1.00 p.m. Change negotiations in Aktia Bank have ended The change negotiations under the Act on Co-operation within Undertakings initiated by Aktia Bank Plc on 6 November 2023 have ended. As a result, Aktia Bank will reorganise its operations and, as a consequence of this, reduce approximately 23 tasks instead of the initially estimated 35. Less than half of the redundancies concern the customer interface, while approximately one-third concern group functions. In connection with the changes, the duties of six employees are transformed into new roles. Some employees have been offered new tasks or roles. Therefore, the exact number of redundancies and changes will be known by the end of the year. The aim of the change negotiations is to simplify and renew the organisation and its activities. In asset management, the objective is to improve customer experience and to develop and strengthen service models. “We have developed our internal pro