Bane NOR

Randklev bru åpnes før sommeren

Del

Inspeksjonen av bruelementene til Randklev bru sør for Ringebu viser at skadeomfanget er begrenset, og at det er mulig å gjenbruke elementene.

De to bruelementene ligger ved siden av hverandre på land.
Bruelementene har blitt inspisert på land. Rambøll Norge AS

Slik det ser ut nå kan vi frakte personer og gods klima- og miljøvennlig med tog gjennom Gudbrandsdalen igjen i løpet av våren.

– Dette er svært gode nyheter for passasjerene, vareeierne som frakter gods og oss. At vi kan gjenbruke elementene vil bidra til at vi raskere kan åpne Dovrebanen for gjennomgående trafikk enn om vi hadde måttet bygge en helt ny bru, sier konsernsjef Thor Gjermund Eriksen i Bane NOR.

Randklev bru fikk store skader under ekstremværet «Hans». De store vannmengdene i Gudbrandsdalslågen førte til at et av brufundamentene veltet, og dermed havnet to av bruelementene i elva. Bruelementene ble heist på land i slutten av oktober.

Anbefaler gjenbruk

Rambøll Norge AS har på oppdrag fra Bane NOR gjennomgått begge bruelementene og kartlagt skadeomfanget.

Rapporten avdekker skader i et begrenset omfang, og skadene er i hovedsak lokalisert i hver ende av bruspennene.

– Vi forventet en viss mengde skader på bruelementene, og det er derfor ingen store overraskelser i skaderapporten. Rapporten forteller oss at arbeidet med å sette i stand bruelementene vil være omfattende, men samtidig at gjenbruk er både teknisk gjennomførbart, økonomisk forsvarlig og gunstig med tanke på fremdrift sammenlignet med andre alternativer, sier Eriksen.

Dette er skadene

Kartleggingen ble utført som en visuell inspeksjon der alle skader som følge av kollapsen er registrert. Det er i tillegg utført 3D-scanning av de to bergede bruspennene.

Skadene er i hovedsak samlet i endene av bruspennene, der den siden som havnet i elva har fått skader av sammenstøtet med elvebunnen eller brufundamentet. Den siden av bruspennene som sto igjen har også fått skader som følge av kreftene som var i sving.

Andre skader er blant annet deformasjon rundt knutepunkter som følge av vridning og skader på bæreelementene.

Reparasjon vil i hovedsak skje gjennom utbytting eller retting av delene som er deformert.

Må bygge nytt fundament

I tillegg til reparasjon av bruelementene, må også det veltede fundamentet erstattes. Det meste av dette er nå fjernet, og vi er i gang med forberedelsene til bygging av nytt fundament.

Det nye fundamentet får en større grunnflate, og blir bedre sikret mot erosjon og undergraving. Samtidig har det også vært betydelig erosjon rundt det andre brufundamentet, som også skal utbedres.

– Fundamentet bygges etter dagens tekniske krav, som naturligvis har endret seg siden den opprinnelige brua ble bygget. Selv om vi nå jobber på høygir for å gjenåpne brua, vil dette arbeidet ta tid. Foreløpig ser det ut som at tidsplanen kan overholdes, sier konserndirektør Thor Gjermund Eriksen.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt

Pressevakten i Bane NOR håndterer henvendelser fra pressen. Spørsmål fra pressen utenom arbeidstid, kan rettes til vakttelefonen vår:

Tel:91656565presse@banenor.no

Bilder

Det er særlig ett av bruelementene som har fått vridningsskader.
Det er særlig ett av bruelementene som har fått vridningsskader.
Last ned bilde
Flere mindre skader som trenger reparasjon.
Flere mindre skader som trenger reparasjon.
Last ned bilde
Det er mindre skader flere steder på bruelementene.
Flere mindre skader trenger reparasjon.
Last ned bilde
En megakran heiste bruelementene på land.
En megakran heiste bruelementene på land.
Last ned bilde
Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR
Thor Gjermund Eriksen, konsernsjef i Bane NOR
Last ned bilde

Om oss

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg pressemeldinger fra Bane NOR

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye