Nofima

Fem fylker står for 90% av verdiskapingen i sjømatnæringen

Del

Fem fylker står for nesten 90 prosent av all verdiskaping i norsk sjømatnæring. Størst av alle er Nordland som har over 20 milliarder i verdiskaping og ringvirkninger. De andre fylkene er Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag.

Verdiskapingen økte med 36% i fjor i norsk sjømatnæring som omfatter fiskeri, havbruk og fiskeindustri.
Verdiskapingen økte med 36% i fjor i norsk sjømatnæring som omfatter fiskeri, havbruk og fiskeindustri. Foto: Stein Harris Olsen, Nofima

Nofima slipper i dag den årlige rapporten om sjømatnæringens betydninger. Verdiskapingen i sjømatnæringen økte med hele 36 prosent i fjor, og var på 71 milliarder kroner. Regnes ringvirkningene med var den totale verdiskapingen på 109 milliarder kroner. Det er spesielt havbrukssektoren som bidrar til de høye tallene.  

Den store veksten skyldes vekst i oppdrettssektoren og at både villfisk og oppdrettsfisk har hatt god prisutvikling. Med både prisvekst og generell stor vekst har havbruksnæringen passert fiskerinæringen i økonomisk betydning.  

Fylkene Nordland, Vestland, Troms og Finnmark, Møre og Romsdal og Trøndelag hadde en direkte verdiskaping på mellom 11 og 16 milliarder kroner.   

- Sjømatnæringens betydning for økonomien i disse fem fylkene er betydelig. Bryter vi tallene ned på kommuner er næringen særdeles viktig i noen av kommunene, sier forsker Audun Iversen som har vært prosjektleder for arbeidet.  

Næringens verdiskaping utgjorde 2,3 % av norsk fastlands-BNP i 2022. Denne andelen har steget fra 1,5 % på begynnelsen av 2010-tallet.  

I ringvirkningsanalysen har forskerne også beregnet skatteinntektene fra sjømatnæringens aktiviteter. De har sett på selskapsskatt og personskatt, betalt både av næringen selv og av dens leverandører som følge av næringens etterspørsel etter varer og tjenester. De samlede skatteinntekter i 2022 var på 25,9 milliarder kroner.    

Fra kjerneaktiviteten ble det innbetalt en samlet selskapsskatt på 9,3 milliarder, mens det fra leverandørene ble innbetalt 3,1 milliarder i selskapsskatt. De øvrige 13,6 milliardene består av personskatt innbetalt fra næringen og leverandørene.  

Totalt 86.000 var sysselsatt i sjømatnæringen i fjor. Hele 46.000 av de sysselsatte er et resultat av ringvirkningene som næringen skaper. Oslo og Bærum er kommuner der ringvirknings slår tydelig inn. I Oslo er det 570 som har sjømat som sin kjernevirksomhet mens hele 1500 er sysselsatt som et resultat av ringvirkningene. I Bærum er det knapt noen som har det som kjernevirksomhet mens 370 sysselsatte jobber mot næringen grunnet ringvirkningene.  

Næringen har satt ny omsetningsrekord i 15 av de 20 siste årene. 2022 var intet unntak med en samlet eksportverdi på 151,4 milliarder kroner som var en økning på 25 % fra forrige rekordår 2021. Denne høye økonomiske aktiviteten skaper overskudd og sysselsetting, og dermed også grunnlag for skatteinntekter til staten.   

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fiskeindustrien sysselsetter mange personer, og er viktig i flere kystkommuner.
Fiskeindustrien sysselsetter mange personer, og er viktig i flere kystkommuner.
Last ned bilde
Oppdrettsnæringen skaper store verdier og ringvirkninger. Det er spesielt i nord den er i fremvekst.
Oppdrettsnæringen skaper store verdier og ringvirkninger. Det er spesielt i nord den er i fremvekst.
Last ned bilde
Forsker Audun Iversen er prosjektleder for årets ringvirkningsrapport.
Forsker Audun Iversen er prosjektleder for årets ringvirkningsrapport.
Last ned bilde
Rapporten viser til økt verdiskaping mye takket være oppdrettsnæringen.
Rapporten viser til økt verdiskaping mye takket være oppdrettsnæringen.
Last ned bilde

Dokumenter

Nofima er et ledende næringsrettet forskningsinstitutt som driver forskning og utvikling for akvakulturnæringen, fiskerinæringen og matindustrien.

Vi leverer internasjonalt anerkjent forskning og løsninger som gir næringslivet konkurransefortrinn langs hele verdikjeden.

Nofima AS har hovedkontor i Tromsø, og forskningsvirksomhet i Bergen, Stavanger, Sunndalsøra, Tromsø og på Ås.

Instituttet ble etablert 1. januar 2008 og har om lag 390 ansatte.

Følg pressemeldinger fra Nofima

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nofima på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nofima

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye