Fafo

Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver

Del

En ny undersøkelse finner stor variasjon i hvordan de ulike fag- og svenneprøvene gjennomføres og vurderes. Det er en betydelig fagvariasjon i hvor stor andel som består fag- og svenneprøven, og stor variasjon i hvordan prøvene blir gjennomført. Undersøkelsen av gjennomføring og kvalitet i vurderingen av fag- og svenneprøver er utført av forskere fra Fafo, NIFU, Høyskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet.

Tove Mogstad Aspøy, Asgeir Skålholt, Grete Haaland, Christina Drange og Lillian Gran Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver
Tove Mogstad Aspøy, Asgeir Skålholt, Grete Haaland, Christina Drange og Lillian Gran Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver

Hvert år går 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Det er prøvenemndene som vurderer om en lærling, elev eller praksiskandidat skal oppnå et fag- eller svennebrev. I prøvenemndene sitter medlemmer med fagkompetanse og lang arbeidserfaring. Hele 8000 prøvenemndsmedlemmer står registrert i landets fylkeskommuner, og de gjør et stort arbeid.  

- I vårt arbeid med denne gjennomgangen erfarer vi at de som sitter i prøvenemndene ønsker et bedre vurderingsfellesskap på tvers av nemnder og fylker, og en mer omforent vurderingspraksis. Dette sammen med andre funn i gjennomgangen er nå overlevert Utdanningsdirektoratet, sier prosjektleder ved Fafo Tove Mogstad Aspøy.

Dette er hovedfunnene i gjennomgangen:

  • Det er betydelige ulikheter i gjennomføring av fag- og svenneprøvene, knyttet til forskjellige fagtradisjoner
  • De fleste består fag- og svenneprøven, men det er betydelig fagvariasjon
  • Fylkeskommunen oppnevner, men følger i mindre grad opp, prøvenemnder
  • Prøvenemndsmedlemmene bakgrunn varierer mellom fag
  • Det er stor variasjon i hvordan de ulike fagprøvene vurderes

Rapporten kan leses på Fafos nettsider, sammen med en oppsummering.

Kontakter

Bilder

Tove Mogstad Aspøy, Forsker ved Fafo.
Tove Mogstad Aspøy, Forsker ved Fafo.
Last ned bilde

Lenker

Om Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Fafo Østforum seminar: Forbudet mot lønnstyveri – et slag i lufta?29.11.2023 08:50:20 CET | Presseinvitasjon

I 2022 kom det nye bestemmelser om lønnstyveri i straffeloven. De ble møtt med både forventning og skepsis. Økokrim var blant dem som fryktet at bestemmelsene kunne bli et slag i lufta. Jussbuss har omtalt dem som «kriminalisering uten konsekvenser». Den første dommen kom i høst. På dette seminaret spør vi: Hva er erfaringene med bestemmelsen? Hva kan gjøre forbudet mot lønnstyveri mer effektivt?

Rapportlansering: Personvern under press i et digitalisert arbeidsliv13.3.2023 09:59:53 CET | Presseinvitasjon

Norsk arbeidsliv tar i bruk stadig flere digitale løsninger og teknologier. Digitaliseringen har en rekke fordeler både for virksomhetene og de ansatte. Samtidig kan det føre til mer inngripende overvåkning og kontroll. Tirsdag 14. mars kl. 08.30 lanserer Fafo en rapport med nye tall om digitalisering, ansattes personvern og tillitsvalgtes medvirkning når ny digital teknologi innføres.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom