Fafo

Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver

Del

En ny undersøkelse finner stor variasjon i hvordan de ulike fag- og svenneprøvene gjennomføres og vurderes. Det er en betydelig fagvariasjon i hvor stor andel som består fag- og svenneprøven, og stor variasjon i hvordan prøvene blir gjennomført. Undersøkelsen av gjennomføring og kvalitet i vurderingen av fag- og svenneprøver er utført av forskere fra Fafo, NIFU, Høyskolen i Østfold og Høgskolen i Innlandet.

Tove Mogstad Aspøy, Asgeir Skålholt, Grete Haaland, Christina Drange og Lillian Gran Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver
Tove Mogstad Aspøy, Asgeir Skålholt, Grete Haaland, Christina Drange og Lillian Gran Vurdering og kvalitet i fag- og svenneprøver

Hvert år går 30 000 personer opp til fag- og svenneprøven i Norge. Det er prøvenemndene som vurderer om en lærling, elev eller praksiskandidat skal oppnå et fag- eller svennebrev. I prøvenemndene sitter medlemmer med fagkompetanse og lang arbeidserfaring. Hele 8000 prøvenemndsmedlemmer står registrert i landets fylkeskommuner, og de gjør et stort arbeid.  

- I vårt arbeid med denne gjennomgangen erfarer vi at de som sitter i prøvenemndene ønsker et bedre vurderingsfellesskap på tvers av nemnder og fylker, og en mer omforent vurderingspraksis. Dette sammen med andre funn i gjennomgangen er nå overlevert Utdanningsdirektoratet, sier prosjektleder ved Fafo Tove Mogstad Aspøy.

Dette er hovedfunnene i gjennomgangen:

  • Det er betydelige ulikheter i gjennomføring av fag- og svenneprøvene, knyttet til forskjellige fagtradisjoner
  • De fleste består fag- og svenneprøven, men det er betydelig fagvariasjon
  • Fylkeskommunen oppnevner, men følger i mindre grad opp, prøvenemnder
  • Prøvenemndsmedlemmene bakgrunn varierer mellom fag
  • Det er stor variasjon i hvordan de ulike fagprøvene vurderes

Rapporten kan leses på Fafos nettsider, sammen med en oppsummering.

Kontakter

Bilder

Tove Mogstad Aspøy, Forsker ved Fafo.
Tove Mogstad Aspøy, Forsker ved Fafo.
Last ned bilde

Lenker

Om Fafo

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg pressemeldinger fra Fafo

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fafo

Webinar om arbeidsinnvandrerne i et presset boligmarked8.2.2024 12:37:04 CET | Presseinvitasjon

Arbeidsinnvandrere er sårbare i møtet med et begrenset og presset norsk utleiemarked. Situasjonen forverres av et stort antall flyktninger som også skal ha et sted å bo. Arbeidsinnvandrere som får bolig gjennom arbeidsgiver kan bli utsatt for utnytting eller havne i et sterkt avhengighetsforhold. På dette seminaret vil vi sette søkelyset på arbeidsinnvandreres boforhold, med vekt på dem som ikke eier egen bolig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye