GlobeNewswire by notified

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 tredje kvartalet

Share

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen.

Juli – September 2023

  • Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 340 kronor per 30 juni 2023. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor.
  • Under perioden uppgick totala investeringar till 46,1 mkr. Investering har skett i Volta om 46,1 mkr.
  • Nettoomsättning uppgick till 222,8 mkr (234,0).
  • Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till -27,1 mkr (33,3).
  • Resultat före skatt uppgick till -557,4 mkr (382,7) och resultat per aktie uppgick till -77,14 kr (52,51).

Januari – September 2023

  • Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 330 kronor per 31 december 2022. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor.
  • Under perioden uppgick totala investeringar till 86,1 mkr. Investering har skett i Safe Life om 30,0 mkr, i Sobrera om 10 mkr och Volta om 46,1 mkr.
  • Nettoomsättning uppgick till 720,0 mkr (714,9).
  • Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 40,8 mkr (25,3).
  • Resultat före skatt uppgick till -675,0 mkr (556,2) och resultat per aktie uppgick till -92,91 kr (77,74).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

Byggmästaren informerade den 10 augusti om att Volta Trucks batterileverantör inlett ett Chapter 11-förfarande i USA, vilket ökade osäkerheten och kunde leda till en potentiell värdepåverkan på Byggmästarens innehav. Med mer klarhet tydde dock inget på att batterileveranser inte skulle fullföljas. Befintliga ägare uttryckte vid tidpunkten också stöd i avvaktan på ytterligare klarhet. Byggmästaren skrev i rapporten för det andra kvartalet ned värdet på aktierna i Volta Trucks med ca 23 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Byggmästaren informerade den 16 oktober 2023 om att styrelsen i Volta Trucks beslutat att ansöka om konkurs. Successivt ökad osäkerhet som en följd av nyheten den 10 augusti omöjliggjorde till slut, trots stora ansträngningar, finansiering.
Byggmästaren ägde den 30 juni 2023, direkt och indirekt, ca 10 procent av aktierna i Volta Trucks. Dessa har ett anskaffningsvärde om 212 miljoner kronor och var den 30 juni 2023 värderade till 440 miljoner kronor, motsvarande 56 kronor i substansvärde per aktie för Byggmästaren.
Under tredje kvartalet 2023 har Byggmästaren investerat ca 4 miljoner euro, motsvarande ca 6,50 kronor i substansvärde per aktie i Byggmästaren, i ett säkerställt lån till Volta Trucks.
Vid avgivandet av denna rapport är konkursförfarandena i de relevanta jurisdiktionerna, framförallt Storbritannien och Sverige, ej avslutade och utfall kan med full säkerhet ej bedömas. Byggmästaren har i denna rapport skrivit ned värdena på såväl aktier som lån till noll kronor.

Byggmästaren har efter periodens slut investerat ytterligare 20 miljoner kronor i Safe Life. Detta i samband med en större finansieringsrunda som, tillsammans med ytterligare bankfaciliteter, möjliggöra ytterligare förvärv. Två sådana har också hittills genomförts i USA under fjärde kvartalet.

Byggmästarens dotterbolag Fasticon AB har efter periodens utgång avtalat om att avyttra sin verksamhet inom utbildning (STF/BFAB). Transaktionen beräknas vara genomförd innan den 31 december 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 17 november 2023, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
ir@byggmastaren.se
www.byggmastaren.com

Attachments

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Innofactor Plc: Share Repurchase 7.12.20237.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Innofactor Plc Announcement 7.12.2023Innofactor Plc: Share Repurchase 7.12.2023In the Helsinki Stock ExchangeTrade date 7.12.2023Bourse trade BuyShare IFA1VAmount 4,500SharesAverage price/ share 1.1494EURTotal cost 5,172.30EURInnofactor Plc now holds a total of 575 629 sharesincluding the shares repurchased on 7.12.2023On behalf of Innofactor PlcNordea Bank OyjJanne Sarvikivi Sami HuttunenAdditional information:Sami Ensio, CEOInnofactor PlcTel. +358 50 584 2029sami.ensio@innofactor.comwww.innofactor.com Attachment Innofactor_7.12_trades

Coloplast A/S - Skift af revisor7.12.2023 17:29:40 CET | pressemeddelelse

I dag, den 7. december 2023, har Coloplast A/S afholdt ordinær generalforsamling, hvor EY Godkendt Revisionspartnerselskab blev valgt som Coloplast A/S’ revisor i overensstemmelse med forslaget fra bestyrelsen. For yderligere information, kontakt venligst Investorer og analytikere Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Tlf. 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 E-mail: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3266 E-mail: dkkhu@coloplast.com Presse og medier Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tlf. 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Adresse Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR Nr. 69749917 Hjemmeside www.coloplast.com Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende. Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe

Coloplast A/S - Change of auditor7.12.2023 17:29:40 CET | Press release

Today, 7 December 2023, Coloplast A/S held its Annual General Meeting, at which EY Godkendt Revisionspartnerselskab was elected as Coloplast A/S’ auditors in line with the proposal from the Board of Directors. For further information, please contact Investors and analysts Anders Lonning-Skovgaard Executive Vice President, CFO Tel. +45 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 2458 Email: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 3266 Email: dkkhu@coloplast.com Press and media Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tel. +45 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Address Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebaek Denmark Company reg. (CVR) no. 69749917 Website www.coloplast.com This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the English version shall prevail. Coloplast was founded on passion, ambition, and comm

Coloplast A/S - Articles of Association7.12.2023 17:26:55 CET | Press release

Articles of association for Coloplast A/S as adopted at the Annual General Meeting of Coloplast A/S held today, 7 December 2023 are enclosed. For further information, please contact Investors and analysts Anders Lonning-Skovgaard Executive Vice President, CFO Tel. +45 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 2458 Email: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tel. +45 4911 1800 / +45 4911 3266 Email: dkkhu@coloplast.com Press and media Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tel. +45 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Address Coloplast A/S Holtedam 1 DK-3050 Humlebaek Denmark Company reg. (CVR) no. 69749917 Website www.coloplast.com This announcement is available in a Danish and an English-language version. In the event of discrepancies, the English version shall prevail. Coloplast was founded on passion, ambition, and commitment. We were born from a nurse’s wish to help her sister and the

Coloplast A/S - Vedtægter7.12.2023 17:26:55 CET | pressemeddelelse

Vedlagt er vedtægter for Coloplast A/S som vedtaget på Coloplast A/S’ ordinære generalforsamling afholdt i dag den 7. december 2023. For yderligere information, kontakt venligst Investorer og analytikere Anders Lonning-Skovgaard Koncerndirektør, CFO Tlf. 4911 1111 Aleksandra Dimovska Senior Director, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 2458 E-mail: dkadim@coloplast.com Kristine Husted Munk Senior Manager, Investor Relations Tlf. 4911 1800 / 4911 3266 E-mail: dkkhu@coloplast.com Presse og medier Peter Mønster Sr. Media Relations Manager Tlf. 4911 2623 Email: dkpete@coloplast.com Adresse Coloplast A/S Holtedam 1 3050 Humlebæk Danmark CVR Nr. 69749917 Hjemmeside www.coloplast.com Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende. Coloplast blev grundlagt på passion, ambition og engagement. Vi opstod på grundlag af en sygeplejerskes ønske om at hjælpe sin søster og en ingeniørs faglige evner. Vi er drevet af empati, og vores mis