GlobeNewswire by notified

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Delårsrapport 2023 tredje kvartalet

Share

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) publicerar idag delårsrapport avseende tredje kvartalet 2023 för moderbolaget respektive för koncernen.

Juli – September 2023

  • Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 340 kronor per 30 juni 2023. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor.
  • Under perioden uppgick totala investeringar till 46,1 mkr. Investering har skett i Volta om 46,1 mkr.
  • Nettoomsättning uppgick till 222,8 mkr (234,0).
  • Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till -27,1 mkr (33,3).
  • Resultat före skatt uppgick till -557,4 mkr (382,7) och resultat per aktie uppgick till -77,14 kr (52,51).

Januari – September 2023

  • Justerat substansvärde uppgick till 267 kronor den 30 september 2023, en minskning från 330 kronor per 31 december 2022. Innehavet i Volta Trucks har skrivits ned till noll kronor.
  • Under perioden uppgick totala investeringar till 86,1 mkr. Investering har skett i Safe Life om 30,0 mkr, i Sobrera om 10 mkr och Volta om 46,1 mkr.
  • Nettoomsättning uppgick till 720,0 mkr (714,9).
  • Rörelseresultat exklusive orealiserade värdeförändringar på finansiella instrument och effekter från omklassificeringar i innehaven uppgick till 40,8 mkr (25,3).
  • Resultat före skatt uppgick till -675,0 mkr (556,2) och resultat per aktie uppgick till -92,91 kr (77,74).

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2023

Byggmästaren informerade den 10 augusti om att Volta Trucks batterileverantör inlett ett Chapter 11-förfarande i USA, vilket ökade osäkerheten och kunde leda till en potentiell värdepåverkan på Byggmästarens innehav. Med mer klarhet tydde dock inget på att batterileveranser inte skulle fullföljas. Befintliga ägare uttryckte vid tidpunkten också stöd i avvaktan på ytterligare klarhet. Byggmästaren skrev i rapporten för det andra kvartalet ned värdet på aktierna i Volta Trucks med ca 23 procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Byggmästaren informerade den 16 oktober 2023 om att styrelsen i Volta Trucks beslutat att ansöka om konkurs. Successivt ökad osäkerhet som en följd av nyheten den 10 augusti omöjliggjorde till slut, trots stora ansträngningar, finansiering.
Byggmästaren ägde den 30 juni 2023, direkt och indirekt, ca 10 procent av aktierna i Volta Trucks. Dessa har ett anskaffningsvärde om 212 miljoner kronor och var den 30 juni 2023 värderade till 440 miljoner kronor, motsvarande 56 kronor i substansvärde per aktie för Byggmästaren.
Under tredje kvartalet 2023 har Byggmästaren investerat ca 4 miljoner euro, motsvarande ca 6,50 kronor i substansvärde per aktie i Byggmästaren, i ett säkerställt lån till Volta Trucks.
Vid avgivandet av denna rapport är konkursförfarandena i de relevanta jurisdiktionerna, framförallt Storbritannien och Sverige, ej avslutade och utfall kan med full säkerhet ej bedömas. Byggmästaren har i denna rapport skrivit ned värdena på såväl aktier som lån till noll kronor.

Byggmästaren har efter periodens slut investerat ytterligare 20 miljoner kronor i Safe Life. Detta i samband med en större finansieringsrunda som, tillsammans med ytterligare bankfaciliteter, möjliggöra ytterligare förvärv. Två sådana har också hittills genomförts i USA under fjärde kvartalet.

Byggmästarens dotterbolag Fasticon AB har efter periodens utgång avtalat om att avyttra sin verksamhet inom utbildning (STF/BFAB). Transaktionen beräknas vara genomförd innan den 31 december 2023.

För mer information vänligen kontakta:
Tomas Bergström, Verkställande direktör | Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 
+46-70-317 80 92 | tomas.bergstrom@byggmastaren.com

Denna information är sådan information som Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 17 november 2023, kl 08:30.

Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).
Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20.

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ)
Organisationsnummer: 556943-7774
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm
ir@byggmastaren.se
www.byggmastaren.com

Attachments

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Indkaldelse til ordinær generalforsamling 202427.2.2024 12:24:17 CET | pressemeddelelse

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management indkalder til foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes onsdag den 13. marts 2024, kl. 9.00. Indkaldelsen med sted, dagsorden samt fuldstændige forslag er vedhæftet. Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på tlf. 38 14 66 00. Med venlig hilsen Invest Administration A/S Niels Erik Eberhard Direktør Vedhæftet fil CWM_Indkaldelse til OGF 13.03.2024

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Prospekt27.2.2024 12:23:13 CET | pressemeddelelse

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management offentliggøres dags dato. Prospektet er opdateret med nøgletal for 2023. Herudover er der foretaget generelle præciseringer, heriblandt i afsnittet for henholdsvis administration og depot. Prospektet er vedhæftet og kan også findes på foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest. Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 3814 6600. Med venlig hilsen Niels Erik Eberhard Direktør Vedhæftet fil CWM_Prospekt februar 2024_clean Inkl. SFDR

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management – Årsrapport 202327.2.2024 12:22:13 CET | pressemeddelelse

Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt årsrapporten 2023 for Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Invest. Årsrapporten er vedlagt og vil ligeledes kunne rekvireres fra foreningens hjemmeside www.carnegie.dk/carnegie-invest . Årsrapporten vil blive fremlagt til godkendelse på foreningens ordinære generalforsamling, der afholdes den 13. marts 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til undertegnede på telefon 38 14 66 00. Med venlig hilsen Niels Erik Eberhard Direktør Vedhæftet fil Carnegie - Årsrapport 2023 inkl. SFDR

Borregaard ASA: Reporting of transactions in Borregaard ASA's shares made by person discharging managerial responsibilities27.2.2024 12:04:09 CET | Press release

27.02.24: Borregaard ASA ("Borregaard", OSE ticker: BRG) Borregaard's Board of Directors has issued share options in accordance with the proxy given by the Annual General Meeting held on 18 April 2023. The total number of options issued is 371,000. The options will expire after five years (27 February 2029) and may be exercised in the last two years. The strike price of the options is NOK 199.10. It is based on the volume weighted average share price (VWAP) during the first three trading days after the announcement of the 4th quarter 2023 results with an addition of 10%. The strike price will be adjusted for dividend and other equity transactions. The maximum annual gain is limited to twice the annual base salary for the Chief Executive Officer, and the equivalent to the annual base salary for the other option holders. At least 50% of the proceeds after tax must be used to purchase shares in the company, and the purchased shares will be locked for a period of three years. The members o

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NKT27.2.2024 12:04:01 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse 27. februar 2024 Meddelelse nr. 4 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i NKT NKT A/S indkalder til ordinær generalforsamling onsdag den 20. marts 2024 kl. 15.00 (CET), hvor dørene åbner fra kl. 14.30 (CET) på Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup. Årsrapport, invitation og dagsorden med de fuldstændige forslag inklusive bilag og oversigt over bestyrelseskandidater er vedhæftet. Mere information kan findes på investors.nkt.com/generalforsamling. NKT’s Årsrapport, Bæredygtighedsrapport og Vederlagsrapport for 2023 kan også læses og printes på investors.nkt.com/corporate-governance/statutory-reports. Kontakt Investor Relations: Michael Nass Nielsen, Head of Investor Relations, Tlf: +45 2494 1654 Presse: Pelle Fischer, External Communications Lead, Tlf: +45 2223 5870 Vedhæftede filer Tilmeldingsblanket 2024Bestyrelseskandidater_2024-finalBilag_Vederlagspolitik 2024Dagsorden og fuldstændige forslag 2024Fuldmagt og Brevstemme 2024Invitation 2024NKT indkald

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye