Riksantikvaren

Lys i gamle hus får 1,3 millioner fra Riksantikvaren

Del

Fortidsminneforeningen får i 2023 og 2024 kr. 1,3 millioner fra Riksantikvaren for prosjektet Lys i gamle hus.

Lys i gamle hus, her ved småbruket Lille Bøle i Rollag kommune.
Småbruket Lille Bøle i Rollag kommune. Trond Isaksen, Riksantikvaren.

– Dette prosjektet kan best beskrives som "Tinder" for gamle hus og nye eiere, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det skal matche tomme hus med potensielle nye eiere for å skape liv, bosetting og bevaring. Bruk er det beste vern, så dette prosjektet støtter vi helhjertet.  

Lys i gamle hus jobber nå med fem pilotkommuner: Sør-Aurdal, Kvitsøy, Heim, Vinje og Rollag. Sammen med kommunene har Fortidsminneforeningen satt i gang tiltak og aktiviteter for å fremme både bolyst, bygningsvern og klimautfordringer, kompetanseheving og kunnskapsdeling i samarbeid med lokale prosjektansatte.  

– Det er spesielt spennende at Fortidsminneforeningen har knyttet til seg forskere fra Ruralis for å følge prosjektet, sier Geiran. – Det sikrer god dokumentasjon og vurdering av arbeidet. Samtidig har prosjektet fått til godt samarbeid mellom frivillige, private aktører og offentlig forvaltning, og de har gått inn i et samarbeid med Husbanken om å prøve ut nye bokonsepter. 

Prosjektet har tidligere fått tilskudd fra Riksantikvaren, med 500 000 i 2021 og 800 000 i 2022.  
 

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:  

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene. 

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling. 

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Lys i gamle hus, her ved småbruket Lille Bøle i Rollag kommune.
Småbruket Lille Bøle i Rollag kommune.
Last ned bilde
Lys i vinduet på Lille Bøle i Rollag kommune.
Målet til prosjektet Lys i gamle hus er å skape liv, bosetting og bevaring i bygninger som står tomme.
Last ned bilde

Lenker

Om oss

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg pressemeldinger fra Riksantikvaren

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye