Dommerforeningen ber regjeringen respektere Fosen-dommen

Del

Til tross for at det er over to år siden Høyesterett avsa dom i Fosen-saken, har ikke avgjørelsen blitt tilstrekkelig fulgt opp. Nå må regjeringen og Stortinget respektere dommen. Hvis ikke svekkes tilliten til rettsstaten, frykter Dommerforeningen.

Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad ber regjeringen og Stortinget om å respektere Fosen-dommen.
Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad ber regjeringen og Stortinget om å respektere Fosen-dommen. Thomas Haugervseen

I oktober 2021 kom dommen fra Høyesterett, som sa at vedtaket om tillatelse til vindkraftutbygging på Fosen var ugyldig. To år senere er vindkraftanleggene fortsatt i drift, noe som har ført til flere demonstrasjoner.

Dommerforeningen minner om at Høyesteretts dom er endelig straks den er avsagt. Det betyr at dommen må respekteres også i en midlertidig fase, fram til nye vedtak er truffet.

– Dette er særlig viktig når domstolene konstaterer menneskerettighetsbrudd, og den midlertidige fasen trekker ut i tid. Med andre ord er ikke situasjonen slik den har vært de siste to årene holdbar, sett fra et rettsstatsperspektiv, sier Dommerforeningens leder Kirsten Bleskestad.

Fortsatt virksomhet, til tross for ugyldige vedtak
Ansvarlig statsråd Terje Aasland sa i Stortinget i mars i år at «Høyesterett har lagt til grunn at konsesjonsvedtakene for Storheia og Roan vindkraftverk på Fosen er ugyldige». Men samtidig sa han at «dommen betyr heller ikke at konsesjonene til vindkraftverkene på Storheia og Roan er falt bort».

–  Regjeringen mener altså at vindkraftselskapene som tapte rettssaken kan fortsette sin virksomhet. Dette til tross for at de opprinnelige vedtakene er ugyldige. Jeg frykter at en slik holdning er med på å svekke tilliten til rettsstaten, sier Bleskestad.

Den norske dommerforening organiserer majoriteten av landets embetsdommere. Det er sjelden foreningen uttaler seg om saker som dette, men gjør nå et unntak.

– Vårt formål er å verne om rettsstaten. Vi har derfor sendt brev til stortingspresidenten og statsministeren for å be de redegjøre for hvordan de vil sikre rettsstaten og menneskerettighetene, også i denne midlertidige fasen fram til en varig løsning på Fosen er på plass.

Brevet i sin helhet er lagt ved.

Kontakter

Kirsten BleskestadLeder Juristforbundet – Dommerforeningen

Den norske dommerforening er en medlemsseksjon i Norges Juristforbund og organiserer embetsdommere i de alminnelige domstoler, i alle instanser. Foreningens formål er å verne rettsstaten og samle dommere til felles arbeid for deres interesser og oppgaver og for reformer innen rettslivet.

Tel:901 16 588kirsten.bleskestad@domstol.no

Dokumenter

Følg pressemeldinger fra Juristforbundet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Juristforbundet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Juristforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye