Positivt for Avinor og luftfarten

Del

- Avinor er tilfredse med at Regjeringen foreslår tiltak for å bedre våre rammevilkår, i en tid der Avinor og luftfarten fremdeles sliter med formidabel inntekts- og passasjersvikt etter pandemien, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

Dronebilder tatt på Oslo lufthavn april 2020.
Dronebilder tatt på Oslo lufthavn april 2020. UAS Norway, Anders Martinsen. Fri bruk mot kreditering

Avinor har hatt en inntektssvikt på om lag 16 milliarder kroner som følge av pandemien. Selv med statlige støtteordninger og milliardkutt i egen drift, er utfordringene store. Oppdaterte prognoser viser også at det tar lengre tid før passasjertallene er tilbake på samme nivå som tidligere. Samtidig ser vi endringer i passasjermønstrene. Tallet på forretningsreisende har gått merkbart ned. Potensialet fremover ligger i utenlandske turister til Norge.

Avinors inntekter består av avgifter som flyselskapene betaler for bruk av våre lufthavner, kommersielle inntekter fra butikker, kiosk og restauranter og taxfree-inntekter. Flyselskapenes avgifter til Avinor har gått ned og stått stille de seneste årene.

- Regjeringen vil øke lufthavnavgiftene med 200 millioner kroner for 2024, noe som er en svært moderat økning. Også sett i lys av at avgiftene ikke har økt siden 2019. Økningen er langt lavere enn den reelle kostnaden med å drive flyplassene, og denne typen økninger er noe vi ser i de aller fleste andre land, påpeker Foss.

-  Avinormodellen innebærer at lufthavnavgiftene skal være med å finansiere de reelle kostnadene våre. Når prisene øker på alle områder i samfunnet, er det dessverre vanskelig å komme bort fra moderate avgiftsøkninger. Samtidig ligger det en stor oppgave hos Avinor i å effektivisere driften vår og øke de kommersielle inntektene. Dette er viktig for oss, slår Foss fast.

I løpet av det nærmeste året sier regjeringen at de vil vurdere en rekke tiltak for å styrke Avinors rammevilkår. Dette er positive tiltak:

  • Per i dag er grunnregelen at andre sektorer, som helsevesen, justis og forsvar, ikke betaler for bruk av Avinors tjenester. Regjeringen vil nå vurdere om staten bør overta finansiering av denne type tjenester.
  • Regjeringen vil også vurdere om Avinor kan få selge ikke-taxfree-varer i taxfree-butikkene. Her kan det ligge gode muligheter for å utvide tilbudene på norske flyplasser, samtidig som det styrker finansieringen av luftfartsnettverket vårt.
  • Regjeringen vil også vurdere å redusere den statlige flypassasjeravgiften noe, som kompensasjon for at Avinor får betalt mer av våre reelle utgifter med å drifte våre lufthavner. Det er positivt. For det er svært viktig å se den totale avgiftsbelastningen for luftfarten i en helhet.

- Både Avinor selv og regjeringen legger vekt på at Avinor må fortsette å effektivisere egen drift. I løpet av de seneste årene har Avinor kuttet om lag 1 milliard kroner i kostnader. Selv om aktiviteten på lufthavnene tar seg opp, jobber vi intenst med å effektivisere ytterligere – samtidig som vi skal opprettholde dagens lufthavnstruktur og løse en rekke samfunnspålagte oppgaver, fortsetter Foss.

Regjeringen sier samtidig at Avinor ikke skal konkurranseutsette drifts- og beredskapstjenester på flyplassene. Normalt ligger det til statlige selskaper selv å vurdere hvordan vi løser oppgavene våre, etter mål satt av eieren vår. Avinor tar til etterretning at eieren her legger en føring på utførelsen av oppdraget.

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av el-fly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 2.800 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og kommersiell virksomhet på flyplassene.

- Avinors offentlige journal

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Fjerde kvartal 2023: Reduserte inntekter grunnet endret reisemønster12.2.2024 14:20:00 CET | Pressemelding

- Avinors hovedutfordring er reduserte inntekter som skyldes endringer i reisemønster etter pandemien. Det er langt færre forretningsreisende enn før og nordmenns reiseaktivitet innenlands har flatet ut. Lavere trafikkvolum, manglende justering av lufthavnavgiftene, samt reduserte inntekter per passasjer, mye grunnet redusert tax-free-kvote, utfordrer Avinormodellen, sier konsernsjef Abraham Foss i Avinor.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye