GlobeNewswire by notified

Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ): Fasticon avyttrar STF/BFAB

Share

Byggmästarens dotterföretag Fasticon, där Byggmästaren äger ca 91 procent, har tecknat avtal om att avyttra STF Ingenjörsutbildning AB (”STF”) till Presto AB. 

Inom STF finns också BFAB – Bygg och fastighetsbranschens fortbildningsinstitut AB (”BFAB”). STF/BFAB utgör idag Fasticon-gruppens utbildningsverksamhet där öppna och företagsanpassade kurser, diplomutbildningar och certifieringar erbjuds inom el, energi, bygg och fastighet. Utbildningsverksamheten inom STF/BFAB, som förvärvades av Fasticon under 2018, omsätter på helårsbasis ca 40 miljoner kronor med en EBITDA om ca 7 MSEK. Kvarvarande bemannings- och rekryteringsverksamhet inom Fasticon Kompetens omsätter på helårsbasis ca 170 miljoner kronor med en EBITDA om ca 20 MSEK (samtliga siffror K3). Avyttringen av STF förväntas vara genomförd innan årsskiftet. 

”Under VD Henrik Olssons ledning har Fasticon under senare år väsentligt förbättrat såväl sitt erbjudande som sin finansiella prestation i termer av tillväxt, resultat och kassaflöde. Fasticon Kompetens är tydlig marknadsledare med branschledande lönsamhet inom bemannings- och rekryteringstjänster till främst privata och kommunala fastighetsägare och förvaltare. Även inom STF/BFAB är positionen stark, men utbildningsmarknaden är under förändring och verksamheten bedöms kunna utvecklas bättre i ett större sammanhang med mer resurser och där är Presto ett utmärkt hem. Fasticons resurser kommer efter genomförd avyttring att fokuseras på att utveckla, bredda och fördjupa bemannings- och rekryteringstjänster i befintliga och nya vertikaler.” Tomas Bergström, VD Byggmästaren För ytterligare information, vänligen kontakta Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB:s VD Tomas Bergström på +46 70 317 80 92 

Denna information lämnades för offentliggörande av bolagets verkställande direktör den 16 november 2023 kl 08:30. Byggmästarens B-aktier handlas sedan 2014 på Nasdaq First North GM Sweden (ISIN SE0006510491).  

Avanza Bank AB är Byggmästarens Certified Adviser. Kontaktuppgifter till Avanza Bank AB Email: ca@avanza.se, Telefon: 08-409 421 20. Byggmästare Anders J Ahlström Holding AB (publ) 

Organisationsnummer: 556943-7774 
Adress: Sturegatan 18, 114 36 Stockholm 

Ir@byggmastaren.com

www.byggmastaren.com 


Attachment

To view this piece of content from www.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.
To view this piece of content from ml-eu.globenewswire.com, please give your consent at the top of this page.

About GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Subscribe to releases from GlobeNewswire by notified

Subscribe to all the latest releases from GlobeNewswire by notified by registering your e-mail address below. You can unsubscribe at any time.

Latest releases from GlobeNewswire by notified

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson1.12.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 1.12.2023 kl. 10.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Outi Henriksson Den anmälningsskyldiga Namn: Henriksson, Outi Befattning: Ekonomidirektör Emittent: Aktia Bank Abp LEI: 743700GC62JLHFBUND16 Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20231129113144_164 ____________________________________________ Transaktionens datum: 2023-11-28 Handelsplats är inte tillämplig Instrument typ: AKTIE ISIN: FI4000058870 Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE Detaljer om transaktionerna (1): Volym: 289 Enhetspris: 0.00 EUR Aggregerad information om transaktionerna (1): Volym: 289 Medelpris: 0.00 EUR Aktia Bank Abp Mera information: Mia Smeds, kommunikationsdirektör, tfn 044 546 0379 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 20

Aktia Bank Plc: Managers’ Transactions – Outi Henriksson1.12.2023 09:00:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release 1 December 2023 at 10.00 a.m. Aktia Bank Plc: Managers’ Transactions – Outi Henriksson Person subject to the notification requirement Name: Henriksson, Outi Position: Chief Financial Officer Issuer: Aktia Bank plc LEI: 743700GC62JLHFBUND16 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 743700GC62JLHFBUND16_20231129113144_164 ____________________________________________ Transaction date: 2023-11-28 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI4000058870 Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE Transaction details (1): Volume: 289 Unit price: 0.00 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 289 Volume weighted average price: 0.00 EUR Aktia Bank Plc Further information: Mia Smeds, Communications Director, tel. +358 44 546 0379 Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Mass media www.aktia.com Aktia is a Finnish asset manager, bank and life insurer that has been creating wealth and wellbeing from one generation to the next f

Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Juha Hammarén1.12.2023 09:00:00 CET | Pressemelding

Aktia Bank Abp Börsmeddelande 1.12.2023 kl. 10.00 Aktia Bank Abp: Transaktioner utförda av personer i ledande ställning – Juha Hammarén Den anmälningsskyldiga Namn: Hammarén, Juha Befattning: Verkställande direktör Emittent: Aktia Bank Abp LEI: 743700GC62JLHFBUND16 Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN Referensnummer: 743700GC62JLHFBUND16_20231129113144_163 ____________________________________________ Transaktionens datum: 2023-11-28 Handelsplats är inte tillämplig Instrument typ: AKTIE ISIN: FI4000058870 Transaktionens karaktär: MOTTAGANDE AV AKTIEBONUS ELLER AKTIEARVODE Detaljer om transaktionerna (1): Volym: 162 Enhetspris: 0.00 EUR Aggregerad information om transaktionerna (1): Volym: 162 Medelpris: 0.00 EUR Aktia Bank Abp Mera information: Mia Smeds, kommunikationsdirektör, tfn 044 546 0379 Distribution: Nasdaq Helsinki Oy Massmedier www.aktia.com Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under

Aktia Bank Plc: Managers’ Transactions – Juha Hammarén1.12.2023 09:00:00 CET | Press release

Aktia Bank Plc Stock Exchange Release 1 December 2023 at 10.00 a.m. Aktia Bank Plc: Managers’ Transactions – Juha Hammarén Person subject to the notification requirement Name: Hammarén, Juha Position: Chief Executive Officer Issuer: Aktia Bank plc LEI: 743700GC62JLHFBUND16 Notification type: INITIAL NOTIFICATION Reference number: 743700GC62JLHFBUND16_20231129113144_163 ____________________________________________ Transaction date: 2023-11-28 Venue not applicable Instrument type: SHARE ISIN: FI4000058870 Nature of the transaction: RECEIPT OF A SHARE-BASED INCENTIVE Transaction details (1): Volume: 162 Unit price: 0.00 EUR Aggregated transactions (1): Volume: 162 Volume weighted average price: 0.00 EUR Aktia Bank Plc Further information: Mia Smeds, Communications Director, tel. +358 44 546 0379 Distribution: Nasdaq Helsinki Ltd Mass media www.aktia.com Aktia is a Finnish asset manager, bank and life insurer that has been creating wealth and wellbeing from one generation to the next for 2

Opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest1.12.2023 08:30:00 CET | pressemeddelelse

ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A., Luxembourg offentliggør opdateret prospekt for Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. For følgende afdelinger er der sket benchmarkændringer, der træder i kraft pr. 1. december 2023: Index Emerging Markets, Index Europa Value, Index Globale Aktier Minimum Risk og Index USA Value. Herudover er tal og satser iht. regnskabet for 2022 opdateret for foreningens afdelinger. Afslutningsvist er der foretaget øvrige ændringer, herunder bl.a. sletning af ÅOP-afsnittet og indirekte handelsomkostninger, samt redaktionelle ændringer. Foreningens nye prospekt er vedhæftet denne fondsbørsmeddelelse og kan endvidere downloades på sparinvest.dk. Med venlig hilsen ID-Sparinvest, Filial af Sparinvest S.A, Luxembourg Vedhæftet fil Prospekt_IF_Sparinvest_01122023_final_inkl_RTS_bilag