GlobeNewswire by notified

Statkraft-rapport: Klimakutt og grønn industri øker kraftforbruket betydelig mot 2050

Del

Kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. Selv uten ny industri og med uendret energibruk, vil elektrifisering av eksisterende industri øke kraftforbruket fra dagens 50 TWh til 67 TWh per år i 2050, viser rapporten «Lavutslippsscenario Norge» som Statkraft lanserer i dag.

Økt kraftforbruk skyldes i hovedsak elektrifiseringen i transport-, industri- og petroleumssektoren. Samtlige scenarier i rapporten viser overgang fra fossil energi til elektrisitet, men også vekst i utslippsfritt hydrogen og bioenergi. Jokeren som kan øke forbruket ytterligere er nye, grønne industrietableringer. Med en høy industrivekst kan forbruket i industrien mer enn dobles fra 50 til 120 TWh per år.

Statkraft legger i år for første gang frem en egen rapport for den norske energiomstillingen mot 2050, som et tillegg til selskapets globale lavutslippsscenario for 2023. Rapporten presenterer tre scenarier for den norske energiomstillingen som alle analyserer mulige utviklingsbaner for det norske energisystemet. Scenariene legger særlig vekt på mulighetsrommet gitt noen antakelser om industriutvikling og politikkutforming i årene som kommer og belyser noen av dilemmaene og mulighetene Norge står overfor på veien mot å bli et lavutslippssamfunn.

- Rapporten gir viktig innsikt når Norge nå skal balansere ulike hensyn og fatte viktige beslutninger om vannkraft, vindkraft og nye energiløsninger som hydrogen og biodrivstoff, sier Statkrafts konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen.

- Selv om Norge har en utslippsfri kraftproduksjon, trenger vi et taktskifte dersom vi skal nå klimamålene for 2030 og 2050 gjennom innenlands utslippskutt. Energiomstillingen byr samtidig på store muligheter for norsk næringsliv framover, legger han til.

Statkrafts analyser viser blant annet at:

  • videre utbygging av fornybar kraft og elektrifisering sammen med energieffektivisering er hovedløsningene for videre utslippskutt i Norge
  • det norske kraftforbruket øker i alle Statkrafts scenarier, drevet av behovet for utslippskutt, men også av vekst i industrien
  • vannkraft forblir bærebjelken i kraftsystemet vårt, men den forventede forbruksveksten fordrer en videre utbygging av fornybar kraftproduksjon, som vindkraft på land og til havs, samt solenergi
  • kostnaden for vindkraft på land, solkraft og batterier vil fortsatt falle, men kostnadsfallet vil bli størst for havvind og gi gradvis styrket konkurranseevne mot 2050
  • landbasert vindkraft kan gi Norge rimelig kraft og er den teknologien som best legger til rette for at vi realiserer klima- og industripolitiske mål så billig som mulig for det norske samfunnet. En forutsetning er gode løsninger som hindrer unødig store naturinngrep og som gir nødvendig aksept lokalt og nasjonalt.

- Skal vi lykkes med energiomstillingen må norske politikere og industriaktører sammen finne frem til gode løsninger som balanserer hensynene til energisikkerhet, bærekraft og konkurransedyktige rammebetingelser for norsk industri. Vi må bygge videre på våre komparative fortrinn og legge til rette for et samspill mellom ulike kraftteknologier. Ingen enkeltteknologi vil alene føre oss til netto nullutslipp, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Lavutslippsscenario Norge 2023


Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5700 ansatte i 21 land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft
+47 912 41 636 | lars.gunther@statkraft.com


Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Iveco Group N.V. publishes its 2024 Corporate Calendar29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Turin, 29th November 2023. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) announces the following corporate calendar dates for 2024: DateEarnings releases9th FebruaryResults for 4th quarter and preliminary annual results 202310th MayResults for 1st quarter 202425th JulyResults for 2nd quarter and 1st half 20247th NovemberResults for 3rd quarter 2024 The Annual General Meeting for the approval of Iveco Group N.V.’s Financial Statements at 31st December 2023 is scheduled to take place in mid April 2024 (*). The 2024 corporate calendar is available on the corporate website: www.ivecogroup.com. (*) In compliance with the requirements set forth by the lnstructions of the Regulation of Borsa Italiana S.p.A., please note that, should the Annual General Meeting resolve a dividend related to the 2023 financial year, the month planned for the dividend detachment (ex-date) would be April. This information is provided for the aforesaid regulatory provisions only and it cannot be interpreted in any way as a forecast

PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Publication on November 29, 2023 at 18:30 CET after market closing Regulated information EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION (Article 14, first paragraph, of the Law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings) On November 27, 2023, EVS Broadcast Equipment has received a transparency notification indicating that Otus Capital Management Limited now holds 4.99% of the voting rights of the company. Otus Capital Management Limited has therefore crossed down the threshold of 5%. The notification, dated November 27, 2023, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotification by: A parent undertaking or a controlling personPersons subject to the notification requirement: Otus Capital Management Limited, 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, UK; Andrew GibbsTransaction date: November 24, 2023Threshold that

IDEX - Disclosure of large shareholding - 29 Nov 202329.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Reference is made to the announcement by IDEX Biometrics ASA on 15 November 2023 regarding a private placement of shares, and the announcement by Sundt AS on 16 November 2023 regarding lending of shares. As a result of the re-delivery of shares, Sundt AS discloses the following information pursuant to Section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act and the Securities Trading Act Regulations: On 29 November 2023, following re-delivery of 45,000,000 shares in IDEX, Sundt AS’s holdings of shares increased from 61,512,922 shares to 106,512,922 which represents 7.6% of the share capital based on 1,396,621,040 shares in issue following the private placement. This notice was published by Erling Svela, Vice president of finance, on 29 November 2023 at 18:30 CET on behalf of IDEX Biometrics ASA.

SMISS launched its electronic vapor gadgets technology platform TempSure™, the world's 1st cannabis vape hardware featuring intelligent duplex communication29.11.2023 18:00:00 CET | Press release

SHENZHEN, China, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As one of the largest exhibitions in the global cannabis industry, the MJBizCon 2023 CBD/THC/Cannabis Expo opened in Las Vegas as scheduled. On November 29th local time, SMISS officially launched the World's 1st Cannabis Vape Hardware Featuring Intelligent Duplex Communication, TempSure™ at the event. The platform utilizes advanced technology to provide users with the best intelligent vaporization experience. The name TempSure™ implies precise vaporization temperature control, offering users the perfect CBD vaporization experience. TempSure™ has developed an intelligent MCU control chip and a proprietary PID dynamic compensation technology solution. By accurately monitoring the heating state of CeramicMesh™ coil vaporization (oil conductivity, oil temperature, and smoke signal), it dynamically adjusts the optimal power energy output to achieve accurate heating temperature control for scientific vaporization. This enables users to exper

Intervest Offices & Warehouses NV: Press release – Persbericht – Communiqué de presse: publication of a transparency notification29.11.2023 18:00:00 CET | Press release

Dear Madam, Sir, Please find hereunder the links to Intervest Offices & Warehouses’ latest press release regarding the publication of a transparency notification. Geachte mevrouw, meneer, Gelieve hierbij de links te vinden naar het recente persbericht van Intervest Offices & Warehouses betreffende de openbaarmaking over transparantiekennisgeving. Chère Madame, Cher Monsieur, Veuillez trouver ci-dessous les liens vers le récent communiqué de presse d’Intervest Offices & Warehouses concernant la communication relative à une notification de transparence. Attachments ENG_transparency notification_20231128_FINNL_transparency notification_20231128_FINFR_transparency notification_20231128_FIN