GlobeNewswire by notified

Statkraft-rapport: Klimakutt og grønn industri øker kraftforbruket betydelig mot 2050

Del

Kutt i klimagassutslipp og grønn industri gjør at kraftforbruket i Norge vil øke betydelig fremover. Selv uten ny industri og med uendret energibruk, vil elektrifisering av eksisterende industri øke kraftforbruket fra dagens 50 TWh til 67 TWh per år i 2050, viser rapporten «Lavutslippsscenario Norge» som Statkraft lanserer i dag.

Økt kraftforbruk skyldes i hovedsak elektrifiseringen i transport-, industri- og petroleumssektoren. Samtlige scenarier i rapporten viser overgang fra fossil energi til elektrisitet, men også vekst i utslippsfritt hydrogen og bioenergi. Jokeren som kan øke forbruket ytterligere er nye, grønne industrietableringer. Med en høy industrivekst kan forbruket i industrien mer enn dobles fra 50 til 120 TWh per år.

Statkraft legger i år for første gang frem en egen rapport for den norske energiomstillingen mot 2050, som et tillegg til selskapets globale lavutslippsscenario for 2023. Rapporten presenterer tre scenarier for den norske energiomstillingen som alle analyserer mulige utviklingsbaner for det norske energisystemet. Scenariene legger særlig vekt på mulighetsrommet gitt noen antakelser om industriutvikling og politikkutforming i årene som kommer og belyser noen av dilemmaene og mulighetene Norge står overfor på veien mot å bli et lavutslippssamfunn.

- Rapporten gir viktig innsikt når Norge nå skal balansere ulike hensyn og fatte viktige beslutninger om vannkraft, vindkraft og nye energiløsninger som hydrogen og biodrivstoff, sier Statkrafts konsernsjef, Christian Rynning-Tønnesen.

- Selv om Norge har en utslippsfri kraftproduksjon, trenger vi et taktskifte dersom vi skal nå klimamålene for 2030 og 2050 gjennom innenlands utslippskutt. Energiomstillingen byr samtidig på store muligheter for norsk næringsliv framover, legger han til.

Statkrafts analyser viser blant annet at:

  • videre utbygging av fornybar kraft og elektrifisering sammen med energieffektivisering er hovedløsningene for videre utslippskutt i Norge
  • det norske kraftforbruket øker i alle Statkrafts scenarier, drevet av behovet for utslippskutt, men også av vekst i industrien
  • vannkraft forblir bærebjelken i kraftsystemet vårt, men den forventede forbruksveksten fordrer en videre utbygging av fornybar kraftproduksjon, som vindkraft på land og til havs, samt solenergi
  • kostnaden for vindkraft på land, solkraft og batterier vil fortsatt falle, men kostnadsfallet vil bli størst for havvind og gi gradvis styrket konkurranseevne mot 2050
  • landbasert vindkraft kan gi Norge rimelig kraft og er den teknologien som best legger til rette for at vi realiserer klima- og industripolitiske mål så billig som mulig for det norske samfunnet. En forutsetning er gode løsninger som hindrer unødig store naturinngrep og som gir nødvendig aksept lokalt og nasjonalt.

- Skal vi lykkes med energiomstillingen må norske politikere og industriaktører sammen finne frem til gode løsninger som balanserer hensynene til energisikkerhet, bærekraft og konkurransedyktige rammebetingelser for norsk industri. Vi må bygge videre på våre komparative fortrinn og legge til rette for et samspill mellom ulike kraftteknologier. Ingen enkeltteknologi vil alene føre oss til netto nullutslipp, sier Christian Rynning-Tønnesen.

Lavutslippsscenario Norge 2023


Om Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft og leverer fjernvarme. Statkraft er en global markedsaktør innen energihandel og har 5700 ansatte i 21 land.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:
Lars Magnus Günther, pressetalsperson, Statkraft
+47 912 41 636 | lars.gunther@statkraft.com


Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

The Saikyo Bank Partners with nCino to Enhance Operational Efficiency and Customer-Centric Services29.2.2024 00:00:00 CET | Press release

Japanese regional bank selects nCino to create a customer-driven mortgage lending experience by streamlining processes and systems onto a single platform TOKYO, Feb. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- nCino, Inc. (NASDAQ: NCNO), a pioneer in cloud banking for the global financial services industry, today announced that The Saikyo Bank, Ltd. (Saikyo), a $20B-asset regional bank in Japan, will implement nCino to improve operational efficiencies and customer convenience. Saikyo will start its single platform journey with nCino by introducing the technology to its mortgage operations. The adoption of nCino's platform aims to streamline Saikyo's mortgage business, from reception, screening, case management and electronic contracting to the execution of mortgage loan operations, allowing the Bank to improve efficiency and customer experience. Leveraging nCino's platform, the Bank will be able to increase the time that employees spend with customers by reducing administrative tasks, as well as prov

Change in the Board of Anoto28.2.2024 23:40:00 CET | Press release

Stockholm, 28 February 2024 – Anoto Group AB (publ) (“Anoto” or the “Company”) announces that Hans Haywood (former CEO of Anoto) and Pedro Pinto has requested their own resignation from the board of Anoto with immediate effect. Anoto board will still consist of Dennis Song as the chairman of the board and Injoon Chung, and is therefore not quorum until the EGM scheduled to be held on March 8, 2024 elects new board members. For further information contact: Dennis Song, Chairman of the Board For more information about Anoto, visit www.anoto.com or email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm About Anoto Group Anoto is a publicly held Swedish technology company known globally for innovation in the area of information-rich patterns and the optical recognition of those patterns. It is a leader in digital writing and drawing solutions, having historically used its proprietary technology to develop smartpens and related software. These smartpen

Förändringar i Anotos styrelse28.2.2024 23:40:00 CET | Pressemelding

Stockholm, 28 februari 2024 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar att Hans Haywood (tidigare VD för Anoto) och Pedro Pinto har begärt eget utträde från styrelsen i Anoto med omedelbar verkan. Anotos styrelse kommer fortfarande att bestå av Dennis Song, som styrelsens ordförande, och Injoon Chung, och är därför inte beslutför förrän den extra bolagsstämma som planeras hållas den 8 mars 2024 väljer nya styrelseledamöter. För ytterligare information kontakta: Dennis Song, styrelseordförande för Anoto För mer information om Anoto, please visit www.anoto.com eller email ir@anoto.com Anoto Group AB (publ), Reg.No. 556532-3929, Flaggan 1165, 116 74 Stockholm Om Anoto Group Anoto är ett börsnoterat svenskt teknikföretag, som är känt i hela världen för innovationer rörande informationsrika mönster och optisk igenkänning av dessa mönster. Företaget är ledande när det gäller lösningar för digitalt skrivande och ritande, och har historiskt sett använt sin egenutvecklade teknol

Vow ASA: Full year and second half of 2023 results28.2.2024 23:11:51 CET | Press release

Oslo, 28 February 2024: Vow ASA (OSE: VOW) revenues for the full year 2023 were NOK 918.5 million, a 17 per cent increase from the year before. EBITDA before non-recurring items was negative NOK 23.4 million for the full year. In addition, the company recorded non-recurring items of negative NOK 31.3 million, mainly related to non-cash balance sheet clean-up in contract accruals. This resulted in a negative EBITDA for the year of NOK 54.7 million versus a positive NOK 85.5 million in 2022. “The year 2023 was a year of high activity and revenue. A large number of projects were successfully delivered. Activity in aftersales was increasing. We also secured important new contracts and moved into position for new projects in new industry verticals,” said Henrik Badin, CEO of Vow ASA. At the end of 2023, the order backlog was NOK 1 034 million and another NOK 921 million in options. The backlog and options are providing visibility for revenues and good margins well into 2025/26. “We have als

European Energy A/S: Notice to convene ordinary general meeting28.2.2024 23:08:42 CET | Press release

Company announcement 7/2024 (28.02.2024) The Board of Directors of the Company hereby convenes an ordinary general meeting of the Company, to be held on: Thursday 14 March 2024 at 09:30 CET at the address of the Company, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Denmark and electronically on Teams Agenda: Election of Chair of the Annual General Meeting.Report on the activities of the Company.Presentation of the annual report with the auditors’ report for approval and discharge of the Board of Directors and the Executive Board.Resolution on the appropriation of profit or treatment of loss according to the approved annual report.Election of members to the Board of Directors.Decision regarding remuneration to the Board of Directors for the financial year 2024. Amendments to the article of association.Election of Auditor(s).AOB. Attachment Notice to convene ordinary general meeting

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye