Høgskolen i Innlandet

HINN ansetter ny prorektor forskning

Del

Marit Sletmoen tilbys åremål som prorektor forskning og kunstnerisk utviklingsarbeid ved Høgskolen i Innlandet. Det beslutter høgskolestyret tirsdag kveld.

Høgskolen i Innlandet.

Sletmoen er professor i bionanoteknologi. Hun jobber i dag som prodekan utdanning ved Fakultet for anvendt økologi, landbruksfag og bioteknologi ved høgskolen.

Hun har tidligere jobbet som internasjonal rådgiver i Innlandet fylkeskommune, og var i en årrekke ansatt ved to institutter ved NTNU i Trondheim.

Marit Sletmoen har høy akademisk kompetanse og lang erfaring med å lede FoU-virksomhet gjennom forskergrupper, verv og nettverk.

Ni søkere

Dersom Marit Sletmoen takker nei til stillingen, vil den tilbys Susan Nacey som er prodekan forskning og utvikling ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk ved HINN.

Nacey er professor i engelsk språkvitenskap, kognitiv lingvist og korpuslingvist. Hun har jobbet ved høgskolen siden 2001.

Også Ingeborg Lunde er innstilt til stillingen og får tilbud om den dersom de to andre kandidatene takker nei. Lunde er også internt søker og er i dag instituttleder for Institutt for kunstfag og kulturstudier ved Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Hun har en doktorgrad i musikkvitenskap/musikkpedagogikk, og fikk tilkjent professorkompetanse i 2018.

Det meldte seg i alt ni søkere til stillingen.

En sentral lederstilling

Prorektor forskning har overordnet ansvar for forskning og utvikling ved HINN. Dette inkluderer å ha fagansvar for kvalitet og administrasjon innen FoU-virksomheten.

Prorektor leder Forskningsavdelingen, flere interne råd og utvalg og har ansvar for å følge opp institusjonens satsinger innen forskning.

Høgskolen har tre prorektorstillinger som sammen med rektor utgjør høgskolens rektorat. Prorektorene deltar i rektors ledergruppe. Stillingen er dermed sentral for høgskolens drift og utvikling.

Kontakter