GlobeNewswire by notified

Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Del

Bestyrelsen for InterMail A/S, CVR-nr. 42 57 81 18, ("Selskabet") indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes

onsdag den 6. december 2023, kl. 17.00
på Stamholmen 70, 2650 Hvidovre

Dagsorden

1.        Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed
2.        Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse
3.       Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
4.       Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport
5.       Valg af medlemmer til bestyrelsen
6.       Valg af revisor
7.       Forslag fra bestyrelsen


7.1        Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår
8.       Bemyndigelse til dirigenten

Fuldstændige forslag

Ad 1.Ledelsens beretning om Selskabets virksomhed

        Bestyrelsen foreslår, at ledelsens beretning om Selskabets virksomhed i det seneste regnskabsår tages til efterretning.

Ad 2.Forelæggelse af årsrapport og koncernregnskab til godkendelse

        Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte årsrapport og koncernregnskabet godkendes.

Ad 3.Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport

        Der forelægges årsrapport for regnskabsåret 2022/23, som viser:

Koncern
Årets resultat                               mio. kr.        0,1 kr.
                        Samlede aktiver                          mio. kr.         134,4 kr.
                        Egenkapital                                  mio. kr.        24,8 kr.

Moderselskab
                        Årets resultat                       mio. kr.         8,1 kr.
                        Samlede aktiver                    mio. kr.         110,4 kr.
                        Egenkapital                             mio. kr.        18,4 kr.

På baggrund af Selskabets resultat indstiller bestyrelsen, at der ikke udbetales udbytte. Årets resultat foreslås overført til regnskabsposten ’overført resultat’ med 0,1 mio. kr. for koncernen og 8,1 mio. kr. for moderselskabet.

Ad 4.Fremlæggelse af og vejledende afstemning om vederlagsrapport

Selskabet har udarbejdet en vederlagsrapport for 2022/23, som skal fremlægges for generalforsamlingen til vejledende afstemning.

Bestyrelsen bemærker, at vederlagsrapporten er udarbejdet som følge af kravene i selskabslovens § 139b for at overholde gældende lovgivning og de gældende Anbefalinger for god Selskabsledelse. Vederlagsrapporten omfatter vederlag tildelt bestyrelsen og direktionen i 2022/23 og er udarbejdet i overensstemmelse med Selskabets vederlagspolitik fra 9. januar 2020.

Bestyrelsen foreslår, at den fremlagte vederlagsrapport godkendes på den vejledende afstemning.

Ad 5.Valg af medlemmer til bestyrelsen

        Bestyrelsen foreslår følgende genvalg til bestyrelsen:

  • John Dueholm
  • Jan Olsen
  • Martin Bøge Mikkelsen

Om de foreslåede bestyrelsesmedlemmers øvrige ledelseshverv og kompetencer henvises til årsrapporten side 26.

Ad 6.Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår nyvalg af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. Bestyrelsen er ikke blevet påvirket af tredjeparter og har ikke været underlagt nogen aftale med en tredjepart, som begrænser generalforsamlingens valg til visse revisorer eller revisionsfirmaer.

Ad 7.Forslag fra bestyrelsen
Ad.7.1Godkendelse af bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår

Bestyrelsen foreslår, at generalforsamlingen godkender bestyrelsens vederlag for det igangværende regnskabsår 2023/24 som følger:

  • Bestyrelsesformanden modtager et honorar på kr. 260.000.
  • Øvrige bestyrelsesmedlemmer honoreres hver med kr. 160.000.

Ad 8. Bemyndigelse til dirigenten

                Generalforsamlingens dirigent bemyndiges til med substitutionsret at anmelde det vedtagne og foretage de ændringer heri, som Erhvervsstyrelsen, Nasdaq Copenhagen eller andre myndigheder måtte kræve eller henstille foretaget som betingelse for registrering eller godkendelse.

Vedtagelseskrav
Alle forslag på dagsordenen kan vedtages ved simpelt stemmeflertal. Pkt. 4 fremlægges til vejledende afstemning.

Aktiekapital og stemmerettigheder

Selskabets aktiekapital udgør på indkaldelsestidspunktet nominelt kr. 17.987.325. Hvert aktiebeløb på kr. 5 giver én stemme på generalforsamlingen.

Adgangskort, fuldmagt og brevstemme
Aktionærer, der besidder aktier i Selskabet på registreringsdatoen, har ret til at deltage i og stemme på generalforsamlingen. Registreringsdatoen er onsdag den 29. november 2023. De aktier, som den enkelte aktionær besidder på registreringsdatoen, opgøres på baggrund af notering af aktionærens kapitalforhold i ejerbogen samt meddelelser til Selskabet om ejerforhold, som endnu ikke er indført i ejerbogen, men som er modtaget af Selskabet inden udløbet af registreringsdatoen - ved dagens udløb.

Deltagelse på generalforsamlingen er endvidere betinget af, at aktionæren eller dennes fuldmægtig senest 3 dage før generalforsamlingen har løst adgangskort for sig selv og eventuelt medfølgende rådgiver. Adgangskort til generalforsamlingen kan rekvireres via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, tlf. 3966 0922, indtil fredag den 1. december 2023, kl. 23.59. Adgangskort kan også rekvireres ved at indsende tilmeldingsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Tilmeldingsblanket skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 1. december 2023, kl. 23.59.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan afgive fuldmagt til bestyrelsen eller til en navngiven tredjemand. Fuldmagtsblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Fuldmagt afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende fuldmagtsblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Fuldmagt skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest fredag den 1. december 2023, kl. 23.59.

Aktionærer, der er forhindrede i at deltage i generalforsamlingen, kan alternativt vælge at afgive stemme per brev. Brevstemmeblanketten er tilgængelig på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com. Brevstemme afgives via aktionærportalen på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, eller ved at udfylde, underskrive og indsende brevstemmeblanketten til Computershare A/S, Lottenborgvej 26 D, 2800 Kongens Lyngby eller e-mail gf@computershare.dk. Brevstemmen skal være Selskabet eller Computershare A/S i hænde senest tirsdag den 5. december 2023, kl. 12.00.

Adgang til oplysninger
Denne indkaldelse med dagsorden, fuldstændige forslag, årsrapport med koncernregnskab, vederlagsrapport, fuldmagts- og brevstemmeblanket samt oplysning om antal aktier og stemmerettigheder på datoen for indkaldelsen vil være tilgængelige for aktionærerne på Selskabets hjemmeside, www.intermail.com, frem til og med dagen for generalforsamlingen.

Spørgsmål fra aktionærerne
Aktionærerne kan forud for generalforsamlingen skriftligt stille spørgsmål til dagsordenen og ethvert dokument, der vil blive fremlagt på den ordinære generalforsamling, ved at rette
henvendelse til Selskabets kontor, Stamholmen 70, 2650 Hvidovre, eller
e-mailadresse nicolas.olivares@intermail.com.

Hvidovre, 14. november 2023
Bestyrelsen

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Challenging conditions to persist, but expectation of clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads on the horizon29.11.2023 01:00:00 CET | Press release

Industrial & logistics, multifamily, and office remain top picks for 2024 with investors deploying new strategies in each sector LONDON and TORONTO, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The 2024 Global Investor Outlook released by Colliers (NASDAQ and TSX: CIGI) today reveals that challenging market conditions will persist into 2024, though expectations of a clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads are on the horizon. Lower investment activity has constrained pricing discovery due to limited data points. As investors continue to seek stability in policy environments, industrial & logistics (I&L), multifamily and office sectors largely remain their top picks in the upcoming year. Pockets of opportunity are continuing to emerge as distress forces companies to unlock capital via sale and leasebacks, and property funds face redemption pressures. Furthermore, a record proportion (25%) of investors surveyed have ESG-based disposal and acquisition strategies in place – up from 10% jus

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi