Statens vegvesen

Nå blir det anleggsarbeid på Rønvikleira

Del

Tirsdag 14. november går Mesta i gang med utbedring av gang- og sykkelveien ved rundkjøringen til Bodø Havn og fergekai i Jernbaneveien/Terminalveien på Rønvikleira. 

Bildet viser rundkjøringen til Bodø havn og Fergekai i Jernbaneveien på rv. 80 i Bodø
Ved denne rundkjøringen på Rønvikleira, skal gang- og sykkelveien mot jernbanen utbedres. Arbeidet starter tirsdag 14. november på kvelden. Ida Marie Blom-Stenbakk / Hanseth

Arbeidet er en del av Bypakke Bodøs satsing på tiltak rettet mot gående og syklende, og jobben utføres på vegne av Statens vegvesen.

Bakgrunn

Dagens gang- og sykkelvei i Jernbaneveien ved rundkjøringen mot Bodø Havn og fergekai er ikke godt nok tilrettelagt for sykling og vinterdrift. Den har skarpe svinger, kantsteinlinjer og buede rabatter. Derfor iverksettes det nå tiltak for å utbedre denne delen, slik at gang- og sykkelveien blir bedre tilrettelagt for syklister og vinterdrift.  

Starter med nattarbeid

Arbeidet starter på kvelden 14. november, og fortsetter natt til onsdag og eventuelt natt til torsdag ved behov. I forbindelse med nattarbeidet vil halve rundkjøringen stenges, slik at entreprenøren kommer godt i gang med arbeidet og får etablert nødvendig tungsikring mot arbeidsområdet. Trafikkdirigenter vil lede biler og myke trafikanter forbi arbeidsområdet.

Etter at nattarbeidet er unnagjort, blir det anleggsarbeid på dagtid fra klokken 07.00-17.00 i ca. to uker fremover. Biltrafikk vil kunne gå tilnærmet som normalt forbi arbeidsområdet, mens myke trafikanter må ledes av ledsager forbi arbeidsområdet.  

Følg skilting og vis hensyn

Det blir satt opp midlertidige skilt som viser at det gjennomføres anleggsarbeid på strekningen, uten at fartsgrensen blir endret. Trafikantene oppfordres til å vise hensyn til de som arbeider langs veien.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser dagens gang- og sykkelsti som går forbi rundkjøringen til Bodø Havn og fergekai, og hvordan denne ikke er tilrettelagt for syklister og vinterdrift.
Dagens gang- og sykkelsti forbi rundkjøringen til Bodø Havn og fergekai er ikke godt nok tilrettelagt for syklister og vinterdrift. Nå skal den utbedres.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom