Stiftelsen Miljøfyrtårn

Næringslivet støtter SV-krav: Svært viktig for omstilling i lokalt næringsliv!

Del

SV foreslår 30 millioner kroner til en støtteordning for miljøsertifisering av små og mellomstore bedrifter. Både LO, SMB-Norge og Næringshagene i Norge støtter forslaget, og mener det kan være avgjørende for omstilling i små og mellomstore bedrifter.

Bærekraftsrapportering er viktig, men kan være vanskelig - spesielt for mange små og mellomstore virksomheter uten store ressurser.
Bærekraftsrapportering er viktig, men kan være vanskelig - spesielt for mange små og mellomstore virksomheter uten store ressurser. Foto: Stiftelsen Miljøfyrtårn

Fra 2024 møtes næringslivet med strengere krav til bærekraft. Bedrifter må blant annet kunne dokumentere bærekraftsarbeidet sitt, og miljø skal vektes minst 30 prosent i alle offentlige anskaffelser. Mange frykter for småbedriftenes konkurransekraft - ikke nødvendigvis fordi de er dårlige på bærekraft, men fordi rapportering krever kompetanse.

– Små og mellomstore bedrifter står for nær halvparten av sysselsettingen og verdiskapingen i norsk næringsliv. For å sikre grønn næringsutvikling i alle kommuner vil støtte til miljøsertifisering være helt nødvendig. Dette er faktisk et være eller ikke være for mange av småbedriftene, sier Ann-Kristin Ytreberg, administrerende direktør i Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Bedriftsledere etterspør støtteordninger

Mer enn halvparten av bedriftsledere sier at manglende incentiver fra myndighetene (for eksempel støtteordninger) er et hinder for grønn omstilling i deres virksomhet. Dette kommer frem av en undersøkelse utført for Klima- og miljødepartementet i 2021.

– Hvis man mener alvor med grønn omstilling kan man ikke overse et så tydelig signal. Mange lokale arbeidsplasser er avhengige av at bedriften vinner lokale anbud. Uten målrettede støtteordninger frykter SMB-Norge for konkurranseevnen i hverdagsnæringslivet, sier Jørund Rytman, administrerende direktør i SMB- Norge.

En annen som støtter forslaget er Anne Kristin Helgeland. Hun er styreleder i Næringshagene Norge og daglig leder i Næringshagen Rogaland Ressurssenter, og forteller at Næringshagene Norge har en storsatsing på bærekraft, blant annet sammen med Miljøfyrtårn.

– Støtte til miljøsertifisering vil være avgjørende for å skape grønn lønnsomhet i hele landet. Vi ser allerede at mange mindre bedrifter strever med å henge med i den grønne omstillingen, sier hun.

Motvirker grønnvasking

Miljøsertifisering stiller krav til at bedrifter setter seg konkrete mål og innfører tiltak der det virkelig monner. For en transportbedrift eller en bank holder det ikke å kildesortere på kontoret. De må forbedre miljøavtrykket fra selve transporten og fra utlån og investeringer.

– Miljøsertifisering vil motvirke grønnvasking i næringslivet, noe som bare blir viktigere fremover. Gode sertifiseringsordninger som Miljøfyrtårn sikrer kvaliteten i den grønne transformasjonen og gir fremtidsrettede arbeidsplasser, sier Are Tomasgaard, LO-sekretær og styreleder i Stiftelsen Miljøfyrtårn

De mest bærekraftige kan bli utkonkurrert

Selskapet Tinkr har hovedkontor i Vadsø og rådgir mange små bedrifter i hele landet på bærekraft.

– Vi ser at mange små bedrifter er svært bærekraftige, men de har ikke kompetanse eller ressurser til å få på plass nødvendig dokumentasjon på sitt bærekraftsarbeid. For å unngå at de små og mellomstore bedriftene skal bli taperne fremover, er det behov for støtte til å innføre gode og enkle miljøledelsessystemer, sier Kristian Wengen, daglig leder i Tinkr AS.

En pott som skal gå til miljøsertifisering, som SV foreslår, er avgjørende for mange av de små og mellomstore virksomhetene. LO, SMB Norge og Næringshagene forventer derfor at denne potten blir med i det endelige statsbudsjettet.

Om miljøsertifisering:

Miljøsertifisering krever at en virksomhet har på plass et ledelsessystem for klima- og miljøstyring. En sertifisert virksomhet må kjenne sin vesentlige miljøpåvirkning fra drift og verdikjeder. Den må sette seg mål for forbedring av vesentlige miljøaspekter, og iverksette tiltak for å nå målene. Virksomheten må jevnlig rapportere på måloppnåelse, og det kreves at virksomhetens ledelse er involvert i målsetting, rapportering og evaluering. Slik legger systemet til rette for endringsledelse med kontinuerlig klima- og miljøforbedring. Offentlig anerkjente sertifiseringer er ISO 14001, Miljøfyrtårn og EMAS.   

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn:

Stiftelsen Miljøfyrtårn er en ikke-kommersiell ordning for tredjeparts miljøsertifisering og en leverandør av styringsverktøy for kontinuerlig forbedring av vesentlige klima- og miljøaspekter i virksomheter. Ordningen skal bidra med positiv miljøeffekt gjennom konkrete tiltak i de sertifiserte virksomhetene. Det er i landets mest brukte miljøsertifisering med mer enn 10 000 brukere. Stifterne er LO, NHO, Virke, SMB Norge, KS, Innovasjon Norge og et antall kommuner og fylkeskommuner. Les mer under "om oss", samt på vår nettside www.miljofyrtarn.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bærekraftsrapportering er viktig, men kan være vanskelig - spesielt for mange små og mellomstore virksomheter uten store ressurser.
Bærekraftsrapportering er viktig, men kan være vanskelig - spesielt for mange små og mellomstore virksomheter uten store ressurser.
Last ned bilde

Lenker

Om Stiftelsen Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. Over 10.000 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn - fra små og mellomstore virksomheter, til store konsern og kommuner. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlig innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Det betyr at sertifiserte virksomheter kan bruke sertifikatet som dokumentasjon i internasjonale anbudskonkurranser som stiller krav om EMAS eller andre miljøledelsessystemer. 

Følg pressemeldinger fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Stiftelsen Miljøfyrtårn på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Stiftelsen Miljøfyrtårn

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye