Den norske kirke

– Glad kirken er der

Del

Den norske kirkes medlemsundersøkelse viser at kirkens medlemmer er positivt innstilt til kirken og kirkens rolle i samfunnet. – Kirken trengs – i samfunnet og for enkeltmennesker, sier kirkerådslederen.

– Folk er glad for at kirken er der, både i hverdag og fest – og i sorg og ved kriser, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.
– Folk er glad for at kirken er der, både i hverdag og fest – og i sorg og ved kriser, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Kolonihaven / Den norske kirke

Over åtte av ti er glad kirken er der når folk trenger den, og mer enn halvparten oppgir at de opplever at kirken er der for dem ved viktige livshendelser.

Det viser tall fra Den norske kirkes ferske medlemsundersøkelse. Kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum mener tallene bekrefter at kirken betyr noe for folk:

– Folk er glad for at kirken er der, både i hverdag og fest – og i sorg og ved kriser. Kirken tilbyr et åpent rom, samtaler og fellesskap. Kirken er til stede for alle som ønsker det, og samtaler med kirkens ansatte er helt gratis og uten venteliste. Kirken trengs – i samfunnet og for enkeltmennesker.

75 prosent mener Den norske kirke er en viktig møteplass ved kriser og ulykker. Åtte av ti mener kirken er samfunnsnyttig når den støtter mennesker som er i sorg.

Stabil oppslutning om kirkelige seremonier

Det er stabil utvikling i andelen som ville valgt dåp, konfirmasjon, bryllup og begravelse i kirken. I tillegg er 54 prosent enige i at de opplever at kirken er der ved viktige livshendelser.  

– Seks av ti ville valgt bryllup i kirken dersom de skulle giftet seg nå, og særlig interessant er det at syv av ti unge oppgir at de ønsker kirkebryllup, sier Raaum.  

Samtidig oppgir kun 15 prosent av medlemmene at kirken har tilbud og aktiviteter som passer inn i ens liv og timeplan.

– Den norske kirke har en strategi med mål om å være der livet leves. Derfor jobber vi for å ha møteplasser som gir fellesskap og tilhørighet. Tallene kan tyde på at vi må jobbe for at det som skjer i kirkene er kjent og tilgjengelig.  Her er det mye å ta tak i.  

Bred undersøkelse

Medlemsundersøkelsen er gjort på oppdrag fra Kirkerådet og er utført av markedsanalysebyrået Opinion fra midten av september til starten av oktober 2023.

I undersøkelsen har 3838 respondenter fra 15 år utgjort et representativt utvalg av Den norske kirkes medlemsmasse. Undersøkelsen omfattet tema som medlemmenes forhold til kirken, om tro og bønn, syn på aktuelle samfunnsspørsmål og også om dåp, konfirmasjon, vigsel og begravelse.

Last ned rapport med resultatene fra undersøkelsen her

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

– Folk er glad for at kirken er der, både i hverdag og fest – og i sorg og ved kriser, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum (Foto: Kolonihaven / Den norske kirke).
– Folk er glad for at kirken er der, både i hverdag og fest – og i sorg og ved kriser, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum (Foto: Kolonihaven / Den norske kirke).
Last ned bilde

Lenker

Om oss

65 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd og alle biskopene.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken og over 75.000 er frivillige medarbeidere.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

Mer himmel på jord

kirken.no

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye