GlobeNewswire by notified

Frigivelse av ansattes Restricted Share Units i SalMar ASA ("Selskapet") og salg av primærinnsidere

Del

1. Deltagere i Selskapets RSU program har 10. november 2023 fått frigitt totalt 87 990 RSUer. Som følge av frigivelsen vil 87 990 aksjer overføres fra selskapets beholdning av egne aksjer. Etter transaksjonen har Selskapet 488 256 egne aksjer i SalMar ASA og det heleide datterselskapet NTS AS eier 13 100 000 aksjer i SalMar ASA.

2. RSUer frigitt til primærinnsidere 10. november 2023:

- Arthur Wisniewski har mottatt 1 060 aksjer i Selskapet
- Eva Haugen har mottatt 1 009 aksjer i Selskapet
- Ståle Eide (nærstående til Eva Haugen) har mottatt 787 aksjer i Selskapet
- Frode Arntsen har mottatt 2 022 aksjer i Selskapet
- Håkon Husby har mottatt 743 aksjer i Selskapet
- Roger Bekken har mottatt 1 811 aksjer i Selskapet
- Runar Sivertsen har mottatt 903 aksjer i Selskapet
- Gunn Marit Sivertsen (nærstående til Runar Sivertsen) har mottatt 203 aksjer i Selskapet
- Simon Søbstad har mottatt 1 050 aksjer i Selskapet
- Ingvild Kindlihagen har mottatt 82 aksjer i selskapet
- Ulrik Steinvik har mottatt 1 530 aksjer i Selskapet

3. Salg av aksjer

Primærinnsiderne listet nedenfor har 10. november 2023 bedt om at tredjepart selger en andel av de mottatte aksjene omgående for å dekke skattepliktig beløp ved mottagelse av aksjene.

Endelig salgskurs oppnådd av tredjepart ved salg av aksjene i markedet var NOK 569,0536 per aksje.

 • Arthur Wisniewski har solgt 472 aksjer i selskapet
 • Eva Haugen har solgt 489 aksjer i selskapet
 • Ståle Eide (nærstående til Eva Haugen) har solgt 287 aksjer i selskapet
 • Frode Arntsen har solgt 960 aksjer i selskapet
 • Håkon Husby har solgt 294 aksjer i selskapet
 • Roger Bekken har solgt 878 aksjer i selskapet
 • Runar Sivertsen har solgt 402 aksjer i selskapet
 • Gunn Marit Sivertsen (nærstående til Runar Sivertsen) har solgt 95 aksjer i selskapet
 • Simon Søbstad har solgt 446 aksjer i selskapet
 • Ingvild Kindlihagen har solgt 36 aksjer i selskapet
 • Ulrik Steinvik har solgt 726 aksjer i selskapet

I tillegg har primærsinnsider Roger Bekken solgt 4000 aksjer i selskapet til kurs NOK 570.0901 per aksje.

4. Ny aksjebeholdning

- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Frode Arntsen 5 107 RSUer i Selskapet. - Primærinnsideren har i dag 6 962 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Roger Bekken* 3 676 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 14 509 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Eva Haugen 1 847 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 7 900 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Håkon Husby 1 408 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 1 438 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Runar Sivertsen 2 142 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 4 314 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Gunn Marit Sivertsen (nærstående til Runar Sivertsen) 736 RSUer i Selskapet, og har i dag 195 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ulrik Steinvik** 3 001 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 120 478 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Simon Søbstad 2 397 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 604 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Arthur Wisniewski 2 224 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 2 772 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ingvild Kindlihagen 496 RSUer i Selskapet. Primærinnsideren har i dag 46 aksjer i Selskapet.
- Etter gjennomføring av overnevnte transaksjoner har Ståle Eide (nærstående til Eva Haugen) 1 372 RSUer i Selskapet, og har i dag 500 aksjer i Selskapet.

*Eier 14 509 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående.

**Eier 20 121 direkte og indirekte gjennom personlig nærstående. Eier i tillegg 100% av aksjene i Nordpilan AS. Nordpilan AS eier 0,2% av aksjene i Kverva AS, som igjen gjennom Kverva Industrier AS eier 41,3% av aksjene i SalMar ASA

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Håkon Husby, IR-ansvarlig SalMar
Telefon: + 47 936 30 449
E-post: hakon.husby@salmar.no

Denne informasjonen er underlagt offentliggjøringskrav i henhold til artikkel 19 i EUs markedsmisbruksforordning og verdipapirhandelloven § 5-12.

Vedlegg

Hvis du vil se dette innholdet fra www.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.
Hvis du vil se dette innholdet fra ml-eu.globenewswire.com, gi ditt samtykke øverst på denne siden.

Om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra GlobeNewswire by notified på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra GlobeNewswire by notified

Sydbank’s 2023 Annual Report28.2.2024 08:25:00 CET | Press release

Company Announcement No 04/2024 28 February 2024 Sydbank’s 2023 Annual Report All-time high profit and robust capital position The Sydbank Group’s 2023 financial statements show a profit before tax of DKK 4,281m compared to DKK 2,405m in 2022. The increase of DKK 1,876m is primarily attributable to a rise in total income of DKK 1,868m set off against the effects of a rise in costs (core earnings) of DKK 96m and a lower reversal of impairment charges of DKK 72m. Profit before tax equals a return of 30.3% p.a. on average equity. Profit for the year represents DKK 3,342m against DKK 1,901m in 2022, equal to a return on average equity of 23.6% after tax. At the beginning of 2023 profit after tax was projected to be in the range of DKK 1,900-2,200m. CEO Karen Frøsig comments on the profit: - It is positive that we succeeded in lifting profitability significantly in 2023 from an all-time high level in 2022. The improvement in profitability is attributable to a continued rise in total income

Sydbanks årsrapport 202328.2.2024 08:25:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 04/2024 28. februar 2024 Sydbanks årsrapport 2023 Rekordresultat og robuste kapitalforhold Sydbank-koncernens regnskab for 2023 viser et resultat før skat på 4.281 mio. kr. mod 2.405 mio. kr. i 2022. Stigningen på 1.876 mio. kr. kan primært henføres til en stigning i indtjeningen i alt på 1.868 mio. kr., modregnet effekterne af en stigning i basisomkostningerne på 96 mio. kr. og lavere tilbageførsel af nedskrivninger på 72 mio. kr. Resultatet før skat forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 30,3 pct. p.a. Årets resultat udgør 3.342 mio. kr. mod 1.901 mio. kr. i 2022 og forrenter den gennemsnitlige egenkapital med 23,6 pct. efter skat. Ved indgangen til 2023 forventedes et resultat efter skat i intervallet 1.900-2.200 mio. kr. Administrerende direktør Karen Frøsig siger om resultatet: - Det er positivt, at vi i 2023 kan forbedre lønsomheden markant fra et rekordhøjt niveau i 2022. Forbedringen i lønsomheden kan tilskrives en fortsat stigning i de samlede indt

Share buyback28.2.2024 08:22:00 CET | Press release

Company Announcement No 03/2024 Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 74 37 37 37 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28 February 2024 Dear Sirs Share buyback The Board of Directors has decided to implement a share buyback programme of DKK 1,200 million, however not exceeding 8 million shares. The purpose of the share buyback is to reduce the Bank’s share capital with the shares purchased under the programme. At the general meeting of Sydbank A/S held on 23 March 2023 the Board of Directors was most recently authorised to allow the Bank to acquire own shares at a total value of up to 10% of the Bank’s share capital. The price paid for shares may not differ by more than 10% from the price quoted on Nasdaq Copenhagen A/S at the time of purchase. The share buyback is part of the adjustment to optimise the capital structure in accordance with the Bank’s capital targets and capital policy. At 31 December 2023 Sydbank’s CET1 ratio stood at 18.9% and it

Aktietilbagekøb28.2.2024 08:22:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 03/2024 Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Telefon +45 74 37 37 37 Telefax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28. februar 2024 Aktietilbagekøb Bestyrelsen har besluttet at igangsætte et aktietilbagekøbsprogram på 1.200 mio. kr., dog maksimalt 8 mio. aktier. Aktietilbagekøbet sker med henblik på nedsættelse af bankens selskabskapital med de under programmet købte aktier. Bestyrelsen blev senest på Sydbank A/S’ generalforsamling den 23. marts 2023 bemyndiget til at lade banken erhverve egne aktier for samlet op til 10 pct. af bankens selskabskapital. Erhvervelse af aktier skal ske til en pris, der ikke afviger mere end 10 pct. af den på Nasdaq Copenhagen A/S noterede kurs på erhvervelsestidspunktet. Aktietilbagekøbet sker som et led i en tilpasning og optimering af kapitalstrukturen i overensstemmelse med bankens kapitalmålsætning og kapitalpolitik. Sydbank havde den 31. december 2023 en egentlig kernekapitalprocent på 18,9 og en kapitalp

Notice convening the Annual General Meeting28.2.2024 08:20:00 CET | Press release

Company Announcement No 02/2024Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 70 10 78 79 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 28 February 2024 Dear Sirs Notice convening the Annual General Meeting Sydbank’s Annual General Meeting will be held on Thursday 21 March 2024 at 3:00pm. The notice and the agenda for the general meeting including appendices have been attached to this announcement. Yours sincerely Flemming Ramberg Mortensen Group Executive Vice President Attachments SM 02 UKIndkaldelse med bilag UK

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye