Riksantikvaren

Fotefar mot nord får tilskudd av Riksantikvaren

Del

Riksantikvaren gir samlet 600 000 i tilskudd til prosjektet Fotefar mot nord i 2023 og 2024.

Nusfjord fiskevær i Flakstad kommune.
Nusfjord er ett av fiskeværene i Flakstad kommunes Fotefar mot nord. Tema for dette Fotefaret er fiskerveien mellom Østre Nesland og Nusfjord, og de to grendene som sentrum på 1800-tallet. Silje Evjenth Bentsen, Nordland fylkeskommune.

–  Fotefar mot nord er et formidlingsprosjekt av de sjeldne, sier riksantikvar Hanna Geiran. – Det handler om å synliggjøre og tilrettelegge lokale kulturminner fra 10 000 år tilbake og frem til vår tid over hele Nord-Norge.

Det er Sametinget og fylkeskommunene i Nordland, Troms og Finnmark som står bak prosjektet, som er en revitalisering av et stort arbeid som foregikk på 90-tallet. Fotefarene skal være attraktive møteplasser og aktivitetssentra for både lokalbefolkning og tilreisende, og være en ressurs for reiseliv og andre næringer.

–  Vi mener det er spennende at det blir tilrettelagt for næring i og rundt fotefarene, sier Geiran. – Dette er blant annet i form av lokale markeder, guidetjenester, kafeer og overnattingstilbud. I tillegg skal forvaltningen av fotefarene sikre vern. De vil også prøve ut nye formidlingsmetoder.

Gjennom skjøtsel av kulturminnene, og oppdatert tilrettelegging og formidling, vil også aktørene bak prosjektet legge til rette for fremtidig bevaring og besøksforvaltning. Slik blir kulturminnene en del av en bærekraftig lokal og regional samfunnsutvikling.

På nittitallet ble 45 kulturminner tilrettelagt for formidling, og det var alt fra steinalderboplasser, husmannsplasser, kystfort fra andre verdenskrig og samisk kultur, fra nord i Trøndelag til og med Finnmark. Erfaringene med prosjektet viser at det er behov for jevnlig vedlikehold og gode forpliktende avtaler om forvaltning av Fotefarene.

–  Dette prosjektet vil gi en kraftfull innsats for bevaring og formidling av de viktige kulturmiljøene i nord, sier Geiran, samtidig som det treffer godt på verdiskaping som kommer lokalsamfunnene til gode.

Dette er Riksantikvarens satsing på verdiskaping:

Verdiskaping i kulturmiljøer er en tilskuddsordning  over statsbudsjettet. Riksantikvaren har som mål at verdiskapingsprosjektene skal være gode eksempler på kulturmiljøenes rolle i samfunnsutviklingen. Verdiskaping er et viktig verktøy i arbeidet med de nye bevaringsstrategiene.

Riksantikvaren skal legge til rette for gode prosjekter for kulturmiljøbasert næring, distriktsutvikling og omstilling i lokalsamfunn. Samarbeid med Sametinget, fylkeskommunene og nasjonale partnere står sentralt i satsingen, og skal styrke kunnskapsutvikling, læring og formidling.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Lofotr vikingmuseum på Borg i Vestvågøy kommune.
Lofotr vikingmuseum på Borg i Vestvågøy kommune er et Fotefar, og er også et av de best besøkte museene i landsdelen. Det rekonstruerte langhuset gir besøkende innblikk i hverdagslivet i vikingtiden.
Last ned bilde
Skilting av Fotefar mot nord ved Træna.
Slik skilter de Fotefaret ved Træna for at flere skal se og oppleve kulturminnene.
Last ned bilde
Svaneparet på Dyreberget.
«Dyreberget» ved Leiknes er et av Norges mest spektakulære helleristningsfelt fra eldre steinalder. Feltet inneholder 33 dyrefigurer som er slipt inn i berget. Svaneparet er motiv for Hamarøys kommunevåpen.
Last ned bilde
Storhaugene i Overhalla.
Storhaugene på Bertnem er Overhalla kommunes bidrag til Fotefar mot nord. Den største haugen er 6-7 m høy med en diameter på nesten 50 meter.
Last ned bilde
Samiske sjøbuer i Kåfjord.
Fjærbuene i Birtavarre, Kåfjord kommune er samiske sjøbuer. De huset både båt, utstyr og varer.
Last ned bilde

Om oss

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye