Dyrebeskyttelsen Norge

Katteeiere må ta mer ansvar

Del

Katten kan være en trussel for biologisk mangfold i Norge og truede fuglearter er spesielt utsatt, ifølge fersk rapport. Dyrebeskyttelsen Norge mener rapporten synliggjør de helsemessige fordelene ved obligatorisk ID-merking av katt.

REDDET: Kattungen Baluba ble reddet på Verøy.
REDDET: Kattungen Baluba ble reddet på Verøy. FOTO: Dyrebeskyttelsen Norge Bodø

– Rapporten viser til at høy kattetetthet er en trussel for sårbare fuglearter. Det betyr at Mattilsynet og kommunene har et stort ansvar å få bukt med kattekolonier. Dyrebeskyttelsen Norge har jobbet for obligatorisk ID-merking av katt i snart 50 år, og vi mener at det er et viktig tiltak for ansvarlig kattehold, sier Åshild Roaldset, daglig leder og veterinær i Dyrebeskyttelsen Norge.

Det er i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) sin rapport «Hold av katt: risiko for biologisk mangfold og dyrevelferd», blitt vurdert hvilken risiko hold av katt (tamkatt) har på truede arter av fugl, pattedyr, reptiler og amfibier. Hovedkonklusjonen fra VKM er at det er betydelig risiko for at katt kan bidra til økt sykdomsspredning fra dyr til dyr og til mennesker.

Styrke kattens velferd

Ifølge VKM er det anslagsvis mellom 690 000 og 870 000 katter i Norge. Eide katter tar tre ganger flere byttedyr enn hjemløse katter. Katter dreper rundt 33 millioner byttedyr hvert år, hvorav omkring seks millioner er fugl.

I rapporten har VKM kommet frem til at:

  • truede fuglearter er mest utsatt i områder med høy tetthet av katter
  • katter kan bidra til økt spredning av sykdomsfremkallende bakterier, virus og parasitter til viltlevende dyr og husdyr, og mennesker
  • hold av katt kan redusere dyrevelferden for byttedyrene

Ifølge norsk lovgivning er ikke tamkatt regnet som en viltart, og den er listet som et unntak i forskriften som regulerer hold og innførsel av fremmede organismer, står det i rapporten.

– Det er gledelig at VKM i rapporten stadfester at katten er en tam art og ikke et viltlevende dyr. Det betyr at kattens velferd må ivaretas på lik linje med hund. Katter skal føde innendørs, de skal få mat og vann, kos og tilsyn av sin eier, kommenterer Roaldset.

Ansvarlig kattehold

Dyrebeskyttelsen Norge mener at alle katter bør holdes inne på natten for sin egen sikkerhet. Dette er svært viktig på steder med sårbare fuglearter for å redusere tap av fugl. Rapporten sender et tydelig signal om at det er uakseptabelt med store ansamlinger av katter uten tilsyn (kattekolonier) i områder med sårbare fuglearter.

– Rapporten viser til at katten kan være en smittespreder, både til andre dyr og mennesker. Det er derfor viktig at katten blir tatt godt vare på og får veterinærbehandling når den er syk, sier Roaldset.

Dyrebeskyttelsen Norge mener viktige risikoreduserende tiltak er:

  • Obligatorisk ID-merking av katt
  • Kastrering for å forhindre hjemløshet og kattekolonier
  • Behandling hos veterinær når katten er syk
  • Holde katten inne fra solnedgang til soloppgang fordi i denne tiden på døgnet jakter katten mest
  • Alle kattunger skal fødes inne, og kattunger må passes godt på første leveåret fordi stedsansen trenger tid for å bli fult utviklet. Katter bør ikke gå alene ute før fylte ett år

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

REDDET: Kattungen Baluba ble reddet på Verøy.
REDDET: Kattungen Baluba ble reddet på Verøy.
Last ned bilde

Lenker

Om Dyrebeskyttelsen Norge

Dyrebeskyttelsen Norge er en landsdekkende dyrevernorganisasjon med 25 lokalavdelinger spredt fra nord til sør. Siden 1859 har vi arbeidet for at dyr skal bli behandlet med respekt og medfølelse. Dette gjør oss til en av verdens eldste dyrevernorganisasjoner.

Følg pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrebeskyttelsen Norge på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Dyrebeskyttelsen Norge

Important victory for the dogs in the Supreme Court11.10.2023 15:50:21 CEST | Pressemelding

Today, Norway's Supreme Court handed down a final verdict in the historic dog breeding case. Norwegian Society for Protection of Animals fully agreed that the Cavalier King Charles Spaniel breed as it stands today is too sick and inbred for breeding to continue. The verdict thus confirms that the breeding which for years has perpetuated hereditary disorders and diseases is not only unethical, but also an actual breach of Norwegian law.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom