Fana Sparebank

Himla bra utlånsvekst

Del

Resultatene for 3. kvartal bekrefter den gode utviklingen i Fana Sparebank. I 3. kvartal kan banken vise til en solid og positiv resultatutvikling. Kvartalstallene viser en vekst på 23 millioner kroner i rentenettoen, eller 18,9 prosent sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 144 millioner kroner er i tillegg en forbedring fra foregående kvartal. Resultatet for kvartalet på 74,7 millioner kroner er 16,6 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Det gir en egenkapitalavkastning på 9,9 prosent.

Bilde til årsrapport av Lisbet

— Vi er svært godt fornøyde med at vi fortsatt viser en solid og god resultatutvikling både for 3. kvartal isolert og hittil i år. Økningen i renteinntektene våre er en direkte funksjon av bankens tilpasning til rentepolitikken som føres av Norges Bank. Forbedringen av rentenettoen er dels et uttrykk for at vi nå har høyere renteavkastning på våre likviditetsreserver i tillegg til at innskuddsmarginen er økt, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø, og legger til: Utlånene i Himla har vokst med 507 millioner kroner i 3. kvartal alene, eller 12 prosent. Veksten hittil i år har vært hele 35 prosent. I tillegg har vi hatt god utvikling på utlån til næringslivet. Der har vi vokst med 181 millioner kroner. Det betyr en kvartalsvekst på 3,7 prosent, hvilket vi er godt fornøyd med.

Netto renteinntekter utgjorde 144 millioner kroner mot 121,2 i 3. kvartal i fjor. Økningen på 22,8 millioner kroner er et godt uttrykk for at kjernevirksomheten utvikler seg meget positivt. Rentenetto i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital øker til 1,98 i 3. kvartal. Det representerer en økning fra 1,87 prosent i foregående kvartal og en betydelig forbedring fra 1,60 prosent for ett år siden. Kostnadsprosenten faller til 41,3 prosent, ned fra 44,4 prosent for ett år siden.

— Vi presenterer jevnt over gode resultater og sterke nøkkeltall, sier administrerende direktør Lisbet K. Nærø, og legger til: — Kostnadsutviklingen som påvirker våre omgivelser gjør seg også gjeldende hos oss. Det er særlig innen IT vi merker et press. Forbedringene i kostnadsprosenten viser at vi gjør vårt for å bygge videre på soliditeten vår og være godt rustet til å møte fremtiden.

Kvartalets resultat før skatt utgjorde 99,2 millioner kroner, og 74,7 millioner etter skatt. Resultatet for perioden gav en annualisert egenkapitalavkastning på 9,9 prosent for kvartalet. Konsernets rene kjernekapital utgjør 21,1 prosent inkludert resultatet hittil i år.

Q3/2023 Q3/2022 2022
Rentenetto (MNOK) 144,0 121,2 444,3
Resultat før tap (MNOK) 96,7 76,4 271,8
Res. etter skattekostnad (MNOK) 74,7 58,1 226,4
Totalresultat (MNOK) 74,7 58,1 228,0
Forvaltningskapital (MRD) 29,0 29,8 28,9
Utlånsutvikling % Q/12 mnd. 2,0/-0,3 -2,2/-1,0 -4,6
Innskuddsdekning konsern % 54,0 50,4 50,1
Kostnadsprosent (KI) 41,3 44,4 49,0
Kostnads-% ekskl. fin.instr. 41,3 42,4 48,8
Kostnads-% fra bankvirk. 37,2 37,4 44,1
Kapitaldekning % 23,0 20,8 23,9

Fana Sparebanks nøkkeltall og hovedtrekk fra regnskapet for og per 3. kvartal. Konsern.

Nøkkelord

Kontakter

Fana Sparebank er eneste lokalbank i Bergen, med hovedkontor på Nesttun og ett avdelingskontor i Bergen sentrum. Konsernet Fana Sparebank består av Fana Sparebank, Fana Sparebank Eiendom og Fana Sparebank Boligkreditt. Totalt ca. 135 ansatte.

De senere år har Fana Sparebank vært en aktiv bidragsyter til finansbyen Bergen, gjennom medvirkning til etableringen Brage Finans og Norne Securities. Fana Sparebank er aktiv i finansklyngen Finance Innovation, og bidrar til lokalmiljøet i Bergen med gavemidler til næringsliv, organisasjoner og ildsjeler.

Følg pressemeldinger fra Fana Sparebank

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Fana Sparebank på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fana Sparebank

Sterk utlånsvekst fra Himla og høy rentenetto14.8.2023 13:58:43 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank kan vise til en solid og positiv resultatutvikling i 2. kvartal, drevet av kraftig vekst i rentenettoen. Kvartalstallene viser at rentenettoen har økt med 32 millioner kroner, eller 31 prosent, sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 133,1 millioner kroner er på samme, høye nivå som foregående kvartal. Resultatet for kvartalet på 65,4 millioner kroner er 8,2 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor. Det gir en egenkapitalavkastning på 9 prosent. Utlånene fra Himla Banktjenester har sterk vekst i kvartalet.

Rekordhøy rentenetto og kundeutbytte11.5.2023 14:05:38 CEST | Pressemelding

Fana Sparebank har en svært positiv resultatutvikling drevet av kraftig vekst i både rentenettoen og gjennom god kostnadskontroll. Kvartalstallene viser en vekst på 41 millioner kroner i rentenettoen, eller 44,4 prosent sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 133,5 millioner kroner er det høyeste som er registrert for et kvartal. Resultatet for kvartalet på 78,1 millioner kroner er hele 25,2 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (52,9), og gir en egenkapitalavkastning på 11 prosent. Kundeutbytte på 57 millioner kroner for 2022 ble utbetalt i april.

Rekordhøy rentenetto og kundeutbytte9.2.2023 13:49:08 CET | Pressemelding

Fana Sparebank har kraftig vekst i både rentenettoen og resultatet for 4. kvartal 2022. Kvartalstallene viser en vekst på 40,3 millioner kroner i rentenettoen, eller 45,3 prosent sammenlignet med fjoråret. Rentenettoen på 129,2 millioner kroner er det høyeste som er registrert for et kvartal. Resultatet for kvartalet på 58,2 millioner kroner er hele 30,8 millioner kroner høyere enn for tilsvarende periode i fjor (27,4), og gir en egen-kapitalavkastning på 8,3 prosent fra totalresultatet. Resultatet gir grunnlag for utbetaling av kundeutbytte for 2022.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom