Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet vil hjelpe sykehusene med å få ned overtidsbruken

Del

Mange sykehus sliter med høy arbeidsbelastning og mye overtidsarbeid. Arbeidstilsynet kontakter nå sykehusene med råd om hvordan de kan lage gode turnusplaner og få ned overtidsbruken.

Bildet viser en sykehuskorridor og flere hvitkledde ansatte som går gjennom den.
VÆR FORUT: – En god turnus løser ikke alt. Men ved å ta noen gode grep ved turnusplanleggingen, kan sykehusene få bukt med noe av overtidsbruken, mener Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet.

Torsdag 16. november inviterer også Arbeidstilsynet til et webinar om disse temaene.

Veiledningsbrev til alle sykehus

Norske sykehus melder jevnlig avvik for brudd på arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven. Arbeidsgiverne står i en skvis, med bemanningssituasjonen og hensynet til de ansatte på den ene siden, og pasientsikkerheten på den andre.  

– Det er belastende for arbeidstakerne å jobbe mye overtid, og det er krevende for arbeidsgiverne å begrense bruken når behovet er der. Faren med utstrakt bruk av overtid er at de som skal hjelpe oss med å bli friske, selv kan bli syke av jobben, sier Anette Østmo Farstad, som er seksjonsleder i Arbeidstilsynet.

Gjennom foredrag og dialogmøter med regionale helseforetak, har Arbeidstilsynet de siste årene gitt råd om hvordan helseforetakene kan lage bedre turnuser og redusere overtidsbehovet.

Rådene er nå samlet i et veiledningsbrev som forrige uke ble sendt til nærmere 1000 enheter ved norske sykehus.   

Anbefaler tiltak før behovene oppstår

I brevet til sykehusene, påpeker Arbeidstilsynet at loven stiller strenge krav til overtidsbruk. Det skal være et særlig og tidsavgrenset behov. Med andre ord kan man ikke allerede i turnusplanleggingen ta høyde for at medarbeidere skal stille opp og jobbe ekstra.

– For å redusere overtidsbruken er det viktig å gjøre tiltak før behovene oppstår. I tillegg til å planlegge godt, må arbeidsgiver være villig til å prøve ut nye tiltak som tilrettelegger best mulig for bruken av ansattes tid og kompetanse, sier Anette Østmo Farstad.

– En god turnus løser ikke alt, men den kan gjøre helsa til de ansatte bedre, gi et lavere arbeidsrelatert sykefravær og være positivt for pasientsikkerheten, fordi risikoen for feilhandlinger blir mindre når de ansatte er uthvilte.  Økonomisk kan det også lønne seg om man reduserer behovet for innleide ressurser og bruk overtid.

Råd for å redusere overtidsbehovet 

Her er Arbeidstilsynets råd til sykehusene for å få ned bruken av overtidsarbeid.

1. Legg inn historisk sykefravær i turnusen 

Arbeidstilsynet anbefaler å legge inn minst halvparten av det historiske sykefraværet i turnusen. 

Hvis turnusen ikke tar hensyn til normalt sykefravær, øker risikoen for at ansatte blir utsatt for høyere arbeidsbelastning. Det kan også bidra til at arbeidstakerne i økende grad opplever at de ikke strekker til for pasientene. Dette er en kjent årsak til at helsepersonell slutter i bransjen.  

Fordeler ved å legge inn historisk sykefravær er blant annet at det 

 • ikke koster mer å legge inn historisk sykefravær i turnusen enn å få medarbeidere til å jobbe overtid og/eller leie inn personell 
 • gir lederne mer tid til å lede, siden de ikke må bruke tid på å få inn vikarer ved sykefravær 
 • kan bidra til lavere arbeidsbelastning og mindre stress for dem som er på jobb 
   

Flere sykehus og kommunale helseforetak har begynt å legge inn historisk sykefravær i turnusen. Tilbakemeldingene Arbeidstilsynet har fått, er gode. De viser at kostnadene ved å legge inn en andel av det historiske sykefraværet i turnusen, ikke er høyere enn besparelsene.

 2. Omfordel arbeidsoppgaver

Mange i helse- og omsorgsbransjen rapporterer om stillinger som står ledige over lang tid, manglende søkere og begrensede ressurser til ansettelser.  

Der det er mulig, anbefaler vi å omfordele arbeidsoppgaver til andre yrkesgrupper som har kompetanse til å gjøre oppgavene. For eksempel kan sykepleiermangel bøtes på ved å ansette og overlate noen oppgaver til helsefagarbeidere eller vernepleiere. Flere sykehus og kommunale helseforetak har benyttet dette virkemiddelet, og har gode erfaringer med det.  

Råd for å lage bedre turnusplaner

Her er Arbeidstilsynets generelle råd til sykehusene for planlegging av turnuser.

1. Sørg for at turnusplanleggerne har den kunnskapen de trenger    

Alle som lager turnusplaner, må ha god kunnskap om  

2. Lag retningslinjer for arbeidstiden

Brukervennlige og lett tilgjengelige retningslinjer for arbeidstid i den enkelte virksomhet er til stor hjelp for den som skal sette opp turnuser i virksomheten. Gode retningslinjer og sjekklister kan dessuten gjøre arbeidet med å lage turnuser mer effektivt. 

Arbeidstilsynet anbefaler å lage en kort retningslinje som legger føringer for hvordan turnusen skal settes opp. Retningslinjen bør blant annet legge føringer for 

 • lengden på vaktene 
 • lengden på arbeidsukene
 • ulike vaktkombinasjoner
 • bruk av nattevakter
 • bruk av langvakter
 • bruk av forkortet arbeidsfri
 • bruk av overtid 

For å unngå at arbeidstakerne bytter til seg uforsvarlige vaktkombinasjoner, er det også greit med retningslinjer for  

 • når arbeidstakerne kan bytte vakter 
 • hvem som eventuelt skal godkjenne vaktbyttene   

Retningslinjene må lagres slik at ledere, tillitsvalgte og verneombud har enkel tilgang til dem.   

Bruk gjerne anbefalingene i Arbeidsmedisinske kommentarer om arbeidstid (arbeidstilsynet.no).   

3. Vurder om turnusen er forsvarlig  

Alle arbeidstakere skal ha en forsvarlig arbeidstid. For å kunne vite om arbeidstidsordningene er forsvarlige, må de vurderes. Vurderingen skal gjøres med tillitsvalgt og verneombud, og den skal skrives ned.  

Forsvarlighetsvurderingen må inneholde  

 • en vurdering av de belastende sidene og  
 • tiltakene som er iverksatt i den konkrete arbeidstidsordningen.  

Husk legene

Alle arbeidstakere skal ha en god arbeidshelse, også leger.

I media og gjennom oppropet #legermåleve har vi hørt fra leger som jobber svært lange arbeidsdager. Selv om legene har holdt seg innenfor yttergrensene som partene har blitt enige om i tariffavtalen, vil det for mange ikke være forsvarlig eller bærekraftig jobbe på denne måten over tid.

– Her har arbeidsgiver mulighet til, og ikke minst ansvar for, å begrense hvor mye arbeidstakerne skal jobbe. Sammen bør arbeidsgiver og arbeidstaker finne den rette balansen mellom mulighetene avtalene åpner for og den arbeidstiden som er forsvarlig, sier Anette Østmo Farstad.

Inviterer til webinar 

Torsdag 16. november kl. 10.00 arrangerer Arbeidstilsynet et webinar hvor vi går igjennom de konkrete rådene for å redusere overtidsbehovet i helseforetakene. Vi ser også på hvordan arbeidstidsordningene kan forsvarlighetsvurderes.

Les mer og meld deg på webinar: Råd for å redusere overtidsbehovet og forsvarlighetsvurdere arbeidstidsordningene

Om du ikke kan delta, kan du se opptak av webinaret i etterkant. 

Spørsmål? Ta kontakt!

Lurer du på noe om arbeidstid? Ta gjerne kontakt med oss i Arbeidstilsynet.

Les mer

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BIldet viser Anette Østmo Farstad.
VEILEDER: – I tillegg til å planlegge godt, må arbeidsgiver være villig til å prøve ut nye tiltak som tilrettelegger best mulig for bruken av ansattes tid og kompetanse, sier seksjonsleder Anette Østmo Farstad i Arbeidstilsynet. FOTO: Arbeidstilsynet
Last ned bilde

Om Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens hovedoppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens krav.

Følg pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arbeidstilsynet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arbeidstilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye