GlobeNewswire by notified

Corline Biomedical AB publicerar delårsrapport för det tredje kvartalet 2023

Dela

Corline Biomedical AB (”Corline”) publicerar härmed delårsrapporten för perioden januari till september 2023. Nedan följer en kort sammanfattning av delårsrapporten. Fullständig rapport finns tillgänglig på Corlines hemsida samt som bifogad fil.

VD Henrik Nittmar kommenterar
”När nuvarande produkter kommersialiserats fullt ut ger dessa möjligheten att generera växande intäkter till en mycket god lönsamhet och en stabilitet där kundkontrakt med löptider över 10 år ger en enastående förutsägbarhet i intjäningen.”

Ekonomisk översikt över det tredje kvartalet 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 5 310 KSEK (7 028).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till 179 KSEK (1 966).
 • Resultatet per aktie uppgick till cirka 0,01 SEK (0,06).

Ekonomisk översikt över perioden januari till september 2023

 • Nettoomsättningen uppgick till 18 786 KSEK (15 305).
 • Resultatet efter finansiella poster uppgick till -1 209 KSEK (1 990).
 • Resultatet per aktie uppgick till ca -0,06 SEK (0,09).
 • Likvida medel uppgick per den 30 september 2023 till 17,0 MSEK (28,7).
 • Soliditeten uppgick per den 30 september 2023 till 95 % (93).

Viktiga händelser under det tredje kvartalet 2023

 • I augusti erhåller Corline information om att en potentiell kund inom venös insufficiens tvingas lägga ner verksamheten efter finansieringsproblem. Corline skriver ner den framtida årliga försäljningspotentialen med 50 MSEK, vilken efter justeringen därmed uppgår till 200 MSEK. Den kortsiktiga påverkan är inte materiell, då intäkten från kunden under 2022 uppgick till 1,1 MSEK av totalt 23,5 MSEK.
 • Några dagar senare samma månad meddelar en europeisk leverantör av kärlgrafter för bypassoperationer som används vid kirurgi för patienter med hjärtinfarkt att man stärkt finansieringen och totalt under 2023 tagit in motsvarande mer än 500 MSEK. Corline tecknade i februari 2023 ett utvecklings- och samarbetsavtal med bolaget avseende CHS™-modifiering av bypassgrafter.
 • Den 29 augusti meddelas att Tysklands hälsovårdsmyndighet BfArM godkänner start av fas 2-studien RENAPAIR 02 i enlighet med den ansökan bolaget inlämnat. RENAPAIR 02 skall utvärdera effekten av Renaparin®-behandling av njurar inför transplantation och kommer att utföras på 15 kliniker i Storbritannien, Tyskland och Österrike och omfattar totalt 80 patienter.
 • I september redovisade Corline data från uppföljningsstudien STARS-nob vid 12 månader. Uppföljningen visade följande:
  • Renaparin®-behandlade njurar hade fortsatt god och bibehållen funktion.
  • I genomsnitt hade patienter som fått Renaparin®-behandlade njurar ett eGFR-värde på ca 50 mL/min jämfört med patienter som transplanterats med obehandlade parnjurar vars genomsnittliga eGFR-värde var ca 39 mL/min.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser efter periodens utgång.

Definitioner

 • Resultat per aktie: Periodens resultat dividerat med genomsnittligt antal aktier under perioden.
 • I parentes ovan beskrivs motsvarande period föregående år.

För fullständig delårsrapport, sehttp://www.corline.se/calendar-and-reports

För mer information om Corline, vänligen kontakta
Henrik Nittmar, VD
Telefon: 018-71 30 90
E-post: henrik.nittmar@corline.se

Redeye AB är Corlines Certified Adviser.

Corline Biomedical AB, noterat på First North Growth Market (CLBIO), arbetar med den kroppsegna substansen heparin och har utvecklat en portfölj med läkemedelskandidater för användning i anslutning till organ- och celltransplantation. Corline är ett fas 2-bolag med fokus på att utveckla Renaparin® för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Sedan tidigare ytbelägger bolaget medicintekniska produkter med Corline antitrombotiska CHS™-yta och har bland annat behandlat över 100 000 hjärtstentar som implanterats i patienter. Bolaget har tecknat avtal om samarbete med ett antal nya medicinteknikbolag i USA och Kanada för användning av CHS™. Läkemedelskandidaterna och de medicintekniska produkterna är baserade på samma grundteknologi.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Challenging conditions to persist, but expectation of clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads on the horizon29.11.2023 01:00:00 CET | Press release

Industrial & logistics, multifamily, and office remain top picks for 2024 with investors deploying new strategies in each sector LONDON and TORONTO, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The 2024 Global Investor Outlook released by Colliers (NASDAQ and TSX: CIGI) today reveals that challenging market conditions will persist into 2024, though expectations of a clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads are on the horizon. Lower investment activity has constrained pricing discovery due to limited data points. As investors continue to seek stability in policy environments, industrial & logistics (I&L), multifamily and office sectors largely remain their top picks in the upcoming year. Pockets of opportunity are continuing to emerge as distress forces companies to unlock capital via sale and leasebacks, and property funds face redemption pressures. Furthermore, a record proportion (25%) of investors surveyed have ESG-based disposal and acquisition strategies in place – up from 10% jus

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi