GlobeNewswire by notified

Clean Motion AB delårsredogörelse för januari-september 2023

Dela

Elfordonstillverkaren Clean Motion AB presenterar sin delårsredogörelse för januari-september 2023. Bolaget redovisar en försäljning på 3 107 (580) TSEK och ett rörelseresultat på -4 309 

(-3 035) TSEK. Resultatförsämringen beror på att vi påbörjat nedskrivning av Zbee utveckling. Rörelseresultat exklusiva avskrivningar var för perioden -3 354 (-4 808) TSEK.

Göran Folkesson och Sofia Haby i en gemensam VD kommentar;
”Efter en minst sagt jobbig start på det tredje kvartalet med incidenten på IDIADAs testanläggning i Spanien har vi genom en fantastisk insats från hela teamet tagit stora steg framåt och kunnat leverera första kundfordonet av EVIG.

I början av september tillträdde Sofia som VD, medan Göran istället tog rollen som arbetande styrelseordförande med ett fokus på strategisk produktutveckling och engagemang i vårt kommande EU-projekt.

Sofia har på kort tid gjort ett storartat arbete på det operationella planet. Tillverkningen av de 15 första fordonen till Neom pågår för fullt och de första har redan lämnat fabrik. Tillverkningstakten är just nu inte mer än tre fordon i veckan, beroende på att det är specialanpassade fordon och fortfarande en hel del justeringsbehov på ingående komponenter. Men takten ökar allteftersom vi blir bättre på att bygga. 

En av de stora styrkorna med EVIG:s innovativa arkitektur är att man med väldigt små kostnader kan förändra konstruktionen.Efter mycket diskussioner med Neom beslutades att det var nödvändigt att höja den invändiga lasthöjden med 150mm. Detta hade i ett konventionellt fordon varit svårt, för att inte säga omöjligt. Lyhördhet för kundens behov och ingenjörskunnande ger nöjda kunder, vilket leder till nya affärer. Förra veckan kunde vi presentera en ny affär från Neom, där man vill att vi utvecklar ett koncept för att hantera bagage på Neoms flygplats. 

Vad gäller typgodkännandet så har provningen återupptagits och vår gemensamma målsättning med IDIADA är att kunna bli klara under november. Tidigare i veckan avslutades EMC-prover (elektromagnetisk kompatibilitet) med godkänt resultat. Detta är ett av de tyngsta proven för typgodkännande, och ett område där särskilt elfordon har utmaningar att komma igenom. Det är också så att många efterföljande tester förutsätter godkänt EMC-test. 

I EU Horizon projektet GIANTS som vi har beskrivit tidigare så är konsortiet nu i stadiet kontraktsförhandling, och enligt projektledaren (Virtual Vehicles i Österrike), så förväntas kontraktet bli klart för påskrift senast i början av december. Tidsplanen ligger fast och kommer att starta i januari 2024. Göran har redan haft ett antal möten med andra projektdeltagare, och vi räknar med en flygande start.

Just nu har vi teckningsperiod för TO2 med en inlösenkurs på 2,72 SEK per aktie. Med tanke på att vår kursutveckling inte alls motsvarat våra förväntningar så är det högst osannolikt att det blir någon inlösen. 

Eftersom Neomaffären utvecklats i en väldigt positiv riktning och nya affärer tillkommit samt att EU-typgodkännandet förväntas bli klart i närtid så ser vi en väg framåt där vi inte behöver ta in nytt kapital, men det kommer att begränsa vår förmåga att skala upp verksamheten i den takt som vi bedömer är möjlig och önskvärd. Vi tittar därför på flera andra möjligheter att ta in expansionskapital, men med nuvarande förutsättningar på aktiemarknaden så ser vi inte det som en primärlösning.

Med nu liggande ordrar och affärer är vår prognos för fjärde kvartalet ett litet, men ändå positivt resultat före avskrivningar, vilket vi under ganska lång tid har kommunicerat som mål.

Tack till alla aktiägare för ert fortsatta stöd, nu kör vi vidare!”

Rapporten i sin helhet bifogas.
Länk till Bolagets finansiella rapporter: https://www.cleanmotion.se/sv/investors/reports/1

Lerum, 2023-11-09

För mer information, vänligen kontakta:
Göran Folkesson, styrelseordförande                         
Clean Motion AB                        
Tel: +46 735 320 273                         
Email: goran.folkesson@cleanmotion.se

Denna information är sådan information som Clean Motion AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning MAR. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-11-09 kl. 18:30 CET.

Om Clean Motion AB
Clean Motion AB är ett svenskt bolag som tillverkar och säljer verkligt hållbara fordon för städer. Fordonen är närproducerade och baserade på energi- och resurseffektivitet, för att maximera införandet av elfordon globalt. Bolagets vision är att erbjuda stadsmobilitet-laddad med solenergi och erbjuder därför lätta elfordon med låg energiförbrukning för att möta 2000-talets urbana transportutmaningar.
Clean Motion AB är listat på First North Growth Market vid Nasdaq Stockholm. Certified Adviser är G&W Fondkommission. För ytterligare information, vänligen besök: www.cleanmotion.se.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Ændring i ledelsen hos BI Boligejendomme A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København Ø, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, formand for bestyrelsen i BI Boligejendomme A/S og næstformand for bestyrelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, stopper. Fratrædelsen i BI Boligejendomme A/S forventes at ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i april 2024, mens fratrædelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, sker ved udgangen af maj 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til BI Management A/S på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Boligejendomme A/S Ole Mikkelsen Direktør BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Ændring i ledelsen hos BI Management A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København Ø, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, næstformand for bestyrelsen i BI Management A/S, stopper ved udgangen af maj 2024. BI Management A/S er investeringsforvaltningsselskab for Værdipapirfonden BankInvest. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør i BI Management A/S, Martin Fjordlund Smidt, på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Ændring i ledelsen hos BI Erhvervsejendomme A/S5.12.2023 09:00:00 CET | pressemeddelelse

København K, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lars Bo Bertram, formand for bestyrelsen i BI Erhvervsejendomme A/S og næstformand for bestyrelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, stopper. Fratrædelsen i BI Erhvervsejendomme A/S forventes at ske i forbindelse med selskabets ordinære generalforsamling i april 2024, mens fratrædelsen hos selskabets forvalter, BI Management A/S, sker ved udgangen af maj 2024. Henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til BI Management A/S på tlf. 77 30 90 00. Med venlig hilsen BI Erhvervsejendomme A/S Ole Mikkelsen Direktør BI Management A/S Martin Fjordlund Smidt Direktør

Share buybacks in Spar Nord Bank – transactions in week 485.12.2023 08:43:31 CET | Press release

Company announcement no. 71 In company announcement no. 8 2023, Spar Nord announced a share buyback programme of up to DKK 300 million. The share buyback was initiated on 13 February 2023. The purpose of the share buyback is to reduce the bank’s share capital by the shares acquired under the programme, and the programme is executed pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 (“Market Abuse Regulation”). In week 48 the following transactions were made under the share buyback programme. Number of sharesAverage purchase priceTransaction value (DKK)Accumulated from from last announcement2,518,100273,572,59627 November 20238,000103.91831,28028 November 20238,000103.22825,76029 November 20238,000104.39835,12030 November 20237,000104.06728,42001 December 20237,000103.57724,990Total week 48 38,000 3,945,570 Total accumulated 2,556,100 277,518,166 Following the above transactions, Spar Nord holds a total of 2,734,657 treasury shares, equal to 2.27 % of the Bank’s share capital. Ple

Aktietilbagekøb i Spar Nord Bank – transaktioner i uge 485.12.2023 08:43:31 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 71 Spar Nord offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 8 2023 et aktietilbagekøbsprogram på op til 300 mio. kr. Aktietilbagekøbet blev indledt 13. februar 2023. Aktietilbagekøbet sker med henblik på at nedsætte bankens aktiekapital med de under programmet købte aktier, og foretages i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”Markedsmisbrugsforordningen”). Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 gennemført følgende transaktioner: Antal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (DKK)Akkumuleret fra sidste meddelelse2.518.100273.572.59627. november 20238.000103,91831.28028. november 20238.000103,22825.76029. november 20238.000104,39835.12030. november 20237.000104,06728.42001. december 20237.000103,57724.990I alt uge 48 38.000 3.945.570 I alt akkumuleret 2.556.100 277.518.166 Efter de foranstående transaktioner ejer Spar Nord i alt 2.734.657 egne aktier svarende til 2,27 pct. af bankens aktiekapital. Spørgsmål i forbindelse