GlobeNewswire by notified

Delårsrapport juli-september 2023

Dela

Genomfört omställningsprogram, NGS Assessment & Leadership services - nytt tjänsteområde.


Tredje kvartalet i sammandrag

 • Nettoomsättningen för tredje kvartalet uppgick till 118 MSEK (138), en minskning med 14%..
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för tredje kvartalet upp­gick till -7,1 MSEK (-5,0), rörelse­marginal -6% (-3,6).

Rörelseresultatet (EBITDA) för tredje kvartalet är belastat med -4,7 MSEK avseende en omstruktureringsreserv för det omställningsprogram som aviserades den 11 september 2023. Rensat för denna jämförelsestörande post uppgick justerat rörelseresultat (EBITDA) för tredje kvartalet till -2,3 MSEK (0,1*) med en rörelsemarginal på -2% (0%).

 • Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet upp­gick till -115,8 MSEK (-6,1), rörelse­marginal -98,2% (-4,4).

Rörelseresultatet (EBIT) för tredje kvartalet är belastat med en nedskrivning av koncerngoodwill med 107,5 MSEK och en omstruktureringsreserv om -4,7 MSEK. Rensat för dessa jämförelsestörande poster uppgick justerat rörelseresultat (EBIT) för tredje kvartalet till -3,6 MSEK (-1,0*) med en rörelsemarginal på -3,1% (-0,7%).

 • Resultatet för tredje kvartalet uppgick till -114,8 MSEK (-5,3).
 • Resultatet per aktie före och efter utspäd­ning för tredje kvartalet uppgick till -12,72 SEK (-0,58).
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under tredje kvartalet till 13,9 MSEK (-13,5).

Januari-september i sammandrag

 • Nettoomsättningen för perioden januari-september uppgick till 390 MSEK (420), en minskning med 7%..
 • Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden januari-september upp­gick till -12,6 MSEK (10), rörelse­marginal -3,2% (2,4).

Rörelseresultatet (EBITDA) för perioden januari-september är belastat med -4,7 MSEK avseende en omstruktureringsreserv för det omställningsprogram som aviserades den 11 september 2023. Rensat för denna jämförelsestörande post uppgick justerat rörelseresultat (EBITDA) för perioden till -7,9 MSEK (15,1*) med en rörelsemarginal på -2% (3,6).

 • Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari-september upp­gick till -123,7 MSEK (5,9), rörelse­marginal -31,7% (1,4).

Rörelseresultatet (EBIT) för perioden januari-september är belastat med en nedskrivning av koncerngoodwill med 107,5 MSEK och en omstruktureringsreserv om -4,7 MSEK. Rensat för dessa jämförelsestörande poster uppgick justerat rörelseresultat (EBIT) för perioden till -11,5 MSEK (11*) med en rörelsemarginal på -3,0% (2,6).

 • Resultatet för perioden januari-september uppgick till -122,3 MSEK (3,6).
 • Resultatet per aktie före och efter utspäd­ning för perioden januari-september uppgick till -13,6 SEK (0,4).
 • Koncernens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick under perioden januari-september till 17,7 (-11,1).

*Resultatet för det tredje kvartalet 2022 och för perioden januari-september 2022 påverkades negativt med -5,1 MSEK motsvarande en engångspost för ersättningar under uppsägningstiden till dåvarande VD.

Händelser under tredje kvartalet

Händelser efter tredje kvartalet

 • NGS Group AB utser Thomas Plate till ny CFO.
 • NGS lanserar nytt tjänsteområde Assesment & Leadership services.


VD-Kommentar

Resultat tredje kvartalet

Årets tredje kvartal visar en omsättning på 118 MSEK (138), vilket är en minskning med 14%. Koncernen levererade ett justerat rörelseresultat (EBITDA) på -2,3 MSEK (0,1) och ett rörelseresultat (EBITDA) på – 7,1 MSEK (-5,0).

Omsättningsminskningen är helt hänförlig till situationen med Regionernas neddragning av inhyrning av vårdpersonal som initierades i januari i år.

Periodens svagare justerade EBITDA beror på att utmanande marknadsförutsättningar medfört att tidigare investeringar i personal inom Rekrytering och Interim inte fått förväntad effekt på intäkterna och av den minskade omsättningen inom sjuksköterskebemanningen.

Det tredje kvartalet har präglats av genomförandet av ett omställningsprogram med en kostnads-besparing på årsbasis om 12 MSEK. Syftet har varit att anpassa fasta kostnader till rådande marknadsförutsättningar och intäktsnivåer inom såväl sjuksköterskebemanningen i Sverige som    interims och rekryteringsverksamheterna. En omstruktureringsreserv om 4,7 MSEK har belastat periodens EBITDA som en engångskostnad.

Under kvartalet har en nedskrivning av koncerngoodwill gjorts med 107,5 MSEK, vilket påverkat periodens rörelseresultat (EBIT) i form av en engångskostnad.

Sjukvård i Sverige

NGS Group via dotterbolag är en av vinnarna av det nya 4-åriga svenska nationella regiongemensamma avtalet för vårdbemanning. Vi har fått tilldelning på både läkare och sjuksköterskor och vår förhoppning är att avtalet startar i januari 2024. (Avtalet ligger ånyo för överprövning hos Kammarrätten varför osäkerhet råder kring starten).  

Läkarbemanningen i Sverige visar glädjande en fortsatt positiv trend, både omsättnings- och marginalmässigt.  Vi har lagt om vår strategi för sjuksköterskebemanningen i Sverige till att i högre grad än förut samarbeta med regioner även utanför Stockholm. Exempel på det är våra norrländska regioner där vi har en mycket hög aktivitetsnivå. Även de svenska kommunerna och de privata vårdgivarna står i fokus för våra aktiviteter.

Sjukvård – expansion i Norge

I Norge har vi ägnat hösten åt att bygga upp vårt team för att ta den nya marknad som det nyvunna ramavtalet för bemanning av sjuksköterskor till alla offentliga sjukhus ger oss. Tjänsterna som skall bemannas avser sjuksköterskor, specialistsjuk-sköterskor och barnmorskor. Vi har ett stort flöde av sjuksköterskor från Sverige, Norge och Danmark

som vill jobba tillsammans med oss i Norge vilket känns fantastiskt kul.

Avtalet löper från den 1 oktober 2023 och gäller i  två år med möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Under 2024 kommer läkarbemanningen till offentliga sjukhus i Norge att upphandlas och även där kommer NGS lämna anbud som ett led i vår strategi att växa på den norska marknaden.

NGS omställning framåt

Vi utvecklar en mer funktionell organisation för att förbättra lönsamheten och uppnå en högre operationell effektivitet med start inom flera områden:

Rekrytering, Executive Search, Interima tjänster
Vi utvecklar och samordnar den kommersiella styrningen för att nå synergier i våra kundmöten. Med detta kommer vi att synliggöra vår djupa specialistkompetens inom samtliga våra tjänsteområden och därmed ge kunderna ett mer sammansatt och attraktivt erbjudande.

Lansering av Assessment & Leadership Services
Under våren och sommaren har efterfrågan på våra Assessmenttjänster ökat och vi har nu lanserat vårt nya erbjudande ”NGS Assessment & Leadership Services”. Detta leds av en kundorienterad leg. Psykolog som tillsammans med sitt team erbjuder tex second opinions, intervjustöd, 360-utvärdering, ledarskapsutveckling, audits, coachning och kulturgenomlysning.

Försäljningsutveckling Vi intensifierar den komm-ersiella inriktningen genom att internt tillsätta en försäljningsansvarig som kommer att arbeta med samtliga tjänsteområden. Ytterligare ett nytt initiativ för att driva effektiv försäljning och kundutveckling är vårt fokus på AI/digitalisering samt datadriven analys.

Ett kvartal i förändring

När vi nu stänger tredje kvartalet kan jag samtidigt summera mitt första halvår som VD för NGS Group där utveckling av lönsamheten stått i fokus.
Affärsläget har fortsatt varit utmanande och vi har genomfört ett omställningsprogram där vi nu skapat en sänkning av kostnaderna med 12 MSEK på årsbasis. Vi utvecklar också en mer teambaserad funktionell organisation för att uppnå ett större kundfokus och högre operationell effektivitet. Detta sammantaget med den lägre kostnadsmassan, som börjar få effekt från och med Q4 och sedan får full effekt from Q1, 2024, gör att vi med goda förhoppningar ser framtiden an.

Tack alla kollegor och ägare för ett spännande första halvår på plats hos NGS. Det har varit en lärorik och utmanande tid och jag är stolt över alla de positiva initiativ som teamet nu jobbar fram för att möta kundernas samlade behov framåt. 

Denna delårsrapport är information som NGS Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning och lagen om värde­pappers­marknaden.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontakt­­personers försorg, för offentliggörande den 9 november 2023
kl 12.45. Delårsrapporten finns efter publi­­cering tillgänglig på NGS hemsida www.ngsgroup.se.

För ytterligare information kontakta:
Erika Rönnquist Hoh VD, telefon 0733-434 130
Thomas Plate, CFO, telefon 0768-949 239

NGS Group AB (publ), org nr 556535-1128
Kungsgatan 12, 111 35 Stockholm
Telefon 08-505 808 30, Fax 08-505 808 01 www.ngsgroup.se

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Challenging conditions to persist, but expectation of clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads on the horizon29.11.2023 01:00:00 CET | Press release

Industrial & logistics, multifamily, and office remain top picks for 2024 with investors deploying new strategies in each sector LONDON and TORONTO, Nov. 28, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- The 2024 Global Investor Outlook released by Colliers (NASDAQ and TSX: CIGI) today reveals that challenging market conditions will persist into 2024, though expectations of a clearer rate outlook and tightening bid-ask spreads are on the horizon. Lower investment activity has constrained pricing discovery due to limited data points. As investors continue to seek stability in policy environments, industrial & logistics (I&L), multifamily and office sectors largely remain their top picks in the upcoming year. Pockets of opportunity are continuing to emerge as distress forces companies to unlock capital via sale and leasebacks, and property funds face redemption pressures. Furthermore, a record proportion (25%) of investors surveyed have ESG-based disposal and acquisition strategies in place – up from 10% jus

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team28.11.2023 22:30:00 CET | Press release

Nyxoah Strengthens its Executive Leadership Team Francis Kim appointed as Chief Regulatory and Quality Officer Mont-Saint-Guibert, Belgium – November 28, 2023, 10:30pm CET / 4:30pm ET – Nyxoah SA (Euronext Brussels/Nasdaq: NYXH) (“Nyxoah” or the “Company”), a medical technology company focused on the development and commercialization of innovative solutions to treat Obstructive Sleep Apnea (OSA), today announced the appointment of Francis Kim as Chief Regulatory and Quality Officer. Francis will be leading Nyxoah’s Global Regulatory and Quality departments. Francis is a highly experienced global regulatory and quality executive in the healthcare industry, having spent more than 25 years in the medical device and life sciences sector. Francis has led Regulatory and Quality departments at Medtronic, Philips, and other companies, including introducing several innovative products and therapies to the market. “Nyxoah is entering the most exciting time in the Company’s history, with data fro

Alvotech Reports Financial Results for First Nine Months of 2023 and Provides Business Update28.11.2023 22:15:00 CET | Press release

Product revenue for the nine months of 2023 increased to $29.8 million, compared to $11.1 million for the same period in 2022Marketing authorization was received for AVT04 in Canada and Japan, the first for a biosimilar to Stelara® (ustekinumab)The European Medicines Agency proposed market authorization for AVT04 in the 30 member states of the European Economic Area, pending a final decision by the European CommissionApprovability of AVT02 and AVT04 in the U.S. now pending satisfactory US Food and Drug Administration (FDA) inspection of Alvotech’s facility in Iceland, currently expected on January 10 – 19, 2024Management will conduct a business update conference call and live webcast on Thursday November 29, 2023, at 8:00 am ET (13:00 pm GMT) Alvotech (NASDAQ: ALVO, or the “Company”), a global biotech company specializing in the development and manufacture of biosimilar medicines for patients worldwide, today reported unaudited financial results for the first nine months of 2023 and pr

RÄTTELSE: Saknad MAR-etikett i tidigare pressmeddelande – ”Anoto ingår ett avtal för 1,1 miljoner USD avseende försäljning av pennor och treåriga mjukvarulicenser med Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Pressemelding

Anoto Group AB (publ) utfärdar en rättelse av pressmeddelandet som publicerades tidigare idag. Rättelsen avser att pressmeddelandet saknade MAR-etikett med hänvisning till EU:s marknadsmissbruksförordning (MAR). Följande information skulle ha varit med i pressmeddelandet: ”Denna information är sådan information som Anoto Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande den 28 november 2023, kl. 08:00 CEST.” Nedan publiceras det korrekta pressmeddelandet i sin helhet. Stockholm den 28 november 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" eller "Bolaget") meddelar idag att bolaget har tecknat ett upphandlingsavtal som avser försäljning av nya pennor, samt ett treårigt mjukvarulicensavtal med Deutsche Telekom AG (”Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom är en av de äldsta kunderna inom Anotos affärssegment Forms och avtalet innebär att ramverket inom vilket Anoto och Deutsche T

CORRECTION: Missing MAR label in previous press release – “Anoto enters into a USD 1.1 million agreement for the sale of pens and three-year software licenses with Deutsche Telekom”28.11.2023 19:15:00 CET | Press release

Anoto Group AB (publ) issues a correction to the press release published earlier today. The correction refers to the fact that the press release lacked a MAR label with reference to the EU Market Abuse Regulation (MAR). The following information should have been included in the press release: ”This information constitutes inside information as Anoto Group AB (publ) is obliged to disclose under the EU Market Abuse Regulation 596/2014. The information was provided by the contact person above for publication 28 November 2023, at 08:00 CEST.” The correct press release is published in its entirety below. Stockholm, 28 November 2023 – Anoto Group AB (publ) ("Anoto" or the "Company") today announces that it has signed a procurement agreement relating to the sale of new pens, plus a new three-year software licensing agreement with Deutsche Telekom AG (“Deutsche Telekom”). Deutsche Telekom is one of the oldest customers of Anoto’s Forms business and this agreement means that the framework withi