GlobeNewswire by notified

SSCP Lager BidCo AB (publ) överväger emission av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av de utestående obligationerna 2019/2024

Dela

EJ FÖR DISTRIBUTION I ELLER TILL, ELLER TILL NÅGON PERSON SOM BEFINNER SIG I ELLER ÄR BOSATT I USA, DESS TERRITORIUM OCH BESITTNINGAR (INKLUSIVE PUERTO RICO, DE AMERIKANSKA JUNGFRUÖARNA, GUAM, AMERIKANSKA SAMOA, WAKEÖARNA, NORDMARIANERNA, VARJE DELSTAT I USA OCH DISTRICT OF COLUMBIA) ELLER TILL NÅGON AMERIKANSK PERSON (U.S. PERSON, SÅSOM DEFINIERATS I REGULATION S I UNITED STATES SECURITIES ACT OF 1933, I DESS NUVARANDE LYDELSE) ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR UTGIVANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT ÄR FÖRBJUDET ENLIGT LAG. DISTRIBUTION AV DETTA DOKUMENT KAN STRIDA MOT LAG I VISSA JURISDIKTIONER (I SYNNERHET USA OCH STORBRITANNIEN).

Pressmeddelande

9 november 2023

SSCP Lager BidCo AB (publ) överväger emission av nya seniora säkerställda obligationer med rörlig ränta och offentliggör ett villkorat återköpserbjudande av de utestående obligationerna 2019/2024

SSCP Lager BidCo AB (publ) (“SSCP Lager BidCo” eller “Bolaget”) har mandaterat Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS som joint bookrunners för att arrangera möten med skuldinvesterare med start den 13 november 2023 för att undersöka möjligheten att emittera nya seniora säkerställda obligationer denominerade i SEK med rörlig ränta, med ett förväntat emissionsbelopp om upp till 1 200 000 000 SEK och en förväntad löptid om 3 år under ett totalt ramverk om 1 800 000 000 SEK (de ”Nya Obligationerna”). En kapitalmarknadstransaktion kan följa, förbehållet, bland annat, rådande marknadsförhållanden. 

Emissionslikviden från de Nya Obligationerna kommer att användas för att refinansiera de utestående obligationerna om 900 000 000 SEK som emitterades under de seniora säkerställda obligationerna med rörlig ränta 2019/2024, med förfall 2024 och ISIN SE0013358686, av vilka ett nominellt belopp om 90 000 000 SEK för närvarande innehas av Bolaget (de ”Utestående Obligationerna”), för att finansiera en utdelning till aktieägare och för den löpande affärsverksamheten.

I samband med den tilltänkta emissionen av de Nya Obligationerna har SSCP Lager BidCo idag meddelat att de erbjuder innehavare av de Utestående Obligationerna att lämna in sina Utestående Obligationer för återköp av Bolaget mot kontant vederlag till ett pris motsvarande 100,734 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta (”Återköpserbjudandet”). De Utestående Obligationerna kommer att återköpas i enlighet med villkoren som beskrivs i återköpsdokument daterat den 9 november 2023 som finns tillgängligt på Bolagets hemsida via länken nedan (”Återköpsdokumentet”).

Återköpserbjudandet löper ut vid stängningen av böckerna avseende de Nya Obligationerna, såvida det inte förlängs, återupptas, dras tillbaka eller avslutas i enlighet med beslut av Bolaget. Bolaget kommer att offentliggöra slutdatumet för Återköpserbjudandet så snart som möjligt efter öppnandet av böckerna för de Nya Obligationerna. Likviddag för Återköpserbjudandet förväntas infalla omkring tio handelsdagar efter stängningen av böckerna för de Nya Obligationerna. SSCP Lager BidCo:s återköp av Utestående Obligationer är villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna och är förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet. I samband med tilldelningen av de Nya Obligationerna kommer Bolaget att överväga, bland annat, huruvida relevanta investerare som söker allokering av de Nya Obligationerna, innan sådan allokering, vederbörligen har lämnat in Utestående Obligationer i enlighet med Återköpserbjudandet, förbehållet de villkor som återfinns i Återköpsdokumentet.

SSCP Lager BidCo överväger vidare att utnyttja sin rätt till förtida inlösen av de Utestående Obligationerna som inte blivit inlämnade i Återköpserbjudandet, i enlighet med villkoren för de Utestående Obligationerna och villkorat av en framgångsrik emission av de Nya Obligationerna (inklusive erhållande av emissionslikvid). De Utestående Obligationerna kommer i en sådan förtida inlösen lösas in till ett pris motsvarande 100,734 procent av nominellt belopp plus upplupen och icke betald ränta.

Återköpsdokumentet finns tillgängligt på SSCP Lager BidCo:s hemsida via följande länk: https://logent.se/investor-relations/

Bolaget har anlitat Nordea Bank Abp och Pareto Securities AS att agera som arrangörer och joint bookrunners i samband med emissionen av de Nya Obligationerna, och som dealer managers i samband med Återköpserbjudandet. Hannes Snellman Advokatbyrå AB är Bolagets legala rådgivare och Gernandt & Danielsson Advokatbyrå KB är legal rådgivare till joint bookrunners och dealer managers.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Linda Aidanpää Baronnet, CEO, telefon: +46 70 785 87 25, linda.aidanpaa@logent.se

Johan Wallmander, tillförordnad CFO, telefon: +46 70 351 77 24, johan.wallmander@logent.se

Denna information är sådan som SSCP Lager BidCo AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 november 2023 kl. 08:00 CET.

Om Logent-koncernen
Logent är en heltäckande och oberoende logistikpartner, med nordisk bas och med globala nätverk. Vi har ett brett serviceutbud och skapar värde till våra kunder genom garanterade kostnads- och kvalitetsförbättringar. Våra tjänster omfattar logistiktjänster såsom Lagerhantering, Transport Management, Tullhantering, Hamnverksamhet samt Bemannings- och konsulttjänster. Detta gör att Logent från starten 2006 har vuxit till en omsättning på ca 2,4 mdr SEK och sysselsätter ca 3 800 personer.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Finanskalender for 20247.12.2023 10:29:26 CET | pressemeddelelse

Meddelelse nr. 11 - 2023 til Nasdaq Copenhagen 7. december 2023 Finanskalender for 2024 Bestyrelsen for BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S har vedtaget følgende finanskalender for 2024: Frist for aktionærer for fremsættelse af emner på dagsordenen til den ordinære generalforsamling: 6. februar 2024 Årsrapport for 2023: 21. februar 2024 Ordinær generalforsamling: 20. marts 2024 Delårsrapport for 1. kvartal 2024: 24. april 2024 Delårsrapport for 1. halvår 2024: 14. august 2024 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2024: 23. oktober 2024 Yderligere information fås hos: Adm. direktør Niels A. Johansen Finansdirektør/viceadm. direktør Per Toelstang Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 Med venlig hilsen BRØDRENE A & O JOHANSEN A/S Niels A. Johansen Vedhæftet fil Finanskalender for 2024

Change in the composition of Sydbank’s Group Executive Management7.12.2023 09:15:00 CET | Press release

Company Announcement No 42/2023 Peberlyk 4 6200 Aabenraa, Denmark Tel +45 70 10 78 79 Fax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR No DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 7 December 2023 Dear Sirs Change in the composition of Sydbank’s Group Executive Management The position of Deputy Group Chief Executive with responsibility for Credits and Compliance etc. is handed over to a new member of the Group Executive Management from the Bank’s own ranks. Member of the Group Executive Management and Deputy Group Chief Executive Bjarne Larsen resigns from his position in this connection. Sydbank’s current Group Executive Vice President, Credits, Stig Westergaard, is appointed as Deputy Group Chief Executive with responsibility for Credits and Compliance etc. - The Board of Directors has decided to change the composition of the Group Executive Management. We wished to make a change with a new person in the important role as the officer in charge of Credits and Compliance. We find that Sydbank’s current Group

Sydbank ændrer sammensætningen i direktionen7.12.2023 09:15:00 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 42/2023 Peberlyk 4 DK-6200 Aabenraa Telefon +45 70 10 78 79 Telefax +45 74 37 35 36 Sydbank A/S CVR-nr. DK 12626509, Aabenraa sydbank.dk 7. december 2023 Sydbank ændrer sammensætningen i direktionen Posten som bankdirektør med ansvar for bl.a. kredit og compliance bliver overdraget til nyt direktionsmedlem, der er fundet internt. Direktionsmedlem og bankdirektør Bjarne Larsen fratræder i den forbindelse. Sydbanks nuværende kreditdirektør Stig Westergaard udnævnes til bankdirektør med ansvar for bl.a. kredit og compliance. - Bestyrelsen har besluttet at ændre ved sammensætningen i direktionen. Vi har ønsket at gennemføre et skifte, med en ny person på den vigtige post som kredit og complianceansvarlig. Her har vi fundet, at Sydbanks nuværende kreditdirektør Stig Westergaard er et stærkt valg for området og banken. I bestyrelsen kender vi Stig Westergaard som en kompetent og meget behagelig samarbejdspartner, siger bestyrelsesformand Lars Mikkelgaard-Jensen. Farvel