GlobeNewswire by notified

Mendus AB Delårsrapport januari – september 2023

Dela

Pressmeddelande

Stockholm, 9 november 2023

Hittills under 2023 har Mendus åstadkommit betydande framsteg i bolagets utveckling och vi siktar nu på att avsluta året starkt

De framsteg som gjorts under de föregående kvartalen utgjorde grunden för den kapitalanskaffning för att stödja nästa steg i bolagets utveckling som slutfördes i juli. Den riktade emissionen och företrädesemissionen på sammanlagt 317 Mkr stödjer ytterligare avläsningar av de pågående ADVANCE II och ALISON vididencel-studierna, starten av nya kliniska studier med vididencel och ilixadencel samt vidareutvecklingen av vår prekliniska pipeline. Dessutom har Mendus ingått en tillverkningsallians med NorthX Biologics för att stödja storskalig tillverkning av vår ledande produktkandidat vididencel. Vididencels regulatoriska status stärktes under tredje kvartalet av en beviljad Fast Track Designation från amerikanska FDA.

Den viktigaste kommande milstolpen under fjärde kvartalet 2023 är nästa avläsning av överlevnadsdata från ADVANCE II-studien, där vididencel utvärderas som underhållsbehandling för akut myeloid leukemi (AML). Data kommer att presenteras i form av en muntlig presentation vid den 65:e American Society of Hematology-konferensen (ASH 2023), den största och mest betydelsefulla hematologikonferensen i världen, 9-12 december i San Diego. Det blir den tredje gången Mendus presenterar data från ADVANCE II-studien som en muntlig presentation på ASH, vilket understryker det stora intresset från kliniska specialister för vididencel som en potentiell nydanande underhålls-behandling för AML.

ADVANCE II-studien är en fas 2-monoterapistudie med AML-patienter i fullständig remission, men med mätbar restsjukdom (MRD), som är associerad med snabbt återfall och därmed kraftigt minskad total överlevnad. ADVANCE II-data som presenterades förra året vid ASH 2022 visade att majoriteten av patienterna inte bara var i livet i slutet av den 70 veckor långa studieperioden, utan också förblev vid liv och sjukdomsfria vid långtids-uppföljning som sträckte sig från 16 till 47 månader. Överlevnadsdata från monoterapistudien, i kombination med en utmärkt säkerhetsprofil, ger starkt stöd för utvecklingen av vididencel som en ny underhållsbehandling vid AML. Nästa dataavläsning som presenteras på ASH 2023 kommer att ge en uppdatering om både återfallsfri och total överlevnad.

ADVANCE II-studien underbyggs av immunoövervakningsstudier som dokumenterar vididencels effekt på immunsystemet. Immunoövervakningsdata som visar förstärkningen av breda och robusta immunsvar har presenterats vid ledande vetenskapliga konferenser, inklusive International Cancer Immunotherapy Conference (CICON) i september. Vid ASH 2023, i närhet till den muntliga presentationen av överlevnadsdata, kommer vi och våra vetenskapliga samarbetspartners från olika akademiska sjukhus att presentera ytterligare två abstracts som i detalj beskriver de immunsvar som observerats i hud och i blod efter intradermal injektion av vididencel, vilket stöder produktens verkningsmekanism.

Som ett nästa steg i utvecklingen av vididencel förbereder Mendus en kombinationsstudie med vididencel och oralt azacitidin (AZA), för närvarande det enda godkända under-hållsläkemedlet för AML. Tillsammans med ADVANCE II-monoterapidata kommer fas 2-kombinationsstudien med AZA att vara ett viktigt steg mot registreringsgrundande utveckling av vididencel som underhållsbehandling för AML. Mendus förväntar sig att tillkännage detaljer och start av studien före utgången av 2023.

Under tredje kvartalet har Mendus tagit de första stegen i implementeringen av tillverkningsalliansen med NorthX Biologics, en ledande nordisk kontraktsutvecklings- och tillverkningsorganisation för cell- och genterapier. Storskalig, kommersiell tillverkning är ett viktigt steg för de senare faserna i den kliniska utvecklingen av vididencel och NorthX kommer därför att vara en betydande partner för Mendus framöver.

I september beviljade amerikanska FDA Fast Track Designation för utvecklingen av vididencel som en AML-underhållsterapi, vilket tillför ett betydande regulatoriskt värde till programmet på den viktigaste sjukvårdsmarknaden i världen. Utvecklingen av vididencel mot marknadsgodkännande inom AML stöds också av särläkemedelsstatus i både EU och USA samt av att vididencels tillverkningsprocess och regulatoriska underlag har validerats med ett EMA ATMP-certifikat (Advanced Therapy Medicinal Products).

Data från fas 1 ALISON-studien där vididencel utvärderas som underhållsterapi vid äggstockscancer presenterades vid American Association for Cancer Research (AACR)-konferensen som hölls i april 2023 och konferensen Society for Immunotherapy of Cancer (SITC) i början av november. Data bekräftade den goda säkerhetsprofilen och vididencels potential att stimulera immunsvar mot tumörantigener som tidigare visat sig vara relevanta för äggstockscancer. Rekryteringen till ALISON-studien där 16 patienter har inkluderats (n = 17) är nästan klar och förväntas avslutas före årsskiftet 2023. Nästa utläsning av ALISON-studien väntas under första halvåret 2024.

Efter en rad förbättringar av tillverkningsprocessen är Mendus andra kliniska program ilixadencel redo att utvärderas i en proof-of-concept- studie baserad på initiala positiva data observerade i gastrointestinala stromala tumörer (GIST). Det finns fortsatt kliniskt intresse för att genomföra en studie med ilixadencel på mjukdelssarkom, där GIST är en undertyp. Studien förväntas inledas före årsskiftet. Under tredje kvartalet meddelade Mendus publiceringen av prekliniska data som stödjer kombinationen av ilixadencel med 4-1BB checkpoints-modulatorer i en referentgranskad tidskrift.
Under 2023 har Mendus hittills gjort betydande framsteg i i bolagets utveckling och med kommande uppdatering från ADVANCE II-studien på ASH, starten av en kombinationsstudie med vididencel och oralt AZA, utformningen av vår allians med NorthX Biologics och andra kliniska milstolpar, siktar vi på en stark avslutning av året. Vi ser fram emot att hålla våra aktieägare informerade om våra framsteg och tackar för ert fortsatta stöd.

Erik Manting, Ph.D.
Verkställande direktör

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER TREDJE KVARTALET 2023

 • Nettoomsättning för perioden uppgick till - (-) TSEK
 • Resultatet för perioden uppgick till -26 400 (-38 605) TSEK
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till -0,05 (-0,19) SEK
 • Vid en extra bolagsstämma i Mendus AB, den 10 juli 2023, beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag om ändring av bolagsordningen i avseende på Bolagets gränser för aktiekapitalet och antalet aktier. Vidare godkände stämman emission av aktier och teckningsoptioner (units) med företrädesrätt för befintliga aktieägare
 • Mendus offentliggör prospekt avseende tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission
 • Mendus rapporterar utfallet från tidigare offentliggjord företrädesemission och riktad emission
 • Mendus publicerar prekliniska data som visar synergier mellan ilixadencel och immunterapier riktade mot 4-1BB
 • Mendus erhåller FDA:s Fast Track för vididencel vid akut myeloisk leukemi (AML)
 • Mendus presenterar nya data vid CICON23 som stödjer den breda potentialen hos egenutvecklad cancervaccin-plattform


VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Mendus meddelar att flera abstracts kommer att presenteras på ASH 2023, inklusive en muntlig presentation av överlevnadsdata från ADVANCE II
 • Resultat från Mendus kliniska fas 1-studie med vididencel hos patienter med AML och högrisk-MDS publiceras referentgranskad medicinsk tidskrift
 • Mendus presenterar uppdaterad data från ALISON-studien med vididencel i äggstockscancer vid SITC 2023

FINANSIELLT SAMMANDRAG

20232022202320222022
KSEK om inget annat angesJul - SepJul - SepJan - SepJan - SepFull year
Rörelseresultat-25 855-37 403-57 930-92 356-133 957
Periodens resultat-26 400-38 605-60 454-95 505-138 786
Resultat per aktie före och efter utspädning (SEK)-0,05-0,19-0,18-0,48-0,70
Likvida medel143 35055 403143 35055 40341 851
Eget kapital751 135561 151751 135561 151514 439
Antal anställda2631263131

WEBBSÄND INVESTERARPRESENTATION DEN 9 NOVEMBER KL. 10:00

Bolaget kommer att hålla en telefonkonferens och webbsänd presentation samma dag
kl 10.00 för att ge en uppdatering om den senaste utvecklingen och utsikterna för resten av året. Webbsändningen kommer att sändas live via länken: https://ir.financialhearings.com/mendus-q3-2023

Den fullständiga rapporten bifogas som PDF och finns tillgänglig på bolagets hemsida: https://mendus.com/sv/investerare/finansiella-rapporter/

FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting, vd

E-post: ir@mendus.com

OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilagor

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Torqx declares offer for Beter Bed Holding unconditional; 95.14% of Shares now tendered or committed29.11.2023 20:15:00 CET | Press release

JOINT PRESS RELEASE This is a joint press release by Beter Bed Holding N.V. ("Beter Bed Holding" or the "Company") and 959 B.V. (the "Offeror"), a company controlled by Torqx Capital Partners ("Torqx"). This joint press release is issued pursuant to the Article 16, paragraphs 1 and 2, Article 17 paragraph 1 and Article 4, paragraph 3 of the Netherlands Decree in Public Takeover Bids (Besluit openbare biedingen Wft, the "Decree") in connection with the recommended public offer by the Offeror for all the issued and outstanding shares in the capital of the Company (the "Offer"). This press release does not constitute an offer, or any solicitation of any offer, to buy or subscribe for any securities in the Company. Any offer is only made by means of the offer memorandum (the "Offer Memorandum"), dated 4 October 2023, approved by the Dutch Authority for the Financial Markets (Autoriteit Financiële Markten, the "AFM"). Terms not defined in this press release will have the meaning as set fort

Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar 2024 og þriggja ára áætlun 2025 – 202729.11.2023 19:50:00 CET | Press release

FjárhagsáætlunSveitarfélagsins Árborgar 2024 og þriggja ára áætlun 2025 – 2027 Fjárhagsáætlun Sveitarfélagsins Árborgar fyrir árið 2024 og þriggja ára áætlun fyrir tímabilið 2025 – 2027 var lögð fram í bæjarstjórn Árborgar til fyrri umræðu í dag. Gert er ráð fyrir að seinni umræða og afgreiðsla fjárhagsáætlunar í bæjarstjórn verði miðvikudaginn 13. desember 2024. Fjárhagsáætlun ársins 2024 gerir ráð fyrir að rekstrarniðurstaða A- og B- hluta verði jákvæð um 30 millj.kr. og EBITDA verði 3,09 ma.kr. Gert er ráð fyrir að í lok árs 2024 nemi eignir samtals 31,4 ma.kr. Gert er ráð fyrir að skuldaviðmið skv. reglugerð 502/2012 lækki niður í 144,0% árið 2024. Útkomuspá fyrir árið 2023 gerir ráð fyrir að skuldaviðmið verði 164,9%. Veltufé frá rekstri er áætlað 2,276 ma.kr árið 2024, 2,697 ma kr. árið 2025, 2,105 ma kr. árið 2026 og 2,367 ma kr. árið 2027. Framlegðarhlutfall er áætlað 16,4% fyrir árið 2024 sem er hækkun um 9,5% frá útkomuspá fyrir árið 2023.Framlegðarhlutfall er áætlað 16,7% fy

Iveco Group N.V. publishes its 2024 Corporate Calendar29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Turin, 29th November 2023. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) announces the following corporate calendar dates for 2024: DateEarnings releases9th FebruaryResults for 4th quarter and preliminary annual results 202310th MayResults for 1st quarter 202425th JulyResults for 2nd quarter and 1st half 20247th NovemberResults for 3rd quarter 2024 The Annual General Meeting for the approval of Iveco Group N.V.’s Financial Statements at 31st December 2023 is scheduled to take place in mid April 2024 (*). The 2024 corporate calendar is available on the corporate website: www.ivecogroup.com. (*) In compliance with the requirements set forth by the lnstructions of the Regulation of Borsa Italiana S.p.A., please note that, should the Annual General Meeting resolve a dividend related to the 2023 financial year, the month planned for the dividend detachment (ex-date) would be April. This information is provided for the aforesaid regulatory provisions only and it cannot be interpreted in any way as a forecast

PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Publication on November 29, 2023 at 18:30 CET after market closing Regulated information EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION (Article 14, first paragraph, of the Law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings) On November 27, 2023, EVS Broadcast Equipment has received a transparency notification indicating that Otus Capital Management Limited now holds 4.99% of the voting rights of the company. Otus Capital Management Limited has therefore crossed down the threshold of 5%. The notification, dated November 27, 2023, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotification by: A parent undertaking or a controlling personPersons subject to the notification requirement: Otus Capital Management Limited, 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, UK; Andrew GibbsTransaction date: November 24, 2023Threshold that