GlobeNewswire by notified

Alm. Brand A/S - Delårsrapport for 3. kvartal 2023

Del

Delårsrapport for 3. kvartal 2023

  • Alm. Brand Groups forsikringsresultat blev et overskud på 367 mio. kr. mod 358 mio. kr. i samme kvartal sidste år drevet af et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, om end kraftigt regnvejr og skybrud medførte høje erstatningsudgifter til vejrligsskader.
  • Forsikringsindtægterne steg til 3.015 mio. kr. mod 2.897 mio. kr. i samme kvartal sidste år og viste dermed en tilfredsstillende udvikling med en organisk vækst på 4,1 % med bidrag fra både Privat og Erhverv.
  • Det underliggende skadeforløb blev forbedret med 0,5 %-point til 59,7 drevet af en stærk udvikling i Erhverv, men til gengæld sås et højere forløb i Privat i lighed med de tidligere kvartaler i år som følge af især en øget frekvens af autoskader.
  • Solvensdækningen var ved udgangen af kvartalet 216 %. Alm. Brand Group har som målsætning at have en solvensdækning på minimum 170 % og vil under hensyntagen hertil kunne udlodde en høj andel af den fremtidige indtjening til sine aktionærer.
  • Forventningen til forsikringsresultatet for 2023 fastholdes på 1,35-1,45 mia. kr. til trods for relativt høje erstatninger til vejrligsskader i oktober.

Adm. direktør Rasmus Werner Nielsen udtaler:

”Vi har haft et kvartal præget af vejret og mange kunder har derfor haft brug for vores hjælp efter hagl, skybrud eller storm. Det er i situationer som disse, at vi er der for vores kunder, og det har i kvartalet medført højere erstatningsomkostninger til vejrligsskader. Til trods for vejret har vi også i dette kvartal haft en tilfredsstillende udvikling og kan samlet set præsentere et forsikringsresultat, der er lidt højere end sidste år.

Vi har på ny en stærk udvikling i Erhverv, herunder i energiområdet, som bekræfter os i, at vi gør fremskridt med at drive en stadig stærkere forretning. Med resultaterne for de første tre kvartaler af året ser vi nu konturerne af en stadig stærkere virksomhed, der vil bringe os i mål med vores finansielle ambitioner for 2025”.

Alm. Brand Groups forsikringsresultat blev et overskud på 367 mio. kr. mod 358 mio. kr. i 3. kvartal 2022. Resultatet er sammensat af 229 mio. kr. i Erhverv og 138 mio. kr. i Privat og afspejler et samlet set tilfredsstillende skadeforløb, om end store nedbørsmængder i den sidste halvdel af kvartalet betød væsentlige erstatningsudgifter. Det fortsatte fokus på lønsomhed har også i dette kvartal skabt et positivt resultat i Erhverv, herunder i Energi, og der ses således en fortsat klar udvikling i retning mod at skabe en mere profitabel og robust forretning.

Den årlige indeksering af præmieniveauet suppleret med selektive præmieforhøjelser ses som forventet i kvartalet fuldt at kompensere for inflationen i skadesudbedringsomkostningerne.

Combined Ratio udgjorde 87,8 og var dermed på uændret niveau i forhold til samme kvartal sidste år. Udviklingen dækker over såvel en forbedring i det underliggende skadeforløb som et lavere niveau af storskader, men til gengæld højere erstatningsudgifter til vejrligsskader relativt til sidste år og et nul-resultat fra ændringer i risikomargen mod en gevinst sidste år. Endvidere har der i kvartalet været lidt færre afløbsgevinster sammenlignet med sidste år.

De finansielle markeder udviklede sig positivt i kvartalet, og Alm. Brand Group fik med afsæt heri et investeringsresultat på 56 mio. kr. – heri inkluderet både et tilfredsstillende afkast fra den frie portefølje og et positivt resultat fra afdækningsporteføljen efter forrentning og kursregulering af hensættelser – mod et tab på 80 mio. kr. i samme kvartal 2022.

Andre indtægter og omkostninger blev netto et underskud på 28 mio. kr. og består af henholdsvis uddannelses- og udviklingsomkostninger på 11 mio. kr. og summen af koncernomkostninger og afkast af den tilbageværende pantebrevs- og inkassoportefølje på i alt 17 mio. kr.

Alm. Brand Groups resultat eksklusive særlige omkostninger blev herefter et overskud på 395 mio. kr. før skat mod 251 mio. kr. før skat i 3. kvartal 2022.

Særlige omkostninger blev på 103 mio. kr. relateret til integration af Codan og realisering af synergier. Derudover indeholder resultatet 90 mio. kr. i afskrivninger på immaterielle aktiver, og Alm. Brand Groups samlede resultat for 3. kvartal 2023 blev herefter et overskud på 202 mio. kr. før skat.

Synergier

Implementeringen af initiativer til realisering af synergier på samlet 600 mio. kr. i 2025 udvikler sig tilfredsstillende og lidt foran det planlagte forløb. For kvartalet er synergigevinsterne opgjort til at have haft en positiv regnskabsmæssig effekt på 68 mio. kr.

I lighed med de foregående kvartaler har fokus været på tiltag til effektivisering af indkøbs- og skadesbehandlings-processen samt udbygning af systemer til screening af skadesanmeldelser med henblik på at reducere forsikrings-svindel. Gennem forberedelsen og implementeringen af disse initiativer er der skabt et fundament, som gør, at Alm. Brand Group forventer, at synergigevinsterne i indeværende år vil bidrage med en regnskabsmæssig effekt på 260 mio. kr. Initiativerne vil efterfølgende have en helårseffekt i 2024 på 340-350 mio. kr. og vil udgøre et stærkt fundament for realisering af synergier i 2024 på i alt 450 mio. kr.

Forventninger til 2023

Alm. Brand Group fastholder sin forventning til et forsikringsresultat på 1,35-1,45 mia. kr. eksklusive afløbsgevinster og -tab for 4. kvartal 2023.

Omkostningsprocenten forventes uændret at blive 18-18,5 og Combined Ratio forventes at blive i niveauet 87,5-88,5 eksklusive afløbsresultat for 4. kvartal 2023.

Investeringsresultatet forventes uændret at blive i niveauet 300 mio. kr. og andre indtægter og omkostninger forventes uændret at give et underskud i niveauet 125 mio. kr.

Alm. Brand Group forventer dermed et koncernresultat eksklusive særlige omkostninger på 1.525-1.625 mio. kr. før skat.

Desuden forventer Alm. Brand Group i 2023 at have særlige omkostninger i niveauet 300-350 mio. kr. til integration af Codan og realisering af synergier. Afskrivninger på immaterielle aktiver forventes at påvirke resultatopgørelsen med ca. 360 mio. kr.

Webcast og telekonference

Alm. Brand afholder telefonkonference for investorer og analytikere i dag, torsdag den 9. november 2023, kl. 11.00. Telefonkonferencen og præsentationen vil være tilgængelig via Alm. Brands investorhjemmeside her.

Følgende numre kan benyttes af investorer og analytikere (pinkode: 142400) :

Danmark: +45 8987 5045
Storbritannien: +44 20 3936 2999
USA:     +1 646 664 1960

Link til webcast: Alm. Brand Q3 2023

Kontakt

Eventuelle henvendelser vedrørende denne selskabsmeddelelse bedes rettet til:

Investorer og aktieanalytikere:

Head of Investor Relations                Senior Investor Relations Officer
Mads Thinggaard                 Mikael Bo Larsen
mobil nr. 2025 5469                mobil nr. 5143 8002

Presse:

Pressechef
Mikkel Lars Nikolajsen
mobil nr. 2218 5711

Vedhæftede filer

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Jotul AS announces fixed income investor meetings to evaluate a NOK 600 million senior secured floating rate bond issue7.12.2023 07:45:00 CET | Press release

Jøtul AS (“Jøtul” or the "Company") has mandated Pareto Securities AB to arrange a series of fixed income investor meetings commencing on 8 December 2023. Subject to, inter alia, market conditions, a 3-year senior secured floating rate bond issue in an initial amount of NOK 600 million under a framework of NOK 900 million may follow (the "Bond Issue"). The proceeds from the contemplated Bond Issue will be used to finance, inter alia, the redemption of the Company's outstanding 2021/2024 bond loan (ISIN NO0011104069) including accrued and unpaid interest, refinance other existing debt, and to finance transaction costs and general corporate purposes. Jøtul also provides certain financial updates relating to the full year figures for 2023 and 2024. The Company expects to post net revenue and adjusted EBITDA of NOK 1,585-1,625 million and NOK 250-270 million respectively in 2023, whereas cash on balance as per year-end is expected to stand at NOK 70-100 million. For the full year of 2024,

Press Release: Sarclisa® (isatuximab) Phase 3 trial met primary endpoint of progression free survival in patients with newly diagnosed multiple myeloma not eligible for transplant7.12.2023 07:35:00 CET | Press release

Sarclisa® (isatuximab) Phase 3 trial met primary endpoint of progression free survival in patients with newly diagnosed multiple myeloma not eligible for transplant Sarclisa added to bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (VRd) significantly reduced the risk of disease progression or death compared with VRd aloneFirst global Phase 3 study to report positive results with an anti-CD38 therapy in combination with VRd in transplant-ineligible patients, reinforcing the potential for Sarclisa as a best-in-class medicineStudy results will be submitted for presentation at an upcoming medical meeting and form the basis of a future regulatory submission PARIS, December 7, 2023. The Phase 3 IMROZ trial evaluating the investigational use of Sarclisa® (isatuximab) in combination with standard-of-care bortezomib, lenalidomide and dexamethasone (VRd) met its primary endpoint at a planned interim analysis for efficacy, demonstrating statistically significant improvement in progression-free surviva

Avance Gas Holding Ltd: Ex Dividend USD 0.50 today7.12.2023 07:01:00 CET | Press release

Hamilton, Bermuda, December 7, 2023 The shares in Avance Gas Holding Ltd (ticker: "AGAS") will be traded ex-dividend USD 0.50 as of today relating to the dividend for the third quarter of 2023. The dividend will be paid on December 15, 2023. For further information, please contact: Randi Navdal Bekkelund - Chief Financial Officer Tel: +47 23 11 40 00 Email: IR@avancegas.com ABOUT AVANCE GAS Avance Gas operates in the global market for transportation of liquefied petroleum gas (LPG). The Company is one of the world's leading owners and operators of very large gas carriers (VLGCs) and operates a fleet of fourteen modern ships including two dual fuel LPG newbuildings for delivery in early 2024 as well as four medium sized gas/ammonia carriers due for delivery in 2025 and 2026. For more information about Avance Gas, please visit www.avancegas.com. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

Capital Markets Day 2023 - Ipsen outlines next phase of growth & transformation and provides new mid-term outlook7.12.2023 07:00:00 CET | Press release

PARIS, FRANCE, 7 December 2023 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY), a global specialty-driven biopharmaceutical company, today holds its Capital Markets Day in London, U.K. “Ipsen has made significant progress since our strategic roadmap was implemented three years ago and is today in a great spot,” commented David Loew, Chief Executive Officer, Ipsen. “Our business has been transformed, with the focus on Specialty Care now supported by a stronger pipeline and momentum from our growth platforms, as well as a robust balance sheet and an external-innovation strategy yielding compelling results. Ipsen is now ready for its next phase of growth with several launches across multiple potential indications, providing more options for patients with high unmet medical needs. Our journey will be driven by the combination of the growth platforms, our new medicines and more external-innovation transactions to come. We will also continue to deliver on our ambitious sustainability objectives and road

Ipsen confirms U.S. FDA grants priority review for New Drug Application for elafibranor for the treatment of rare cholestatic liver disease, PBC7.12.2023 07:00:00 CET | Press release

New Drug Application granted priority review with PDUFA date set for June 10, 2024 European Medicines Agency (EMA) has also validated the Marketing Authorization Application (MAA) for elafibranor Investigational elafibranor is the first novel second-line treatment for primary biliary cholangitis (PBC) to be filed in E.U. and U.S. in nearly a decade PARIS, FRANCE, 07 December 2023 - Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) and GENFIT (Nasdaq and Euronext: GNFT) today announced that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted the New Drug Application (NDA) for investigational elafibranor. An oral, once-daily dual peroxisome activated receptor alpha/delta (PPAR α,δ) agonist, investigational elafibranor could potentially be the first novel second-line treatment for the rare, cholestatic liver disease, PBC, in nearly a decade. The target FDA PDUFA date under priority review is June 10, 2024. The European Medicines Agency (EMA) has also validated Ipsen’s Marketing Authorization Applica