GlobeNewswire by notified

Aktia Bank Abp:s riktade aktieemission som en del av det långsiktiga aktiesparprogrammet

Dela

Aktia Bank Abp                          
Börsmeddelande
9.11.2023 kl. 9.00

Aktia Bank Abp:s riktade aktieemission som en del av det långsiktiga aktiesparprogrammet

Aktia Bank Abp har inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna 2023–2024 emitterat 87 022 nya aktier. Aktierna har emitterats med stöd av bolagsstämmans emissionsbemyndigande från 5.4.2023.

Inom ramen för aktiesparprogrammet AktiaUna, som erbjuds koncernens alla medarbetare, har deltagaren möjlighet att spara en del av sin lön och med sparsumman förvärva Aktia-aktier till ett rabatterat pris (sk. sparaktier). Programmet beskrivs närmare i Aktia Bank Abp:s års- och hållbarhetsredovisning.

De nya aktierna som emitteras är sk. sparaktier som tecknats för programdeltagarnas räkning med de sparmedel som ackumulerats under sparperioden 1.4–30.9.2023. Teckningspriset är 8,18 euro per aktie, vilket motsvarar Aktia-aktiens medelkurs på Nasdaq Helsinki Oy vägd med volymen av genomförda transaktioner under perioden 1.10–31.10.2023 minskad med 10 procent.

De nya aktierna registreras i handelsregistret uppskattningsvis 22.11.2023 och upptas till handel på Nasdaq Helsinki Oy från och med uppskattningsvis 23.11.2023. Efter emissionen ökar antalet aktier i Aktia till
72 644 887 aktier. Teckningspriset avsätts i sin helhet till bolagets fond för inbetalt fritt eget kapital.

Aktia Bank Abp

Mera information:
Ari Syrjäläinen, chefsjurist, tfn 010 247 6350

Distribution:
Nasdaq Helsinki Oy
Massmedier
www.aktia.com

Aktia är en finländsk kapitalförvaltare, bank och livförsäkrare som har skapat välstånd och välfärd generation efter generation redan under 200 års tid. Vi tillhandahåller våra kunder digitala tjänster i ett flertal kanaler och ger personlig service på våra verksamhetsställen i huvudstadsregionen samt i Åbo-, Tammerfors-, Vasa- och Uleåborgsregionerna. Vår belönade kapitalförvaltnings fonder säljs även internationellt. Vi sysselsätter ca 900 personer på olika håll i Finland. Aktias förvaltade kundtillgångar (AuM) uppgick 30.6.2023 till 13,8 miljarder euro och balansomslutningen till 12,3 miljarder euro. Aktias aktie noteras på Nasdaq Helsinki Oy (AKTIA). aktia.com. 

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Share buybacks in Spar Nord Bank – transactions in week 485.12.2023 08:43:31 CET | Press release

Company announcement no. 71 In company announcement no. 8 2023, Spar Nord announced a share buyback programme of up to DKK 300 million. The share buyback was initiated on 13 February 2023. The purpose of the share buyback is to reduce the bank’s share capital by the shares acquired under the programme, and the programme is executed pursuant to Regulation (EU) No 596/2014 of 16 April 2014 (“Market Abuse Regulation”). In week 48 the following transactions were made under the share buyback programme. Number of sharesAverage purchase priceTransaction value (DKK)Accumulated from from last announcement2,518,100273,572,59627 November 20238,000103.91831,28028 November 20238,000103.22825,76029 November 20238,000104.39835,12030 November 20237,000104.06728,42001 December 20237,000103.57724,990Total week 48 38,000 3,945,570 Total accumulated 2,556,100 277,518,166 Following the above transactions, Spar Nord holds a total of 2,734,657 treasury shares, equal to 2.27 % of the Bank’s share capital. Ple

Aktietilbagekøb i Spar Nord Bank – transaktioner i uge 485.12.2023 08:43:31 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 71 Spar Nord offentliggjorde i selskabsmeddelelse nr. 8 2023 et aktietilbagekøbsprogram på op til 300 mio. kr. Aktietilbagekøbet blev indledt 13. februar 2023. Aktietilbagekøbet sker med henblik på at nedsætte bankens aktiekapital med de under programmet købte aktier, og foretages i henhold til EU-Kommissionens forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 (”Markedsmisbrugsforordningen”). Under aktietilbagekøbsprogrammet er der i uge 48 gennemført følgende transaktioner: Antal aktierGennemsnitlig købskursTransaktionsværdi (DKK)Akkumuleret fra sidste meddelelse2.518.100273.572.59627. november 20238.000103,91831.28028. november 20238.000103,22825.76029. november 20238.000104,39835.12030. november 20237.000104,06728.42001. december 20237.000103,57724.990I alt uge 48 38.000 3.945.570 I alt akkumuleret 2.556.100 277.518.166 Efter de foranstående transaktioner ejer Spar Nord i alt 2.734.657 egne aktier svarende til 2,27 pct. af bankens aktiekapital. Spørgsmål i forbindelse

Nykredit Realkredit A/S – New final terms for Euro Medium Term Note Programme5.12.2023 08:32:38 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen Nykredit Realkredit A/S – New final terms for Euro Medium Term Note Programme Nykredit Realkredit A/S publishes final terms for an issue of SEK 500,000,000 Senior Non-Preferred Floating Rate Notes due 2027, which are issued pursuant to Nykredit Realkredit A/S's and Nykredit Bank A/S’s €15,000,000,000 Euro Medium Term Note Programme dated 12 May 2023. The final terms dated 1 December 2023 and the EMTN Programme dated 12 May 2023 are available for download on Nykredit's website at nykredit.com/ir. Enquiries may be addressed to Nykredit Realkredit A/S, Group Treasury, Nicolaj Legind Jensen, Head of Group Treasury, tel +45 44 55 11 10, or Morten Bækmand Nielsen, Head of Investor Relations, tel +45 44 55 15 21. Attachment New_final_terms_for_Euro_Medium_Term_Note_Programme_Nykredit_Realkredit_A_S_2023-12-05_EN

Philogen S.p.A. announces receipt of the Good Manufacturing Practice Certificate for its new Production facility in Rosia (Siena, Italy) by Competent Authorities5.12.2023 08:30:00 CET | Press release

SIENA, Italy, Dec. 05, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Philogen S.p.A. (BIT:PHIL) is pleased to announce that its new GMP facility located in Rosia Siena, is now GMP certified. The certification was granted by the GMP MED office of the Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) following an inspection occurred in July 2023. AIFA confirmed that Philogen new facility complies with the requirements and guidelines of Good Manufacturing Practice outlined in the Directive 2003/94/EC issued by the European Parliament. In the European Union, national competent authorities - AIFA in Italy - are responsible for inspecting manufacturing sites based within their own territories. Sites located in one European Member State also benefit from mutual recognition agreements (MRAs) that the European Commission has signed with the authorities of the United States, Switzerland, Canada, Israel, Australia, Japan and New Zealand concerning the conformity assessment of medicinal products. Philogen plant in Rosia was designe

Equinor ASA: Share buy-back5.12.2023 08:00:00 CET | Press release

Please see below information about transactions made under the fourth tranche of the 2023 share buy-back programme for Equinor ASA (OSE:EQNR, NYSE:EQNR). Date on which the fourth tranche of the 2023 programme was announced: 27 October 2023. The duration of the fourth tranche of the 2023 programme: 30 October 2023 to no later than 29 January 2024. From 27 November to 1 December 2023, Equinor ASA has purchased a total of 1,478,000 own shares at the Oslo Stock Exchange at an average price of NOK 347.8907 per share. Aggregated overview of transactions per day: DateAggregated volume (number of shares)Weighted average share price (NOK)Total transaction value (NOK)27 November298,000351.8852104,861,789.6028 November290,000351.1603101,836,487.0029 November302,000345.0671104,210,264.2030 November296,000348.2593103,084,752.801 December292,000343.1135100,189,142.00Previously disclosed buy-backs under the fourth tranche of the 2023 programme 5,609,000360.82142,023,847,117.50Total buy-backs under fo