Arkivverket

Åpenhetspris til Arkivforbundet, Norsk Arkivråd og Arkivverket

Del

Norsk arkivråd, Arkivforbundet og Arkivverket fikk tirsdag Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris. – Denne prisen er vi stolte og glade for å få, sammen med gode arkivkolleger, sier riksarkivar Inga Bolstad.

Jorunn Bødtker (Norsk Arkivråd), Liv Heidi Siljebråten (Norsk Arkivråd), Kjetil Korslien (Arkivverket), Anja Vestvold (Norsk Arkivråd) og Ole Martin Rønning (Arkivforbundet)
Jorunn Bødtker (Norsk Arkivråd), Liv Heidi Siljebråten (Norsk Arkivråd), Kjetil Korslien (Arkivverket), Anja Vestvold (Norsk Arkivråd) og Ole Martin Rønning (Arkivforbundet) Arkivverket

De tre vinnerne jobber med arkiv og dokumentasjonsforvaltning fra ulike ståsteder. Bakgrunnen for at nettopp disse fikk årets åpenhetspris, er høringssvarene vi skrev i forbindelse med regjeringens forslag til endringer i offentlighetsloven. Juryen mener at disse tre høringsuttalelsene var med på å bidra til at forslaget ble trukket, og de tre mottar prisen på vegne av det sivile fellesskapet, som de mener stilte til “dugnad” for offentlighetsloven. 

– Prisen er en takk fra alle oss for den jobben dere gjør hver eneste dag for å tilrettelegge for innsyn og åpenhet og derfor for en åpen og opplyst offentlig samtale, skriver juryen i sin begrunnelse.  

– Dette markerer et skille for Åpenhetsprisen, sier juryformann og kommunikasjonsdirektør i XXL, Jan Christian Thommesen. – I år deles ikke prisen ut til noen som har synliggjort og fremmet åpenhet og innsyn som sådan, men snarere til noen som har vært toneangivende i å sørge for at åpenhet og innsyn ikke forvitrer.  

Stort engasjement 

Forslaget til endringer i offentlighetsloven og arkivforskriften skapte mye debatt tidligere i år. Lovforslaget innebar at ikke bare organinterne dokumenter, men også journalopplysninger som gjaldt de organinterne dokumentene, skulle kunne unntas fra offentlig innsyn.  

I høringssvaret var Arkivverket bekymret for hvilke uante og ikke-tilsiktede effekter en lovendring ville få. Arkivverket mente at forslaget var i konflikt med selve formålet til offentlighetsloven, og at en lovendring ville innebære mindre åpenhet og gjennomsiktighet.  

– Allmennheten har rett til innsyn i dokumenter fra stat og kommune, men uten arkiv og gode journaler er det umulig å ettergå hva som er besluttet og bestemt, sier riksarkivaren.  
 

Regjeringen fikk mer enn 3400 svar på høringsforslaget. De kan du lese på regjeringen.no.  
 

Deler prisen med gode arkivkolleger 

Arkivverket tok imot prisen på Kommuniasjonsforeningens høstseminar tirsdag 7. november. Omådedirektør i Arkivverket, Kjetil Korslien, tok imot prisen på vegne av riksarkivaren, sammen med representanter fra Norsk Arkivråd og Arkivforbundet.   
 

– Vi er glade og stolte over tildelingen, den gir motivasjon for å fortsette arbeidet vi gjør i Norsk Arkivråd! Det sier Anja Vestvold, leder for Norsk Arkivråd.  
 

– Saken illustrerer hvor prekært det er at evalueringen av offentlighetsloven fra 2016 følges opp og at vi får en helhetlig modernisering av arkivloven, offentlighetsloven og forvaltningsloven, avslutter hun.  

Ole Martin Rønning, leder i Arkivforbundet, sier det er en stor glede å motta Åpenhetsprisen på vegne av forbundets medlemmer: – Vi tolker tildelingen som en anerkjennelse av den innsatsen våre medlemmer i arkivinstitusjonene gjør for offentlighet og etterrettelighet i forvaltningen gjennom sitt daglige arbeid.  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Jorunn Bødtker (Norsk Arkivråd), Liv Heidi Siljebråten (Norsk Arkivråd), Kjetil Korslien (Arkivverket), Anja Vestvold (Norsk Arkivråd) og Ole Martin Rønning (Arkivforbundet)
Jorunn Bødtker (Norsk Arkivråd), Liv Heidi Siljebråten (Norsk Arkivråd), Kjetil Korslien (Arkivverket), Anja Vestvold (Norsk Arkivråd) og Ole Martin Rønning (Arkivforbundet)
Last ned bilde
Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris
Kommunikasjonsforeningens åpenhetspris
Last ned bilde

Arkivverkets samfunnsoppdrag er å bidra til effektiv dokumentasjonsforvaltning og å sikre, bevare og tilgjengeliggjøre et bredt og allsidig utvalg av samfunnets arkiver. Som øverste arkivmyndighet har Arkivverket ansvar for faglige standarder og retningslinjer, tilsyn og veiledning med offentlig arkivarbeid. Arkivverket skal iverksette overordnet nasjonal politikk på arkivfeltet, og bidra til utvikling og styrking av arkivsektoren. Som bevaringsinstitusjon har Arkivverket ansvar for langtidslagring, tilgjengeliggjøring og formidling av statlige arkiver og prioriterte private arkiv.

Følg pressemeldinger fra Arkivverket

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Arkivverket på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Arkivverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye