Statens vegvesen

Ingen trafikkdrepne i Troms og Finnmark i oktober

Del

For andre månad på rad har vi unngått dødsulykker i vårt nordlegaste fylke.

Ingen omkom på vegane i Troms og Finnmark i oktober.
Ingen omkom på vegane i Troms og Finnmark i oktober.

Totalt har det vore seks dødsulykker i Troms og Finnmark så langt i år. Det er ei færre enn på same tidspunkt i fjor.

– Hausten har komme med både mørke og minusgrader. Då er det gledeleg å sjå at vi likevel har unngått dødsfall på vegane her lengst i nord dei siste månadene, seier seksjonsleiar for transportforvaltning i Statens vegvesen, Oddbjørg Mikkelsen.

Ulykkene med dødeleg utfall i Troms og Finnmark i 2023 fordeler seg slik på ulykkestyper:

  • To møteulykker
  • To utforkøyringar
  • Ei kryssande køyreretning
  • Ei sykkelulykke

Dei omkomne er to kvinner og fire menn.

Nesten ei tredobling nasjonalt

15 personar omkom på norske vegar i oktober. Dette er nesten tre gonger så mange som i fjor, då seks døydde. Det er over ti år sidan vi sist hadde så mange trafikkdrepne i oktober.

Så langt i år er 111 drepne i trafikken i Noreg. Det er 16 fleire enn på same tid i fjor.

Dette viser førebelse ulykkestal frå Statens vegvesen.

Auke i talet på møteulykker med dødeleg utfall

Det er 16 fleire dødsulykker mellom møtande bilar i år enn i 2022. Møteulykker og utforkøyringsulykker dominerer dødsulykkene på vegane i år. 50 mista livet i møteulykker, og 37 omkom då dei køyrde av vegen.

81 menn og 30 kvinner omkom i trafikken i dei ti første månadene av året. Meir enn halvparten (60) døydde i personbil. Dette er ein auke på 14 frå i fjor. I 34 av ulykkene var tungbil involvert, og fem av dei omkomne var førarar av desse bilane.

Statens vegvesen jobbar for at ingen skal døy i trafikken

Visjonen om null drepne i trafikken i 2050, som er fastsett i Nasjonal transportplan, ligg framleis fast for alle trafikktryggleiksaktørane. Eit viktig delmål er at vi skal ha maksimalt 50 drepne og 350 hardt skadde i 2030.

– Det viktigaste vi kan gjera for å førebyggja trafikkulykker er å halda fartsgrensa, køyra rusfritt og halda merksemda på vegen, seier Oddbjørg Mikkelsen.

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom