GlobeNewswire by notified

Elanders gör nytt förvärv och stärker sin marknadsposition i Storbritannien inom kontraktslogistik

Dela

Elanders har idag förvärvat samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget KAMMAC Ltd (”Kammac”). Kammac är ett snabbväxande företag och omsatte under de senaste tolv månaderna över 90 MGBP med väldigt god lönsamhet. Köpeskillingen betalas i två delar, dels vid övertagandet, dels som en tilläggsköpeskilling under år 2025.

I linje med Elanders strategi att ständigt utveckla sitt erbjudande och bredda sin kundbas har Elanders idag tecknat avtal om att förvärva samtliga aktier i det engelska kontraktslogistikföretaget Kammac Ltd. Genom förvärvet blir Storbritannien Elanders fjärde största marknad. Storbritannien är även en av Europas största logistikmarknader.

Kammac har utvecklat ett unikt koncept där de erbjuder maximal lagringsflexibilitet till sina kunder genom ett nätverk av 15 lager i nordvästra England. Ett flertal av deras lager erbjuder tjänster som tullager och tempererad miljö. Kammac har även licens för att hantera medicinska produkter, såsom till exempel läkemedel och substanser för dessa. Företaget har en solid affärsmodell och har de senaste tre åren växt med i genomsnitt cirka 20 % per år med god lönsamhet. En av konkurrensfördelarna är att uppstartstiden för nya kunder bara är en till två veckor. Omsättningen är fördelad på ett flertal kundsegment, vilket gör företaget mindre känsligt för svängningar i konjunkturen.

”Jag är väldigt imponerad av det företag som ägaren, Paul Kamel, och Ged Carabini, Chief Operations Officer, har utvecklat tillsammans. De har skapat ett framgångsrikt företag där affärsmodellen fokuserar på att erbjuda kunderna hög flexibilitet för mellanlagring av sina produkter och komponenter. Företagets framgång beror på att de byggt upp ett kluster av närliggande lager och det skapar i sin tur både stordrifts- och konkurrensfördelar. Vad Kammac är särskilt duktiga på är att maximera resursutnyttjandet. Vi ser nu fram emot att tillsammans fortsätta utveckla Kammacs erbjudande i Storbritannien. Vi ser dessutom en möjlighet att kopiera deras affärsmodell till andra länder där vi är verksamma”, säger Magnus Nilsson, vd och koncernchef för Elanders.

Ged Caribini, Chief Operations Officer för Kammac, kommenterar det hela och säger:

”Jag är väldigt stolt över den tillväxtresa som vi gjort och den unika plattform som vi på Kammac har skapat de senaste åren. Med det globala avtryck som Elanders har kommer vi att kunna växa ytterligare i Storbritannien genom att vi kan erbjuda Elanders nuvarande kunder vår lösning. Vi ser även stora möjligheter att utveckla erbjudandet genom att använda Elanders egenutvecklade plattform för omnichannel-lösningar, där vi redan idag får en hel del förfrågningar. Vi är även övertygade om att vår unika affärsmodell kommer kunna skapa nya affärsmöjligheter för Elanders på andra marknader”.

Under den senaste tolvmånadersperioden har Kammac omsatt över 90 MGBP med väldigt god lönsamhet. Företaget kommer att konsolideras i Elanderskoncernen från och med november 2023. Den initiala värderingen, inklusive tilläggsköpeskilling, uppgår till strax över 100 MGBP på skuldfri basis, varav cirka två tredjedelar kommer att påverka kassaflödet negativt i fjärde kvartalet 2023. Tilläggsköpeskillingen betalas ut under andra kvartalet 2025 och baseras på utfallet för 2024. Förvärvet finansieras huvudsakligen med existerande kreditramar och förvärvskostnaderna beräknas uppgå till cirka 20 Mkr.

För mer information, kontakta
Magnus Nilsson, verkställande direktör och koncernchef, telefon: 031-750 07 50
Andréas Wikner, ekonomidirektör, telefon: 031-750 07 50

Denna information är sådan information som Elanders AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 8 november 2023 kl. 07.30 CET.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Oxurion Receives Transparency Notifications from Atlas Special Opportunities LLC1.12.2023 19:00:00 CET | Press release

Regulated Information Leuven, BELGIUM, Boston, MA, US – December 1, 2023 – 7.00 PM CET Oxurion NV (Euronext Brussels: OXUR), a biopharmaceutical company developing next generation standard of care ophthalmic therapies, with clinical stage assets in vascular retinal disorders, today announced that, pursuant to Belgian Transparency legislation1 it has received transparency notifications as follows: Oxurion received a first transparency notification on November 22, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 13, 2023, it held 0 shares of the then outstanding 3,112,043,514 shares, and therefore crossed below the threshold (3%) by virtue of the sale of voting securities. See Annex 1. Oxurion received a second transparency notification on November 29, 2023, from Atlas Special Opportunities, LLC indicating that as of November 17, 2023, it held 241,545,893 shares of the then outstanding 3,489,458,972 shares, and therefore crossed above the threshold (5%) by virtu

Havila Kystruten AS: Regnskap for tredje kvartal 20231.12.2023 18:34:33 CET | Pressemelding

September var første måned med full drift av alle fire skip. Til tross for forsinkelse av Havila Polaris og Havila Pollux i Q3, ble gjennomsnittlig belegg 70 % og gjennomsnittlig lugarrate kr 4 466. Inntektene er naturligvis preget av forsinkelsene og lavere enn forventet, men selskapet ser en positiv inntektsutvikling fra 2. kvartal og videre ut året. I forbindelse med refinansiering er driftskostnadene påvirket av ekstraordinære kostnader knyttet til juridiske og finansielle rådgivere. Regnskap og balanse påvirkes av valutasvingningene, og selskapet sikrer sine valutaforpliktelser med salg i valuta. Selskapet legger til grunn en normalisert drift av fire skip fremover, uten ekstraordinære kostnader. Selskapet har ambisjoner om et gjennomsnittlig belegg på 80 % for 2024, hvorav 45 % av all kapasitet allerede er solgt. Interessen for Havila Kystruten øker stadig i både inn- og utland, og positive tilbakemeldinger om produkt og konsept mottas på daglig basis. Resultat for 3. kvartal 202

Havila Kystruten : Third quarter 2023 accounts1.12.2023 18:34:33 CET | Press release

September marked the first month of full operation for all four ships. Despite the delays with Havila Polaris and Havila Pollux in Q3, the average occupancy rate reached 70%, with an average cabin rate of NOK 4,466. Revenues are naturally affected by the delays and lower than expected, but the company sees a positive revenue trend from the 2nd quarter and onward throughout the year. In connection with refinancing, operating costs were affected by extraordinary expenses related to legal and financial advisors. Currency fluctuations have had an impact on the financial statements and balance sheet, and the company is hedging its currency commitments through currency sales. The company assumes normalized operation of four ships going forward, without extraordinary costs. The company aims for an average occupancy rate of 80% for 2024, with 45% of all capacity already sold. Interest in Havila Kystruten is continually growing both domestically and internationally, with positive feedback on th

Resultat af aktietilbagekøb1.12.2023 17:41:01 CET | pressemeddelelse

Selskabet meddelte i selskabsmeddelelse 30/2023, at man havde besluttet at iværksætte et aktietilbagekøb på køb af optil 1.000.000 aktier til kurs 2.50 svarende til maksimalt DKK 2.5 mio. i perioden 22. november – 1. december 2023, begge dage inklusive. I hele perioden har der været indlagt en synlig stående budordrer i kurs 2.50, så markedet løbende har kunne følge tilbagekøbets udvikling, og som det også fremgik af selskabsmeddelelse 30/2023, så stod alle insidere tilbage for selskabets aktionærer, så insidere som ønskede at sælge aktier kun kunne tilbagesælge aktier den sidste dag, dvs. fra og med fredag d. 1. december 2023 kl. 09.00. Resultatet af insidernes evt. frasalg vil fremgå af en separat meddelelse. Resultatet af aktietilbagekøbsprogrammet blev at selskabet har tilbagekøbt 19.687 aktier til kurs 2.50 svarende til DKK 49.217,50. Selskabet ejer pr. dags dato totalt 4.854.063 egne aktier svarende til 9,06 % af selskabets aktiekapital. Det samlede antal aktier i virksomheden er

Registration of share capital increase in IDEX Biometrics 1 Dec 20231.12.2023 17:30:00 CET | Press release

Reference is made to the notice on 21 November 2023 regarding employees having exercised 389,608 incentive subscription rights at NOK 0.15 per share. The capital increase has been registered and the shares will be delivered soonest. Following the issue, the company's share capital is NOK 209,551,597.20 divided into 1,397,010,648 shares, each with a nominal value of NOK 0.15. For further information contact: Marianne Bøe, Investor Relations E-mail: marianne.boe@idexbiometrics.com Tel: +47 918 00186 About IDEX Biometrics IDEX Biometrics ASA (OSE: IDEX) is a global technology leader in fingerprint biometrics, offering authentication solutions across payments, access control, and digital identity. Our solutions bring convenience, security, peace of mind and seamless user experiences to the world. Built on patented and proprietary sensor technologies, integrated circuit designs, and software, our biometric solutions target card-based applications for payments and digital authentication. As