GlobeNewswire by notified

1. kvartal 2023/24 - Lavere omsætning i et udfordrende marked

Del

MEDDELELSE NR. 247


Periodemeddelelse for 1. kvartal 2023/24 (1. juli - 30. september 2023)


Lavere omsætning i et udfordrende marked

Omsætningen i første kvartal 2023/24 har som forventet været påvirket af fortsat vanskelige markedsforhold, og omsætningen faldt med 20% til DKK 91,1 mio. mod DKK 113,8 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen kan især tilskrives et lavere salg af instrumenter, der viste en tilbagegang på 50%. Resultatet af primær drift (EBITDA) faldt i 1. kvartal til DKK 41,5 mio. fra DKK 65,2 mio., mens EBITDA-marginen blev på 46% mod 57% i samme periode sidste år.

På baggrund af udviklingen i første kvartal fastholdes forventningerne til årets omsætning og EBITDA.


Hovedpunkter

  • Omsætningen blev i første kvartal 2023/24 på DKK 91,1 mio., svarende til et fald på 20% i forhold til samme periode sidste år.
  • Udviklingen i omsætningen kan primært tilskrives et lavere salg af instrumenter, der faldt med 50% til DKK 24,3 mio. fra DKK 48,8 mio.
  • Omsætningen inden for ChemoMetecs vigtigste forretningsområde, Life science research, Cellebaseret terapi samt Bioprocessing (LCB), faldt i første kvartal med 21% og udgjorde 91% af den samlede omsætning.
  • EBITDA blev i første kvartal på DKK 41,5 mio. mod DKK 65,2 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 36%. EBITDA-marginen blev i første kvartal på 46% mod 57% i samme periode sidste år.
  • Både omsætning og EBITDA var negativt påvirket af en lavere dollarkurs end i første kvartal 2022/23.
  • Der har i første kvartal 2023/24 været fokus på etablering af produktionen af XcytoMatic 40 (XM40), og næste skridt er den endelige og fulde lancering af instrumentet. Det forventes, at salget af de nye produkter gradvist vil bidrage til omsætningen fra og med andet halvår 2023/24.
  • Forventningerne til regnskabsåret fastholdes, og omsætningen forventes i 2023/24 således at ligge i intervallet DKK 400-435 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 200-220 mio.


Markedsmæssige forhold

ChemoMetecs omsætning var i første kvartal 2023/24 som forventet fortsat negativt påvirket af eksterne faktorer, herunder især de højere renter og et afdæmpet investeringsklima inden for vores vigtigste forretningsområder. Det har ført til en lavere aktivitet hos vores kunder og dermed mindre efterspørgsel efter ChemoMetecs instrumenter. Disse markedsforhold satte også sit aftryk på omsætningsudviklingen i især de sidste to kvartaler i regnskabsåret 2022/23.

Dollarkursen har i første kvartal 2023/24 ligget gennemsnitligt 7% lavere end i samme periode sidste år og havde dermed også en negativ påvirkning på både omsætningen og driftsresultatet i kvartalet.


Omsætning

Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi
Omsætningen blev i første kvartal 2023/24 på DKK 91,1 mio. mod DKK 113,8 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 20%. Faldet er på niveau med forventningerne og skyldes primært et lavere salg af instrumenter på tværs af alle tre regioner; USA/Canada, Europa og resten af verden (”Øvrige lande”). Salget af instrumenter faldt med 50% til DKK 24,3 mio. fra DKK 48,8 mio. og er fortsat i væsentlig grad påvirket af eksterne faktorer, herunder især lavere tilførsel af kapital til virksomhederne inden for life science og biotek, som er ChemoMetecs vigtigste kundesegment.

Omsætningen af forbrugsvarer, som omfatter kassetter, glas-slides, reagenser og testkits, faldt i første kvartal med 2% til DKK 43,2 mio. og udgjorde dermed 47% af omsætningen mod 39% i samme periode sidste år.

Salget af serviceydelser, herunder serviceaftaler, har udviklet sig tilfredsstillende, og der er således i første kvartal solgt serviceydelser for DKK 22,7 mio., svarende til en stigning på 21%. Indtægter fra serviceydelser udgjorde i første kvartal 25% af den samlede omsætning mod 17% i samme periode sidste år. Både USA/Canada og Europa har opnået en solid vækst i omsætningen af serviceydelser på hhv. 15% og 40%.

USA/Canada er ChemoMetecs største geografiske marked og udgjorde i første kvartal 60% af omsætningen. Omsætningen i USA/Canada faldt med 18% til DKK 54,6 mio. fra DKK 66,7 mio. Udviklingen skyldes primært et fald i omsætningen af instrumenter på 51% til DKK 11,6 mio. fra DKK 23,8 mio. Omsætningen på det nordamerikanske marked er samtidig negativt påvirket af udviklingen i dollarkursen sammenlignet med samme periode sidste år.

På det europæiske marked faldt omsætningen med 9% til DKK 28,2 mio. fra DKK 31,1 mio. i samme periode sidste år. Udviklingen i omsætningen skyldes alene et fald i salget af instrumenter på 37%, mens salget af både forbrugsvarer og serviceaftaler udviklede sig positivt med en omsætningsfremgang på hhv. 10% og 40%.

I resten af verden faldt omsætningen med 48% fra DKK 16,0 mio. til DKK 8,3 mio., hvilket skyldes et fald i salget af instrumenter og forbrugsvarer på hhv. 67% og 15%. Omfanget af salg af serviceydelser i resten af verden er fortsat meget begrænset.


Omsætning fordelt på produktsegmenter og geografi i første kvartal 2023/24T.DKK

USA/Canada

Europa

Øvrige lande
2023/24
1. kvartal
i alt
2022/23
1. kvartal
i alt

Ændring
%
Instrumenter11.5889.4153.29524.29848.838-50
Forbrugsvarer25.79912.5114.85143.16143.970-2
Service16.4766.07512722.67818.804+21
Andet749191611.0012.209-55
I alt54.61228.1928.33491.138113.821-20


Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder
Omsætningen inden for det største forretningsområde, LCB, faldt med 21% i første kvartal, hvilket primært kan tilskrives en tilbagegang i salget af instrumenter på 51%.

Forretningsområdet LCB udgjorde 91% af den samlede omsætning, sædanalyse 7%, mens de øvrige forretningsområder tilsammen udgjorde 2%.


Omsætning fordelt på produktsegmenter og forretningsområder i første kvartal 2023/24T.DKK

LCB-
markedet

Dyresæd*

Øl og mælk**
2023/24
1. kvartal
i alt
2022/23
1. kvartal
i alt

Ændring
%
Instrumenter23.36361532024.29848.838-50
Forbrugsvarer36.2765.8341.05143.16143.970-2
Service22.678--22.67818.804+21
Andet90077241.0012.209-55
I alt83.2176.5261.39591.138113.821-20

*Produktions- og kvalitetskontrol af dyresæd
**Produktionskontrol af øl og kvalitetskontrol af mælk


EBITDA

Resultatet af primær drift, EBITDA, blev i første kvartal på DKK 41,5 mio. mod DKK 65,2 mio. i samme periode sidste år, svarende til et fald på 36%. Omkostningerne i første kvartal var generelt marginalt højere end i samme periode sidste år, hvilket primært kan tilskrives stigende salgs-, administrations- og personaleomkostninger. Den største del af faldet i EBITDA kan dog henføres til faldet i omsætningen, som har påvirket både EBITDA og EBITDA-marginen negativt. EBITDA-marginen blev således på 46% mod 57% i samme periode sidste år. Dollarkursen har ligeledes påvirket EBITDA negativt.


Produktudvikling og produktion

I første kvartal 2023/24 har der været fokus på at etablere produktionen af XcytoMatic 40 (XM40), og den såkaldte 0-serie forventes at blive produceret i andet kvartal af regnskabsåret. Instrumentet har været præsenteret på flere messer, og instrumentet er blevet mødt med en stor interesse fra potentielle kunder. Næste skridt er nu den endelige og fulde lancering af instrumentet samt produktion og leverance til kunder, som allerede har afgivet ordrer.

Færdigudviklingen af instrumentet XcytoMatic 30 (XM30) er ligeledes i fuld gang, og de første interne tests er igangsat. Produktionen af XM30 forventes etableret i løbet af andet kvartal 2023/24, hvorefter en gradvis lancering vil kunne påbegyndes.

Lanceringen af de nye produkter er en vigtig strategisk milepæl, der forventes at bidrage væsentligt til den fremtidige omsætningsvækst. Det forventes, at salget af XM40 gradvist vil påvirke omsætningen fra og med andet halvår 2023/24.


Organisation

Rasmus Kofoed tiltrådte den 1. august 2023 som ny CEO i ChemoMetec, og direktionen består herefter af Rasmus Kofoed og CFO Niels Høy Nielsen.

I det seneste kvartal er der samtidig sket en række ændringer af ledelsesteamet under direktionen.

Martin Helbo Behrenz er pr. 1. oktober 2023 tiltrådt som Vice Chief Operating Officer (vice-COO) med ansvar for produktion, logistik og kvalitet. Martin kommer fra en stilling som ansvarlig for finans og logistik i ChemoMetecs amerikanske datterselskab.

Derudover vil Christopher Runchel, der i de seneste seks år har været leder af det amerikanske datterselskab, pr. 1. december 2023 få det globale salgsansvar i rollen som Chief Sales Officer (CSO).

Pr. 1. december 2023 vil Marta Anglada Planagumà endvidere tiltræde i en nyoprettet stilling som Chief Marketing & Strategy Officer (CMSO) med ansvar for Strategi, Marketing og Product Management. Marta kommer med over 20 års erfaring primært inden for marketing i farma- og medtech-industrien.

De nye udnævnelser sker med henblik på at styrke ledelseskraften i ChemoMetec og sikre en effektiv indsats omkring vores strategiske prioriteter, herunder ikke mindst en succesfuld og gradvis lancering af vores fire nye produkter (XM40, XM30, NC-203 og Xcyto 5) inden udgangen af kalenderåret 2024.


Forventninger til 2023/24

På baggrund af udviklingen i første kvartal 2023/24 fastholdes forventningerne til regnskabsåret 2023/24, som blev offentliggjort i forbindelse med offentliggørelsen af årsrapporten for 2022/23 den 13. september 2023. Omsætningen forventes i 2023/24 således at ligge i intervallet DKK 400-435 mio., mens driftsresultatet (EBITDA) forventes at blive i niveauet DKK 200-220 mio.


Yderligere oplysninger

Adm. direktør (CEO) Rasmus Kofoed
Telefon: (+45) 2672 6819        

CFO Niels Høy Nielsen
Telefon: (+45) 2551 8724


Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører instrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs instrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet farma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq Copenhagen. Se også www.chemometec.com


For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Iveco Group N.V. publishes its 2024 Corporate Calendar29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Turin, 29th November 2023. Iveco Group N.V. (EXM: IVG) announces the following corporate calendar dates for 2024: DateEarnings releases9th FebruaryResults for 4th quarter and preliminary annual results 202310th MayResults for 1st quarter 202425th JulyResults for 2nd quarter and 1st half 20247th NovemberResults for 3rd quarter 2024 The Annual General Meeting for the approval of Iveco Group N.V.’s Financial Statements at 31st December 2023 is scheduled to take place in mid April 2024 (*). The 2024 corporate calendar is available on the corporate website: www.ivecogroup.com. (*) In compliance with the requirements set forth by the lnstructions of the Regulation of Borsa Italiana S.p.A., please note that, should the Annual General Meeting resolve a dividend related to the 2023 financial year, the month planned for the dividend detachment (ex-date) would be April. This information is provided for the aforesaid regulatory provisions only and it cannot be interpreted in any way as a forecast

PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION29.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Publication on November 29, 2023 at 18:30 CET after market closing Regulated information EVS Broadcast Equipment S.A.: Euronext Brussels (EVS.BR), Bloomberg (EVS BB), Reuters (EVSB.BR) PUBLICATION OF A TRANSPARENCY NOTIFICATION (Article 14, first paragraph, of the Law of 2 May 2007 on disclosure of major holdings) On November 27, 2023, EVS Broadcast Equipment has received a transparency notification indicating that Otus Capital Management Limited now holds 4.99% of the voting rights of the company. Otus Capital Management Limited has therefore crossed down the threshold of 5%. The notification, dated November 27, 2023, contains the following information: Reason for the notification: acquisition or disposal of voting securities or voting rightsNotification by: A parent undertaking or a controlling personPersons subject to the notification requirement: Otus Capital Management Limited, 29 Queen Anne’s Gate, London SW1H 9BU, UK; Andrew GibbsTransaction date: November 24, 2023Threshold that

IDEX - Disclosure of large shareholding - 29 Nov 202329.11.2023 18:30:00 CET | Press release

Reference is made to the announcement by IDEX Biometrics ASA on 15 November 2023 regarding a private placement of shares, and the announcement by Sundt AS on 16 November 2023 regarding lending of shares. As a result of the re-delivery of shares, Sundt AS discloses the following information pursuant to Section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act and the Securities Trading Act Regulations: On 29 November 2023, following re-delivery of 45,000,000 shares in IDEX, Sundt AS’s holdings of shares increased from 61,512,922 shares to 106,512,922 which represents 7.6% of the share capital based on 1,396,621,040 shares in issue following the private placement. This notice was published by Erling Svela, Vice president of finance, on 29 November 2023 at 18:30 CET on behalf of IDEX Biometrics ASA.

SMISS launched its electronic vapor gadgets technology platform TempSure™, the world's 1st cannabis vape hardware featuring intelligent duplex communication29.11.2023 18:00:00 CET | Press release

SHENZHEN, China, Nov. 29, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- As one of the largest exhibitions in the global cannabis industry, the MJBizCon 2023 CBD/THC/Cannabis Expo opened in Las Vegas as scheduled. On November 29th local time, SMISS officially launched the World's 1st Cannabis Vape Hardware Featuring Intelligent Duplex Communication, TempSure™ at the event. The platform utilizes advanced technology to provide users with the best intelligent vaporization experience. The name TempSure™ implies precise vaporization temperature control, offering users the perfect CBD vaporization experience. TempSure™ has developed an intelligent MCU control chip and a proprietary PID dynamic compensation technology solution. By accurately monitoring the heating state of CeramicMesh™ coil vaporization (oil conductivity, oil temperature, and smoke signal), it dynamically adjusts the optimal power energy output to achieve accurate heating temperature control for scientific vaporization. This enables users to exper

Intervest Offices & Warehouses NV: Press release – Persbericht – Communiqué de presse: publication of a transparency notification29.11.2023 18:00:00 CET | Press release

Dear Madam, Sir, Please find hereunder the links to Intervest Offices & Warehouses’ latest press release regarding the publication of a transparency notification. Geachte mevrouw, meneer, Gelieve hierbij de links te vinden naar het recente persbericht van Intervest Offices & Warehouses betreffende de openbaarmaking over transparantiekennisgeving. Chère Madame, Cher Monsieur, Veuillez trouver ci-dessous les liens vers le récent communiqué de presse d’Intervest Offices & Warehouses concernant la communication relative à une notification de transparence. Attachments ENG_transparency notification_20231128_FINNL_transparency notification_20231128_FINFR_transparency notification_20231128_FIN