Statens vegvesen

Nå begynner sprengningsarbeidet på rv. 80 mellom Bodø og Fauske.

Del

Consto er ferdig med første del skredsikringsarbeidet mellom Sandvika–Sagelva, og er nå klar for å gå i gang med sprengningsarbeid i Ytterkleiva.    

Bildet viser et dronefoto over strekningen i Ytterkleiva på rv. 80 mellom Sandvika og Sagelva.
Consto har ryddet vekk skog, og klargjort for sprengningsarbeid i Ytterkleiva. Hyttene på bildet er nå revet, og første sprengningssalve skytes onsdag 8. november. Thor Ole Stensøy/Statens vegvesen

Siden starten av oktober har det foregått anleggsarbeid langs rv. 80 mellom Bodø og Fauske. I området rundt Ytterkleiva har det blitt ryddet skog, revet et par hytter, rensket berg, borret hull og klargjort for sprenging. Nå er forarbeidet ferdig, og Consto med underentreprenør Kjell Foss AS er klar for å gå i gang med selve sprengningsarbeidet.

Starter onsdag

Første salve er planlagt skutt klokken 11.00, onsdag 8. november, med påfølgende oppryddingsarbeid. Til å begynne med vil det skytes ca. en salve om dagen, men etter hvert som størrelsen på salvene økes, kan det bli noen dager med sprengningsopphold. Salvene vil etter planen skytes i tidsrommet mellom 11.00 og 11.40 pga. reservasjon av jernbanespor og togtider. 36 000 kubikk med stein skal tas ut, og arbeidet vil pågå frem til planlagt arbeidsslutt i slutten av februar. 

Opp mot 20 minutters ventetid

Det vil kunne bli opp mot 20 minutters ventetid ved sprenging, så det anbefales å beregne litt ekstra tid på strekningen mellom Bodø og Fauske i sprengningstidsrommet. Selv om anleggsarbeidet nå går over i en ny fase, vil ett kjørefelt fortsatt være stengt slik det er i dag, med lysregulering på stedet.  

Rekkverksvedlikehold

I tillegg til sprengningsarbeid, utføres det også rekkverksvedlikehold mellom Naurstad og Sagelva på vegne av Statens vegvesen. Her vil det være manuell trafikkdirigering på stedet, med følgebil forbi arbeidsområdet.

Nøkkelord

Kontakter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.