Elden Advokatfirma

John Christian Elden om henleggelsen av Lavangen-saken: Ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat

Del

Riksadvokaten har opprettholdt henleggelsen av politiskytingen i Lavangen. Samtidig kommer Riksadvokaten med sterk kritikk av Troms politidistrikts håndtering av saken. – Riksadvokaten legger til grunn at Troms politidistrikt opptrådte i strid med menneskerettighetene, sier advokat John Christian Elden.

Elden Advokatfirma AS

Advokat John Christian Elden er bistandsadvokat for de etterlatte sammen med advokatfullmektig Victoria Westrum i Elden Advokatfirma.

Av Riksadvokatens henleggelse fremgår det at det er uheldig, sett i lys av de hensyn som begrunner at etterforsking av polititjenestepersoners tjenestehandlinger skal gjennomføres av et uavhengig organ, at Troms politidistrikt iverksatte separat etterforsking av den avdødes angrep mot politibetjentene. Riksadvokaten påpeker også at Norge er forpliktet etter Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 2 til å sørge for effektiv og uavhengig etterforsking av hendelser der tjenestepersoner finner det nødvendig å bruke dødelig makt.

Riksadvokaten har konkludert med at det ikke var noen åpenbare grunner til at politidistriktet måtte iverksette en separat etterforsking av den samme hendelsen som Spesialenheten etterforsket

- Denne saksbehandlingen svekker Spesialenhetens uavhengighet og tillit i samfunnet, og kan i denne saken ha ødelagt bevisbildet, sier advokat John Christian Elden.

Riksadvokaten peker særlig på at Troms politidistrikt valgte å ta avhør av sine egne tjenestemenn uten å spørre Spesialenheten, i en situasjon der Troms politidistrikt allerede hadde erklært utad som sin holdning at tjenestemennene handlet rettmessig.

- Når avhørene av tjenestemennene deretter er sentrale i Riksadvokatens begrunnelse for henleggelsen, er det ikke mulig å ha tillit til at etterforskningen har nådd et korrekt resultat. Samtidig er det ikke mer å gjøre med det når bevisene først er ødelagt, sier advokat John Christian Elden.

- Dette pekte vi på skriftlig til Riksadvokaten og Spesialenheten allerede på drapstidspunktet, så det er svært uheldig at det ikke ble fulgt opp da, avslutter advokat John Christian Elden.

Kontakter

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Gol, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har 85 advokater, 35 advokatfullmektiger og til sammen over 150 medarbeidere.

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye