Miljødirektoratet

Avdekket ulovlig eksport av plastavfall

Del

8 av 11 kontrollerte virksomheter utførte ulovlig eksport av plastavfall, viser Miljødirektoratets tilsyn.

Miljødirektoratet kontrollerte om plastavfall fra landbruk- og fiskerisektoren ble eksportert på lovlig vis. Mye av plasten inneholdt miljøgifter, og eksportørene hadde ikke tillatelse fra Miljødirektoratet til å eksportere det.
Miljødirektoratet kontrollerte om plastavfall fra landbruk- og fiskerisektoren ble eksportert på lovlig vis. Mye av plasten inneholdt miljøgifter, og eksportørene hadde ikke tillatelse fra Miljødirektoratet til å eksportere det.

Plast på avveie er et stort globalt miljøproblem.

– Vi ser alvorlig på at vi avdekket så mange tilfeller av ulovlig eksport av plastavfall. Plast som ikke får forsvarlig behandling i anlegg, kan i verste fall havne i naturen og bidra til økt forsøpling og forurensning i landene som mottar avfallet. Dette kan utgjøre en fare for både folks helse og for miljøet, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Eksporte plastavfall som ikke er i tråd med regelverket

I samarbeid med Tolletaten har Miljødirektoratet sjekket 11 norske virksomheter som eksporterer grønnlistet plastavfall. Dette er utsortert avfall som er lett å gjenvinne og som er tilnærmet fritt for forurensing og ikke inneholder miljøgifter. Det trengs ikke tillatelse fra Miljødirektoratet for å eksportere denne type avfall. 

Flere hadde eksport plastavfall som ikke er i tråd med regelverket, og som derfor var ulovlig.

Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning. De manglet god nok kjennskap til mottaker av avfallet, blant annet om mottaker kan gjenvinne avfallet på en forsvarlig måte.

Ødelegger for de seriøse aktørene

Eksporten var allerede gjennomført da Miljødirektoratet avdekket disse ulovlige tilfellene. Avfallet ble sendt til land i Europa, Afrika og Asia. Vi er kjent med at noen av disse mottakerne i Europa har vært involvert i ulovlig eksport tidligere.

Miljødirektoratet samarbeider med Tolletaten og myndigheter i andre land for å avdekke ulovlig eksport av avfall.  Det kan være mye penger å tjene på og omgå regelverket og ikke behandle avfall på riktig måte.

I Europa er det tidligere avdekket tilfeller hvor organiserte kriminelle nettverk opererer sammen om slik miljøkriminalitet. Plastavfall er en internasjonal handelsvare. Vi frykter at organisert kriminalitet også er involvert i eksport av plastavfall.

– Mye av plastavfallet inneholder ressurser som kan utnyttes og brukes i nye produkter og dermed inngå i den sirkulære økonomien. Aktørene som driver med ulovlig eksport og handel med plastavfall, ødelegger for de seriøse virksomhetene som følger regelverket og som driver lovlig, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Regelverket for eksport av avfall

Import og eksport av avfall er omfattet av flere internasjonale avtaler og regelverk. I Norge er det avfallsforskriftens kapittel 13 som gjennomfører EUs grensekryssforordning.

Baselkonvensjonen regulerer internasjonal handel med avfall og hvordan eksport av avfall skal foregå. Dette regelverket stiller også i flere tilfeller strengere krav til visse avfallstyper og til hvilke land slikt avfall kan gå til.

Eksportør har alltid en selvstendig plikt til å sette seg inn i gjeldende regelverk og ta alle nødvendige steg for å sikre at avfallet de sender fra seg, ikke er til skade for helse og miljø. Dette gjelder fra forsendelsen starter til endelig behandling.

Miljødirektoratets oppfølging

– Virksomhetene plikter å rette opp de bruddene vi har påpekt. Vi følger opp at de etterlever miljøregelverket. Miljødirektoratet vil fortsette å føre tilsyn med eksport av plastavfall i samarbeid med myndigheter i Norge og andre land, sier Ellen Hambro.

Miljødirektoratet gir veiledning om regelverket rundt eksport og import av avfall på våre nettsider. Vi arrangerer i tillegg årlig bransjeseminar for eksportører og importører av avfall, der vi informerer om siste nytt knyttet til dette temaet. Dette er en viktig møteplass for dialog mellom bransjen og myndighetene og hvor bransjen kan stille spørsmål til oss om forhold rundt regelverket og tolkningen av det.

Kontakter

PressevaktPressevakta svarer på førespurnader frå pressa mandag til fredag

Bemanna mellom klokka 8 og 15.45 frå 15. september til 14. mai, mellom klokka 8 og 15 frå 15. mai til 14. september.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Flere av virksomhetene  hadde eksport plastavfall som ikke er i tråd med regelverket og som derfor var ulovlig.  Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning
Flere av virksomhetene hadde eksport plastavfall som ikke er i tråd med regelverket og som derfor var ulovlig. Blant annet ble plastavfall sendt ut av landet uten at eksportør kunne dokumentere at avfallet var fritt for miljøgifter og forurensning
Last ned bilde

Om oss

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom
HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye