GlobeNewswire by notified

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner - Totalkredit A/S

Del

Til Nasdaq Copenhagen      

Vilkår for Nykredits og Totalkredits auktioner

Det samlede obligationsudbud ved rentetilpasning af tilpasningslån og refinansiering af variabelt forrentede lån på Nykredits og Totalkredits refinansieringsauktioner er opgjort til ca. 37,3 mia. kr. Auktionerne gennemføres i perioden 20. til 24. november 2023.

I auktionsperioden offentliggør Nykredit Realkredit A/S dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir.

Vilkår for auktionerne med liste over berørte obligationer, udbudsmængder og auktionstidspunkter fremgår af bilag 1 og 2.

Spørgsmål vedrørende obligationssalget og tekniske spørgsmål i forbindelse hermed kan rettes til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, Christian Mauritzen på tlf. 44 55 10 14.

Øvrige spørgsmål kan rettes til Kommunikation på telefon 44 55 14 50.

Bilag 1: Auktionsvilkår

Udbudte obligationer, udbudsmængder og auktionsplan
Oversigt over auktionsplan, udbudte obligationer, forventede mængder og afviklingstidspunkter ses i bilag 2. Det fremgår af oversigten, hvorvidt Nykredit Realkredit A/S forventer, at obligationerne udbydes på auktion

Hver morgen kl. 9.00 i auktionsperioden offentliggøres dagens udbud i de enkelte fondskoder på nykredit.com/ir under fanebladet "Gæld", hvor man kan finde informationer om refinansieringsauktioner.

Refinansieringsprincipper – tilpasningslån
Nykredit-koncernen udbyder fastforrentede inkonverterbare stående obligationer til rentetilpasning af lån efter princippet om "refinansieringskurs".

Ved rentetilpasning til refinansieringskurs sælges obligationerne på en eller flere auktioner. Kursen fastsættes som et vægtet gennemsnit af de kurser, som er opnået på auktion.

Vurderer Nykredit-koncernen, at mængden af obligationer til salg på auktion ikke er tilstrækkelig til at opnå en markedskonform pris, baseres refinansieringskursen i stedet på Referencekursen på den pågældende obligation på Nasdaq Copenhagen.

Refinansieringsprincipper – variabelt forrentede lån
Refinansiering af de variabelt forrentede lån foregår ved to enkeltstående auktioner.

  • Fondskode DK000954373-8 er inkonverterbar.
    Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.
    På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.

  • Fondskode DK000954411-6 er inkonverterbar.
    Obligationen udbydes og afregnes til kurs 100,20.
    På basis af udbudskursen bydes der på et rentetillæg/-fradrag, der anvendes ved den løbende kuponfastsættelse.

Rating
Alle auktionerede obligationer i kapitalcenter H er ratet AAA af S&P.

Bud
Bud på fastforrentede inkonverterbare stående obligationer afgives i form af mængde og kurs. For obligationer med udløb inden for 14 måneder kan der bydes i kurser med tre decimalers nøjagtighed. For øvrige obligationer kan der bydes med to decimalers nøjagtighed.

For DKK-denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 100.000 kr., og for EUR- denominerede obligationer kan der bydes i enheder af 10.000 euro.

Det er muligt at afgive flere bud i samme fondskode.

Auktionsform
Auktioner over obligationer i kapitalcenter H vil foregå på Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked: 136 – CPH Auctions. Deltagere er alle børsmæglere og investorer med adgang til auktionsdelmarkedet på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling
For obligationer, hvor der bydes på kurs, vil bud over skæringskursen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringskursen kan der blive tale om pro rata-tildeling.
For obligationer, hvor der bydes på rentetillæg/-fradrag, vil bud under skæringen blive tildelt den fulde mængde, og for bud på skæringen kan der blive tale om pro rata-tildeling.

Alle gennemførte handler offentliggøres på Nasdaq Copenhagen.

Tildeling på auktionerne vil ske hurtigst muligt, dog senest 10 minutter efter auktionerne er lukket.

Betinget udbud for obligationer med rentetrigger
For de obligationer, der udbydes med rentetrigger, gælder, at det er en betingelse for endelig gennemførelse af salget (tildeling), at der ikke dermed sker en rentestigning på mere end 5 procentpoint. Der henvises til lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v.

Valør
Alle obligationerne handles med lang valør. Valørdatoen for alle handler, der indgås på auktionerne, er den 2. januar 2024.

Reversefacilitet
Da obligationerne handles med lang valør, vil Nykredit Realkredit A/S tilbyde en reversefacilitet til de auktionsdeltagere, der er blevet tildelt obligationer, og som ønsker at råde over obligationerne allerede efter to handelsdage.

Via reversefaciliteten tilbyder Nykredit Realkredit A/S at sælge de tildelte obligationer med almindelig 2-dages valør og købe dem tilbage med valør den 2. januar 2024.

Størrelsen af reversefaciliteten fastsættes individuelt og kan højst udgøre den enkelte byders tildelte mængde. Reversefaciliteten kan betinges af, at investor samtidigt tilvejebringer en tilsvarende mængde obligationer med udløb den 1. januar 2024.

Reversefaciliteten aftales individuelt ved telefonisk henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital, ved Frederik Bach Trier på tlf. 44 55 11 45.

Forbehold vedrørende gennemførsel af auktioner
Såfremt det mod forventning viser sig ikke at være teknisk muligt at gennemføre en auktion via Nasdaq Copenhagens auktionsdelmarked, vil nærmere information om den praktiske gennemførelse tilgå markedet via en selskabsmeddelelse.

Tap-salg
Tap-salg sker den 22. og 23. november 2023. Købsinteresser kan afgives på dagen ved henvendelse til Nykredit Realkredit A/S, Funding & Kapital.

Andre vilkår
Nykredit-koncernen er ikke forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Hvis det konstateres, at et salg må aflyses, meddeles dette straks herefter til markedet ved en selskabsmeddelelse.
Bilag 2: Afviklingstidspunkter og mængder for obligationer i kapitalcenter H

ISINKapital-centerIT / RF*KuponUdløbs datoBud påRente-
trigger
LCR
kategori
ValutaAuktionsdatoerAfviklings
tidspunkter
Udbud
(beløb i mio.)
Start datoSlut datoSkæringTildeling
DK0009798480SDO (H)RF201/01/2025Kurs-1bDKK23/11/202311:3011:40850
DK0009507931SDO (H)RF201/01/2026Kurs-1bDKK23/11/202313:0013:101.400
DK0009511297SDO (H)RF101/01/2027Kurs-1bDKK20/11/202322/11/202313:0013:106.900
DK0009515363SDO (H)RF101/01/2028Kurs-1bDKKTapsalg**300
DK0009519357SDO (H)RF101/01/2029Kurs-1bDKK20/11/202322/11/202310:3010:405.000
DK0009541286SDO (H)RF101/01/2034Kurs-non-levelDKKTapsalg**150
DK0009540395SDO (H)IT / RF*101/04/2024Kurs-1bDKK23/11/202310:3010:40600
DK0009543654SDO (H)IT / RF*101/04/2025Kurs-1bDKK20/11/202322/11/202311:3011:405.800
DK0009542334SDO (H)RF101/07/2028Kurs-1bDKK24/11/202310:3010:40700
DK0009542417SDO (H)IT / RF*101/01/2025Kurs8,32%non-levelEUR21/11/202311:3011:40150
DK0009529232SDO (H)RF101/01/2026Kurs-non-levelEURTapsalg**8
DK0009533424SDO (H)RF101/01/2027Kurs-non-levelEUR21/11/202313:0013:1060
DK0009543738SDO (H)RFVariabel01/01/2027Rente-1bDKK24/11/202311:3011:409.500
DK0009544116SDO (H)RFVariabel01/10/2026Rente-1bEUR24/11/202313:0013:10600

*         (IT) Rente- og refinansieringstrigger / (RF) Refinansieringstrigger
**        Tapsalg sker den 22. og 23. november 2023.

Bemærk, at Nykredit-koncernen ikke er forpligtet til at sælge de annoncerede udbudte mængder, og mængderne kan ydermere ændres som følge af udbetalinger i auktionsperioden. Endvidere kan hele eller dele af udbuddet udskydes, senest til den næstsidste bankdag i indeværende kvartal.

Senest den næstsidste bankdag i indeværende kvartal konstateres det, om der ved salget har været aftagere til alle de udbudte realkreditobligationer. Oplysning herom meddeles straks til markedet ved selskabsmeddelelse.

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Hexagon Purus receives order to deliver hydrogen distribution systems to a leading player within the green hydrogen ecosystem3.12.2023 21:57:00 CET | Press release

(Oslo, 3 December 2023) Hexagon Purus, a world leading manufacturer of zero emission mobility and infrastructure solutions, has received purchase orders for the delivery of hydrogen distribution systems to a leading player within the green hydrogen ecosystem, worth approximately EUR 9.6 million. Hexagon Purus’ hydrogen distribution systems, including its type 4 hydrogen cylinders, will be used to deliver green hydrogen to industrial applications in Central Europe. Driving Energy Transformation “There is a growing need to move hydrogen around, and our distribution systems are significantly more cost-effective than traditional metal tube transportation solutions. We expect demand for our systems to gain further momentum as green hydrogen increasingly becomes part of the hydrogen mix”, says Michael Kleschinski, EVP Hydrogen Infrastructure & Mobility at Hexagon Purus. About the market The industrial and mobility sectors account for close to 50% of annual carbon emissions globally, and hydr

Exhibition World Bahrain Secures "World’s Leading New Exhibition and Convention Centre 2023" Award at World Travel Awards 20233.12.2023 11:00:00 CET | Press release

DUBAI, United Arab Emirates, Dec. 03, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exhibition World Bahrain (EWB), the Middle East’s newest and largest exhibition and convention centre, is proud to announce securing the “World’s Leading New Exhibition and Convention Centre 2023” at the World Travel Awards 2023. The award accolade was presented to Dr. Nasser Qaedi, the CEO of Bahrain Tourism and Exhibitions Authority (BTEA), during the World Travel Awards 2023 Grand Final Gala Ceremony, which took place at Burj Al Arab in Dubai, UAE, on December 1, 2023, in the presence of HE Philip Joseph Pierre, the prime minister of Saint Lucia, tourism ministers, and travel elites across the globe. Exhibition World Bahrain captured the highest number of votes, clinching the internationally recognised award from Bharat Mandapam, India, and Tākina Wellington Convention and Exhibition centre, New Zealand. With this unrivalled win, the Kingdom of Bahrain has further cemented its reputation as the leading global hub for the

Merus Presents Interim Data on MCLA-129 at ESMO Asia Congress 20233.12.2023 02:40:00 CET | Press release

MCLA-129 in combination with chemotherapy in 2L+ EGFRm NSCLC planned to initiate 1Q24 UTRECHT, The Netherlands and CAMBRIDGE, Mass., Dec. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Merus N.V. (Nasdaq: MRUS) (“Merus”, “the Company”, “we”, or “our”), a clinical-stage oncology company developing innovative, full-length multispecific antibodies (Biclonics® and Triclonics®), today announced updated interim clinical data on MCLA-129 from ongoing expansion cohorts in non-small cell lung cancer (NSCLC) and in previously treated head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) were presented at the European Society for Medical Oncology (ESMO) Asia Congress 2023. “MCLA-129 is a very active drug in EGFRm NSCLC and we’re planning a focused investment to evaluate MCLA-129 in combination with chemotherapy, which we expect to start early in 2024,” said Bill Lundberg M.D., President, Chief Executive Officer of Merus. “We are in a fortunate position to have a strong balance sheet. We also recognize the importance of be

CASGEVY Gets Bahrain approval for treatment, marking it second country in the world2.12.2023 18:59:21 CET | Press release

MANAMA, Bahrain, Dec. 02, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bahrain has become the second country in the world and the first in the Middle East to approve the use of CASGEVY (exagamglogene autotemcel) for the treatment of patients with sickle cell disease and transfusion-dependent beta-thalassemia. The treatment was developed by Vertex Pharmaceuticals and CRISPR Therapeutics, after conducting a series of successful clinical trials in the UK, US, France, Italy, and Germany, among others. Following the UK MHRA’s authorisation to use CASGEVY, Bahrain is the second country in the world and the first in the region to approve this treatment. This extraordinary development opens up new possibilities for medical advancements and reinforces Bahrain's commitment to pioneering healthcare solutions, offering a better quality of life for patients with these blood disorders. CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats) is a revolutionary gene-editing technique that holds immense potenti

Scatec at COP28: Accelerating renewable energy transition from Egypt to South Africa2.12.2023 14:01:22 CET | Press release

Dubai, 2 December 2023: This week, Scatec ASA, a leading renewable energy company, is actively engaging in the UN Climate Change Conference in Dubai (COP28). Our focus is to underscore renewable energy as an unequivocal solution to climate change and emphasise the critical need for increased green energy investments in emerging markets. COP28 serves as a pivotal platform for global stakeholders to reinforce commitments aimed at averting catastrophic consequences of climate change. Scatec aligns with climate experts in stressing the urgency of the situation and the imperative to continue advancing towards the objectives outlined in the Paris Agreement. There's no time to waste, and collective progress is crucial for safeguarding our planet's future. “We are at COP28 to highlight the key role renewable energy must play in our energy future, "At COP28, our focus is on underscoring the crucial role renewable energy must assume in shaping our energy future, particularly in emerging markets,